Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), hvor jeg tok min doktorgrad i Studier av Teknologi og Samfunn (STS). Mitt forskningsfokus er på digitalisering, automatisering og robotisering av samfunnet, og hvordan mennesker og teknologi henger sammen. Jeg er spesielt opptatt av hvordan vi sosialt domestiserer teknologi mellom forskjellige grupper, se for eksempel mitt studie av sykehusroboter og velferdsteknologi i hjemmet for en innføring, eller boken min om Digitalisering. Jeg er også tilknyttet Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap for prosjektet LIFEBOTS Exchange.  

Forskningsinteresser:

 • Robotisering av helsesektoren
 • Automatisering av arbeidsliv og arbeidspraksiser
 • Japan, Korea og asiatisk teknologi

Prosjekter:

Tidligere prosjekter:

Undervisning:

Veiledning:

 • Jeg veileder studenter på alle nivå, send epost for forespørsel.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

 • Søraa, Roger Andre. (2021) Gender and Intersectional perspectives on robots and AI. GE Academy - Gender Equality - Webinar . GE Academy - Gender Equality; Online. 2021-04-15.
 • Kleiven-Jørgensen, Erlend; Søraa, Roger Andre. (2020) Implementering av velferdsteknoloIgi i norske kommuner. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 . Folkehelseinstituttet; Oslo. 2020-03-10 - 2020-03-10.
 • Serrano, Artur; Søraa, Roger Andre. (2020) The Future of Robotic Platforms for Gait Rehabilitation. Adaptive behavioral models of robotic systems based on braininspired AI cognitive architectures (APHRODITE) . IEEE RO-MAN; Virtual. 2020-08-31 - 2020-08-31.
 • Søraa, Roger Andre. (2019) Halve sannheten (Half the truth about gender and technology). Altså [Tidsskrift]. 2019-06-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2019) Nordic sociotechnical transitions in mobility, roundtable. AESOP 2019 ; 2019-07-08 - 2019-07-13.
 • Søraa, Roger Andre; Vik, Jostein. (2019) Digital fences for goats in Norwegian agriculture sessions. XXVIII European Society for Rural Sociology Congress "Rural futures in a complex world" . Ruralis; Trondheim. 2019-06-25 - 2019-06-28.
 • Korsnes, Marius; Ryghaug, Marianne; Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Næss, Robert; Solli, Jøran. (2018) Workshop SHAPE Energy «Avkarbonisering av Trondheims transportsektor». SHAPE Energy . NTNU og Trondheim Kommune; Trondheim kommune. 2018-02-15 - 2018-02-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) A sustainable robot future: living together or terminated?. UN Students Trondheim . UN Students; Trondheim. 2018-01-29 - 2018-01-29.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) Det føles som om samfunnet glemmer oss. Aftenposten morgen [Avis]. 2018-03-13.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) Mener roboter kan hindre uførhet. nrk.no [Internett]. 2018-01-24.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) Utfordringer og muligheter med robotisering i militæret. Luftkrigsskolen seminarrekke ; 2018-03-13 - 2018-03-13.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Asker biblioteks teknologiuke: Roboter i samfunnet. Teknologiuke . Asker bibliotek; Asker. 2017-11-02 - 2017-11-02.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) DN Talent: Fremtidens elite i arbeidslivet. Dagens Næringsliv [Avis]. 2017-09-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) NRK P1 God ettermiddag Trøndelag på forskningsdagene. Intervju om sosiale roboter. nrk p1 [Radio]. 2017-09-22.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Robotene kommer!. Dagens Næringsliv [Avis]. 2017-01-11.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Robotenes hotell: Skygging av teknologier i Japan. KULT seminar ; 2017-07-08 - 2017-07-08.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Roboter i helsesektoren: Erfaringer fra Japan. Norsk Forening for Automatisering Helse og Medisinsk Teknologi 2017 ; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Sci fi-roboten er tilbake, intervju DagensNæringsliv.no. null [Internett]. 2017-01-11.
 • Lie, Merete; Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Søraa, Roger Andre. (2016) RoboCare. networks of technology, health and culture. Workshop 2. RoboCare. Networks of technology, health and culture. Workshop 2 . RoboCare. KULT; Trondheim. 2016-04-25 - 2016-04-25.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) “Cool” Japanese robots as cultural power vessels and boundary objects. Communicating with Cool Japan ICA16 Preconference ; Tokyo. 2016-06-08 - 2016-06-08.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) Robots Projecting and Negotiating Power and Gender in the Media. The Asian Conference on Cultural Studies 2016 . IAFOR; Kobe. 2016-06-02 - 2016-06-05.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) Robots and gender – guest lecture at ICU. Gender and Social Structure class . ICU – International Christian University; Tokyo. 2016-06-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) Sustainable Transitions to an Automation and Green-Worker Synchronicity?. The Asian Conference on the Social Sciences 2016 ; Kobe. 2016-06-09 - 2016-06-12.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) TV2 nyhetene intervju om japanske roboter. TV2 nyhetene [TV]. 2016-11-15.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon. (2016) Crafting Cultural Sustainability in the Transition to a Sustainable Environment?. ACSEE 2016 The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, . IAFOR; Kobe. 2016-06-09 - 2016-06-12.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon. (2016) Energy-Calculators in Action: Realizing Sustainability Potentials in Existing Buildings Through Energy-Consultations. Minder Symposium at Living Lab . Minder network; Trondheim. 2016-12-04 - 2016-12-06.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon. (2016) Social learning and information transfer in the transition to greener energy-workers. ISS 2016 International Conference on Information and Social Science ; Sapporo. 2016-06-24 - 2016-06-26.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Solli, Jøran. (2016) 21st century green‐collar workers. 4S/EASST Conference ; Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Søraa, Roger Andre; Østby, Per; Kvaal, Stig. (2016) Japanese Robots as Boundary Objects between Continuity and Change. The International Conference on Japan and Japan Studies 2016 . IAFOR; Kobe. 2016-06-02 - 2016-06-05.
 • Lie, Merete; Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Søraa, Roger Andre. (2015) RoboCare. Networks of technology, health and culture. Workshop 1. RoboCare. Networks of technology, health and culture. Workshop 1 . RoboCare KULT; Trondheim. 2015-12-02 - 2015-12-02.
 • Lie, Merete; Søraa, Roger Andre. (2015) 4S Making and Doing: "The Good, the True and the Beautiful". 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Denver. 2015-11-11 - 2015-11-14.
 • Næss, Robert; Solli, Jøran; Fyhn, Håkon; Søraa, Roger Andre. (2015) Tverrfaglige synergier. Workshop . Sør-Trøndelag fylkeskommune; Charlottenlund videregående skole. 2015-04-29 - 2015-04-29.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Denne roboten kan du kose og snakke med. iTromsø [Internett]. 2015-01-27.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Hva er det med japanere og roboter?. forskning.no [Internett]. 2015-01-22.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Psykisk Helse: En ny japansk robot kan lese følelser og muntre oss opp i hverdagen. Psykisk helse nummer 4/2015 [Fagblad]. 2015-09-17.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Radiointervju om japanske roboter. P1+ [Radio]. 2015-01-28.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Why grandpa doesn’t want a smart phone. sciencenordic.com [Internett]. 2015-02-03.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Solli, Jøran. (2015) New energy transition laborers? Framing craftspeople as energy advisors. 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Denver. 2015-11-11 - 2015-11-14.
 • Søraa, Roger Andre; Østby, Per. (2015) Hug a robot with your grandchild’s voice. http://geminiresearchnews.com/ [Internett]. 2015-02-04.