Bakgrunn og aktiviteter

Nevropatolog. Driver diagnostikk, undervisning og forskning på hjernekreft.

Nåværende stilling
Professor I i patologi ved Institutt klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Overlege i bistilling ved Avdeling for patologi, St. Olavs Hospital, med ansvar for nevropatologisk diagnostikk.

Utdannelse
Cand.med. 1982, Universitetet i Oslo.
Spesialist i patologi 1994.
Dr. med. 1994, Universitetet i Trondheim, Institutt for kreftforskning: «erbB oncogenes in human gliomas and meningiomas».

Tidligere arbeidssteder
Avd. for patologi, Ullevål sykehus, Oslo.

Undervisning
Underviser medisinstudenter i anatomi, histologi, generell og spesiell patologi (mye undervisning i nevroanatomi/-patologi).

Administrativt
Medlem av Faggruppen Nevropatologi, Den norske legeforening.
Medlem av Skandinavisk nevropatologisk forening.
Medlem av Den britiske nevropatologiforeningen.
Medlem av Faggruppen for svulster i sentralnervesystemet hos barn.
 
Foredrag, kurs og kongresser
Deltar regelmessig på internasjonale kongresser i nevropatologi, ofte med presentasjon av forskning gjort på hjernekreft.
 
Priser og nominasjoner
Nominert til Årets foreleser av medisinerstudentene i 2005 og 2016-18.
Nominert og valgt til Årets foreleser av medisinerstudentene i 2006.
Faggruppen for morfologi ble tildelt SINTEF prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2006/2007 for kurset generell patologi i medisinstudiet.
 
Utenlandsopphold
Hospiterte i januar 2013 ved Institute of Age and Health og ved nevropatologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Newcastle upon Tyne, England, i regi av Prof. Johannes Attems.
Hospiterte mars 2015 ved nevropatologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Southampton, England.
Hospiterte i mars 2016 to uker ved St. Jude Children's Hospital, patologiavdelingen, i regi av Dr. David Ellison, med fokus på hjernesvulster hos barn.
 
Fritidssaktiviteter
Turer i skog og mark, jogging og orientering. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner