Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

Forskningsinteresser

Jeg er opptatt av å utnytte fornybare ressurser som skog og landbruksavfall til framstilling av materialer, kjemikalier og energi.

Forskningstemaer

  • Fysikalsk kjemi for plantepolysakkarider
  • Trekjemi
  • Forbehandling og dekonstruksjon av lignocellulosematerialer for produksjon av drivstoff, kjemikalier og materialer

Publikasjoner:

Omkring 25 publikasjoner i internasjonale forskningstidsskrifter og bøker (H-index: 14). Rundt 50 presentasjoner ved internasjonale vitenskapelige konferanser.

Utdanning/yrkeserfaring

  • Sivilingeniør, NTH Institutt for bioteknologi 1988
  • Doktor ingeniør, NTH Institutt for bioteknologi 1993
  • Forsker, NTH Institutt for bioteknologi 1993-1995
  • Førsteamanuensis (midlertidig), NTH Institutt for kjemiteknikk 1995-1996
  • Post doc, Institute of Paper Science and Technology (Atlanta GA, USA) 1996-1997
  • Førsteamanuensis, NTNU Institutt for kjemisk prosessteknologi fra 1998
  • Forskningsopphold ved Norske Skog Skogn 2000-2001

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner