Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med prosjekter, jernbane, eiendom og annet spennende. Når jeg var konsulent var min spesialitet å være risikostyrer i store prosjekter. Jeg snuste rundt og prøvde å få tak i ting som kunne tryne når man startet opp It-systemer, jernbaner eller kompliserte bygg.

Min doktorgrad handler om fleksibilitet i prosjekter. jeg jobber fortsatt med det i ulike fomer. Jeg er glad i jernbane og har spesielt jobbet mye med punktlighet. Store statlige investeringer er spennende, og jeg har i to runder vært forskningsleder for Concept-programmet som følger opp statlige prosjekter.

Jeg holder kurs i Project Flexibility og jernbanetrafikk og veileder gjerne studenter i deres prosjekt- og masteroppgaver. I tillegg liker jeg å holde etterutdanningskurs, både åpne og bedriftsinterne. Jeg har holdt kurs i prosjektledelse for mange av de store byggherrene (prosjekteiere) som Statoil, Vegvesenet, Statsbygg, Statkraft og andre kraftselskaper. Jeg underviser også i forksningsmetode og oppgaveskriving.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Leikvam, Gunnar; Olsson, Nils. (2014) Eiendomsutvikling. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1679-6.
  • Rolstadås, Asbjørn; Olsson, Nils; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander. (2014) Praktisk prosjektledelse - Fra ide til gevinst. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1690-1.
  • Klakegg, Ole Jonny; Kjølle, Kari; Mehaug, Cecilie Gillesen; Olsson, Nils; Shiferaw, Asmamaw Tadege; Woods, Ruth. (2013) 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0273-0.
  • Olsson, Nils. (2011) Praktisk rapportskriving. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2771-0.
  • Olsson, Nils; Mads, Veiseth. (2011) Jernbanetrafikk. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251925297.
  • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Bjørberg, Svein; Gissinger, Håkon Kvåle. (2011) Bygningsvedlikehold - bedre planlegging en nøkkel til bedre vedlikehold. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927543. Temahefte (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) (4).