Bakgrunn og aktiviteter

Nevropatolog. Underviser og forsker på hjernesvulster (hjernekreft).

Nåværende stilling
Professor I i patologi ved Institutt for laboratoriemedisin, kvinne- og barnesykdommer, Det medisinsk fakultet, NTNU.
Overlege i bistilling ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, med ansvar for nevropatologisk diagnostikk.

Utdannelse
Cand.med. 1982, Universitetet i Oslo.
Spesialist i patologi 1994.
Dr. med. 1994, Universitetet i Trondheim, Institutt for kreftforskning: «erbB oncogenes in human gliomas and meningiomas».

Tidligere arbeidssteder
Avd. for patologi, Ullevål sykehus, Oslo.

Undervisning
Underviser medisinstudenter i anatomi, histologi, generell og spesiell patologi (mye undervisning i nevroanatomi/-patologi).

Administrativt
Instituttgruppeleder for Instituttgruppen for Anatomi, Patologi og Rettsmedisin.
Undervisningsenhetsleder for patologi.
Med i Forskningsutvalget i Den norske patologforening.
Medlem av Faggruppen Nevropatologi, Den norske legeforening.
Medlem av Scandinavian og British Neuropathological Society.
 
Foredrag, kurs og kongresser
Deltar regelmessig på internasjonale kongresser i nevropatologi, ofte med presentasjon av forskning gjort på hjernesvulster.
 
Priser og nominasjoner
Nominert til Årets foreleser av medisinerstudentene i 2005.
Nominert og valgt til Årets foreleser av medisinerstudentene i 2006.
Faggruppen for morfologi ble tildelt SINTEF prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2006/2007 for kurset generell patologi i medisinstudiet.
Nominert til Årets foreleser av medisinstudentene i 2016.
 
Utenlandsopphold
Hospiterte i januar 2013 ved Institute of Age and Health og ved nevropatologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Newcastle upon Tyne, England, alt i regi av Prof. Johannes Attems.
Hospiterte mars 2015 ved nevropatologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Southampton, England.
Hospiterte i mars 2016 to uker ved St. Jude Children's Hospital, patologiavdelingen, i regi av Dr. David Ellison, med fokus på hjernesvulster hos barn.
 
Fritidssaktiviteter
Turer i skog og mark, løper litt mosjonsløp og bedriftsorientering.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner