Bakgrunn og aktiviteter

Prof Magnar Bjørås leder forskningsgrupper ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim og Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo. Hans forskning har fokus på vedlikehold av og dynamiske endringer i arveanleggene (genomene) med særlig vekt på oksidativt stress, DNA skade reparasjon og regulering av epigenetisk DNA metylering.
Cellenes arveanlegg blir kontinuerlig eksponert for fysiske (stråling), kjemiske og biologiske agens som resulterer i endringer i den kjemiske strukturen til DNA. Intracellulære reaktive metabolitter som reaktivt oksygen og alkylerende stoffer er forbindelser som introduserer endringer (mutasjoner) i arveanleggene. Mutasjons frekvenser er lav på grunn av svært effektiv DNA reparasjon, som fjerner DNA-skade og bevarer et funksjonelt genom.
Hovedfokuset i Bjørås gruppen har vært på reparasjon av endogene DNA-base skader og genomstabilitet. Han har bidratt betydelig til karakterisering av mange nye DNA reparasjonsenzymer fra bakterier, gjær og pattedyr (EMBO, 1990, Nature 1992; PNAS 1996; EMBO 1997; MCB 1997; NAR 2002, Nature 2002; JBC 2004, NAR 2005, Mol Micro 2006). Han tilbrakte to år (2002-2004) i Professor John Tainers laboratorium ved Scripps Research Institute, California. Hans forskergruppe har løst den tredimensjonale strukturen for mange DNA-proteinkomplekser som har bidratt til en detaljert forståelse av DNA base preparasjon helt ned på atomnivå (EMBO 2008, NSMB 2008, NSMB 2009, Cell Structure 2011; Cell Structure 2012; J Struct. Biol 2014). De siste 10 årene har Bjørås etablert forskning som undersøker betydningen av DNA reparasjon i hjernen, inkludert kognitive egenskaper og adferd (Nature 2007; BMC Neurosci 2009; DNA reparasjons 2008; Pediatric Res 2009; Brain Res 2010; Stem Cells 2010; J Neurosci 2011, PNAS 2011, Hum Mol Gen 2012; Cell Reports 2012, Cell Reports 2015). Bjørås har etablert samarbeid med klinikere for å studere betydningen av DNA reparasjon for infeksjoner (dvs. Blood 2005; Virology 2006; JMB 2008 NAR 2008, PLoSOne 2010, PLoSGen 2013, Int J Antimic Agents 2015), hjertesvikt ( Mutasjon Res 2009; J Mol Cell-kort 2014, DNA Repair 2015) metabolske sykdommer (Mol Genet Metab 2010; J Inheret Met Disease 2012 and 2013, Am J Hum Genet 2014;. Metabolisme 2014) og kreft (Carcinogeneses 2009, Blood 2010; Blood 2012; DNA repair 2012).
 

Prosjekter
• Molekylære mekanismer for DNA-base skade reparasjon (Prosjektleder: Magnar Bjørås)
• Oksidativ DNA-base skade reparasjon i kreft (Prosjektleder: Magnar Bjørås)
• Oksidativ DNA-base skade reparasjon og epigenetikk i hjernen (læring, hukommelse, atferd og neurogenese) (Prosjektledere: Magnar Bjørås og Katja Scheffler).
• Små membran peptider som regulatorer av DNA-skade respons (Prosjektledere: Magnar Bjørås og James Booth).
• Oxr1 genet i stress signalering (Prosjektleder: Magnar Bjørås).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner