Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

 • TKP4180 Bioenergi og fiberteknologi
 • TKP4560 Treforedling og bioraffineri, fordypningsprosjekt
 • TKP4565 Treforedling og bioraffineri, fordypningsemne
 • TKP4850 Eksperter i Team: Biodrivstoff
 • KP8102 Trekjemi i treforedlingsprosessene (PhD-kurs)

Forskningsinteresser

Jeg er opptatt av å utnytte fornybare ressurser som skog og landbruksavfall til framstilling av materialer, kjemikalier og energi.

Publikasjoner

Omkring 25 publikasjoner i internasjonale forskningstidsskrifter og bøker (H-index: 10). Rundt 50 presentasjoner ved internasjonale vitenskapelige konferanser.

Utdanning/yrkeserfaring

 • Sivilingeniør, NTH Institutt for bioteknologi 1988
 • Doktor ingeniør, NTH Institutt for bioteknologi 1993
 • Forsker, NTH Institutt for bioteknologi 1993-1995
 • Førsteamanuensis (midlertidig), NTH Institutt for kjemiteknikk 1995-1996
 • Post doc, Institute of Paper Science and Technology (Atlanta GA, USA) 1996-1997
 • Førsteamanuensis, NTNU Institutt for kjemisk prosessteknologi fra 1998
 • Forskningsopphold ved Norske Skog Skogn 2000-2001

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner