Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

 • TKP4180 Bioenergi og fiberteknologi
 • TKP4560 Treforedling og bioraffineri, fordypningsprosjekt
 • TKP4565 Treforedling og bioraffineri, fordypningsemne
 • TKP4850 Eksperter i Team: Biodrivstoff
 • KP8102 Trekjemi i treforedlingsprosessene (PhD-kurs)

Forskningsinteresser

Jeg er opptatt av å utnytte fornybare ressurser som skog og landbruksavfall til framstilling av materialer, kjemikalier og energi.

Publikasjoner

Omkring 25 publikasjoner i internasjonale forskningstidsskrifter og bøker (H-index: 10). Rundt 50 presentasjoner ved internasjonale vitenskapelige konferanser.

Utdanning/yrkeserfaring

 • Sivilingeniør, NTH Institutt for bioteknologi 1988
 • Doktor ingeniør, NTH Institutt for bioteknologi 1993
 • Forsker, NTH Institutt for bioteknologi 1993-1995
 • Førsteamanuensis (midlertidig), NTH Institutt for kjemiteknikk 1995-1996
 • Post doc, Institute of Paper Science and Technology (Atlanta GA, USA) 1996-1997
 • Førsteamanuensis, NTNU Institutt for kjemisk prosessteknologi fra 1998
 • Forskningsopphold ved Norske Skog Skogn 2000-2001

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Janga, Kando Khalifa; Hagg, May-Britt; Moe, Størker. (2012) Influence of acid concentration, temperature, and time on decrystallization in two-stage concentrated sulfuric acid hydrolysis of Pinewood and Aspenwood: A statistical Approach. BioResources. vol. 7 (1).
 • Janga, Kando Khalifa; Øyaas, Karin; Hertzberg, Terje; Moe, Størker. (2012) Application of a Pseudo-Kinetic Generalized Serverity Model to the Concentrated Sulfuric Acid Hydrolysis of Pinewood and Aspenwood. BioResources. vol. 7 (3).
 • Iotti, Marco; Gregersen, Øyvind Weiby; Moe, Størker; Lenes, Marianne. (2011) Rheological Studies of Microfibrillar Cellulose Water Dispersions. Journal of polymers and the environment. vol. 19 (1).
 • Moe, Størker. (2011) Myter om biodrivstoff. Dagbladet.
 • Moe, Størker; Holen, Anne Kristin; Schult, Tove. (2002) 4-O-beta-d-glucopyranosyl-gluconic acid (cellobioninic acid)produced by ozonation of cellobiose: Isolation by HPLC and assignment of NMR chemical shifts. Journal of carbohydrate chemistry.
 • Schult, Tove; Hjerde, Torgeir; Optun, Odd Inge; Kleppe, Peder J; Moe, Størker. (2002) Characterization of cellulose by SEC-MALLS. Cellulose (London). vol. 9.
 • Schult, Tove; Moe, Størker; Hjerde, Torgeir; Christensen, Bjørn Erik. (2000) Size exclusion chromatography of cellulose dissolved in LiCl/DMAc using macroporous monodisperse poly(styrene-co-divinylbenzene) particles. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. vol. 23 (15).
 • Moe, Størker; Skjåk-Bræk, Gudmund; Smidsrød, Olav; Elgsæter, Arnljot. (1993) Swelling of covalently crosslinked alginate gels : influence of ionic solutes and nonpolar solvents. Macromolecules.

Bøker

 • Smidsrød, Olav; Moe, Størker. (2008) Biopolymer Chemistry. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2384-2.

Del av bok/rapport

 • Draget, Kurt Ingar; Moe, Størker; Skjåk-Bræk, Gudmund; Smidsrød, Olav. (2006) Alginates. Food Polysaccharides and Their Applications.

Andre

 • Vaaler, David; Berthold, Fredrik; Moe, Størker. (2003) Details on molecular weight distribution of carbohydrates in kraft cooking using anthraquinone, polysulfide and hydrogen sulfide gas pretreatment. 12th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry. . [Mangler data]; Madison, WI, USA. 2003-06-12.