Mariela Loreto Lara Cabrera

Ph.D i klinisk medisin

Institutt for psykisk helse

Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på effekten av edukative- og psykologiske intervensjoner for å øke brukermedvirking og pasientaktivering i psykisk helsevern.

Bakgrunn: Ph.D i klinisk medisin, psykiatrisk sykepleier, Master i Helsevitenskap og forsker ved St. Olavs Hospital, AFFU og Tiller Distriktspsykiatriske Senter.

Jeg jobber til daglig med pasient- og pårørende-opplæring, samt brukermedvirknings tiltak i voksen psykiatri.

Jeg forsker på ulike psykologiske intervensjoner for å øke brukermedvirking i psykisk helsevern.

Pågående prosjekter (4 randomiserte kontrollerte studier* og kvalitative studier):

  • Effekten av to ulike opplæringskurs  for pasienter me ADHD.
  • Effekten av to ulike preterapeutiske kurs til pasienter i ventetiden for å styrke pasientmedvirkning og øke samvalgsmuligheter i poliklinisk behandling ved Distriktspsykiatriske senter.
  • Effekten av elektronisk basert feedback (KOR) i voksenpsykiatrien.
  • Kvalitative studier om terapeuter, brukerrepresentanter og pasientenes erfaringer med tiltak for å øke brukermedvirking og styrke samvalg i psykiatrisk behandling

Knyttet til to ulike forskermiljø ved NTNU: AFFU ved INM og PEP, ved ISM.

AFFU : http://www.affu.no/

PEP : http://www.ntnu.no/ism/pep

 *For more information on Clinical trials.gov, registration no: NCT0097265, NCT01601587, NCT01796223 and NCT03337425.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner