Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med prosjekter, jernbane, eiendom og annet spennende. Når jeg var konsulent var min spesialitet å være risikostyrer i store prosjekter. Jeg snuste rundt og prøvde å få tak i ting som kunne tryne når man startet opp It-systemer, jernbaner eller kompliserte bygg.

Min doktorgrad handler om fleksibilitet i prosjekter. jeg jobber fortsatt med det i ulike fomer. Jeg er glad i jernbane og har spesielt jobbet mye med punktlighet. Store statlige investeringer er spennende, og jeg har i to runder vært forskningsleder for Concept-programmet som følger opp statlige prosjekter.

Jeg holder kurs i Project Flexibility og jernbanetrafikk og veileder gjerne studenter i deres prosjekt- og masteroppgaver. I tillegg liker jeg å holde etterutdanningskurs, både åpne og bedriftsinterne. Jeg har holdt kurs i prosjektledelse for mange av de store byggherrene (prosjekteiere) som Statoil, Vegvesenet, Statsbygg, Statkraft og andre kraftselskaper. Jeg underviser også i forksningsmetode og oppgaveskriving.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner