Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Henriksen, Merete Moe. (2022) Transforming bodies and rock art. Late Bronze Age mortuary rituals at Sandbrauta. Adoranten. vol. 52 (2021).
  • Henriksen, Merete Moe. (2007) Husby i Stjørdal - kongsgård eller ferdahus?. Viking. vol. LXX.

Bøker

  • Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe. (2019) Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS. 2019. ISBN 9788283050677. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (11).
  • Ellingsen, Ellen Johanne Grav; Henriksen, Merete Moe; Sylvester, Morten. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. 2012. ISBN 978-82-7126-945-6.
  • Sylvester, Morten; Ellingsen, Ellen J. Grav; Thomasdottir, Tinna; Markeng, Johannes; Lourjoux, Pierre Alexandre; Veld, Tor Kristian In'T; Bækken, Trude Lyng; Stenmark, Espen; Bjørkli, Hallvard; Henriksen, Merete Moe; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2012) Afghanistan - den gjemte historien. 2012.
  • Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe. (2009) Det 10. nordiske bronsealdersymposium 5.-8. oktober 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2393-4. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (6).

Del av bok/rapport

  • Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe. (2019) Introduksjon. Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund.
  • Henriksen, Merete Moe; Bryn, Hanne. (2019) Hofstad i Melhus - bolig og hushold i førromersk jernalder. Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund.
  • Grønnesby, Geir; Henriksen, Merete Moe. (2009) Forord. Det 10. nordiske bronsealdersymposium. Trondheim 5.-8. okt. 2006.
  • Sylvester, Morten; Henriksen, Merete Moe. (2007) Boat and human remains from bogs in Central Norway. Archaeology from the Wetlands: Recent Perspectives.

Rapport/avhandling