Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), hvor jeg tok min doktorgrad i Studier av Teknologi og Samfunn (STS). Jeg forsker på DRIVERS – Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving – og er prosjektkoordinator og prosjektutvikler på NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, for prosjektene eWare – Early Warning Accompanies Robotics Excellence,  LIFEBOTS.  

Jeg er også Forsker 2 ved RURALIS på prosjektet SmaT – Smart teknologi for et bærekraftig landbruk, og sjefsredaktør for Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS).

Forskningsinteresser:

 • Robotisering av velferdsteknologi, transport og landbruk
 • Automatisering av arbeidsliv og arbeidspraksiser 
 • Digitalisering av samfunnet og sosiale medier

Prosjekter:

Avsluttede prosjekt:

Undervisning:

Veiledning:

 • Veileder studenter på alle nivå, send epost for forespørsel

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

 • Søraa, Roger Andre. (2021) Gender and Intersectional perspectives on robots and AI. GE Academy - Gender Equality - Webinar . GE Academy - Gender Equality; Online. 2021-04-15.
 • Kleiven-Jørgensen, Erlend; Søraa, Roger Andre. (2020) Implementering av velferdsteknoloIgi i norske kommuner. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 . Folkehelseinstituttet; Oslo. 2020-03-10 - 2020-03-10.
 • Serrano, Artur; Søraa, Roger Andre. (2020) The Future of Robotic Platforms for Gait Rehabilitation. Adaptive behavioral models of robotic systems based on braininspired AI cognitive architectures (APHRODITE) . IEEE RO-MAN; Virtual. 2020-08-31 - 2020-08-31.
 • Søraa, Roger Andre. (2019) Halve sannheten (Half the truth about gender and technology). Altså [Tidsskrift]. 2019-06-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2019) Nordic sociotechnical transitions in mobility, roundtable. AESOP 2019 ; 2019-07-08 - 2019-07-13.
 • Søraa, Roger Andre; Vik, Jostein. (2019) Digital fences for goats in Norwegian agriculture sessions. XXVIII European Society for Rural Sociology Congress "Rural futures in a complex world" . Ruralis; Trondheim. 2019-06-25 - 2019-06-28.
 • Korsnes, Marius; Ryghaug, Marianne; Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Næss, Robert; Solli, Jøran. (2018) Workshop SHAPE Energy «Avkarbonisering av Trondheims transportsektor». SHAPE Energy . NTNU og Trondheim Kommune; Trondheim kommune. 2018-02-15 - 2018-02-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) A sustainable robot future: living together or terminated?. UN Students Trondheim . UN Students; Trondheim. 2018-01-29 - 2018-01-29.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) Det føles som om samfunnet glemmer oss. Aftenposten morgen [Avis]. 2018-03-13.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) Mener roboter kan hindre uførhet. nrk.no [Internett]. 2018-01-24.
 • Søraa, Roger Andre. (2018) Utfordringer og muligheter med robotisering i militæret. Luftkrigsskolen seminarrekke ; 2018-03-13 - 2018-03-13.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Asker biblioteks teknologiuke: Roboter i samfunnet. Teknologiuke . Asker bibliotek; Asker. 2017-11-02 - 2017-11-02.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) DN Talent: Fremtidens elite i arbeidslivet. Dagens Næringsliv [Avis]. 2017-09-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) NRK P1 God ettermiddag Trøndelag på forskningsdagene. Intervju om sosiale roboter. nrk p1 [Radio]. 2017-09-22.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Robotene kommer!. Dagens Næringsliv [Avis]. 2017-01-11.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Robotenes hotell: Skygging av teknologier i Japan. KULT seminar ; 2017-07-08 - 2017-07-08.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Roboter i helsesektoren: Erfaringer fra Japan. Norsk Forening for Automatisering Helse og Medisinsk Teknologi 2017 ; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Søraa, Roger Andre. (2017) Sci fi-roboten er tilbake, intervju DagensNæringsliv.no. null [Internett]. 2017-01-11.
 • Lie, Merete; Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Søraa, Roger Andre. (2016) RoboCare. networks of technology, health and culture. Workshop 2. RoboCare. Networks of technology, health and culture. Workshop 2 . RoboCare. KULT; Trondheim. 2016-04-25 - 2016-04-25.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) “Cool” Japanese robots as cultural power vessels and boundary objects. Communicating with Cool Japan ICA16 Preconference ; Tokyo. 2016-06-08 - 2016-06-08.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) Robots Projecting and Negotiating Power and Gender in the Media. The Asian Conference on Cultural Studies 2016 . IAFOR; Kobe. 2016-06-02 - 2016-06-05.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) Robots and gender – guest lecture at ICU. Gender and Social Structure class . ICU – International Christian University; Tokyo. 2016-06-15.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) Sustainable Transitions to an Automation and Green-Worker Synchronicity?. The Asian Conference on the Social Sciences 2016 ; Kobe. 2016-06-09 - 2016-06-12.
 • Søraa, Roger Andre. (2016) TV2 nyhetene intervju om japanske roboter. TV2 nyhetene [TV]. 2016-11-15.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon. (2016) Crafting Cultural Sustainability in the Transition to a Sustainable Environment?. ACSEE 2016 The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, . IAFOR; Kobe. 2016-06-09 - 2016-06-12.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon. (2016) Energy-Calculators in Action: Realizing Sustainability Potentials in Existing Buildings Through Energy-Consultations. Minder Symposium at Living Lab . Minder network; Trondheim. 2016-12-04 - 2016-12-06.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon. (2016) Social learning and information transfer in the transition to greener energy-workers. ISS 2016 International Conference on Information and Social Science ; Sapporo. 2016-06-24 - 2016-06-26.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Solli, Jøran. (2016) 21st century green‐collar workers. 4S/EASST Conference ; Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Søraa, Roger Andre; Østby, Per; Kvaal, Stig. (2016) Japanese Robots as Boundary Objects between Continuity and Change. The International Conference on Japan and Japan Studies 2016 . IAFOR; Kobe. 2016-06-02 - 2016-06-05.
 • Lie, Merete; Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Søraa, Roger Andre. (2015) RoboCare. Networks of technology, health and culture. Workshop 1. RoboCare. Networks of technology, health and culture. Workshop 1 . RoboCare KULT; Trondheim. 2015-12-02 - 2015-12-02.
 • Lie, Merete; Søraa, Roger Andre. (2015) 4S Making and Doing: "The Good, the True and the Beautiful". 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Denver. 2015-11-11 - 2015-11-14.
 • Næss, Robert; Solli, Jøran; Fyhn, Håkon; Søraa, Roger Andre. (2015) Tverrfaglige synergier. Workshop . Sør-Trøndelag fylkeskommune; Charlottenlund videregående skole. 2015-04-29 - 2015-04-29.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Denne roboten kan du kose og snakke med. iTromsø [Internett]. 2015-01-27.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Hva er det med japanere og roboter?. forskning.no [Internett]. 2015-01-22.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Psykisk Helse: En ny japansk robot kan lese følelser og muntre oss opp i hverdagen. Psykisk helse nummer 4/2015 [Fagblad]. 2015-09-17.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Radiointervju om japanske roboter. P1+ [Radio]. 2015-01-28.
 • Søraa, Roger Andre. (2015) Why grandpa doesn’t want a smart phone. sciencenordic.com [Internett]. 2015-02-03.
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Solli, Jøran. (2015) New energy transition laborers? Framing craftspeople as energy advisors. 4S conference . The Society for the Social Studies of Science; Denver. 2015-11-11 - 2015-11-14.
 • Søraa, Roger Andre; Østby, Per. (2015) Hug a robot with your grandchild’s voice. http://geminiresearchnews.com/ [Internett]. 2015-02-04.