Bakgrunn og aktiviteter

Vårt hovedfokus har vært på reparasjon av endogene DNA-base lesjonsreparasjonsmekanismer og genomstabilitet. Vi har gitt store bidrag til karakterisering av mange nye DNA-reparasjonsenzymer fra bakterier, gjær og pattedyr. Vår gruppe har løst den atomære 3D-strukturen til mange DNA-proteinkomplekser og avslører flere nye mekanismer for gjenkjenning og katalyse av DNA-baseskade. Vi har også etablert forskning på rollen til reparasjon av DNA-baselesjoner i nevrodegenerasjon, kognisjon og atferd, som er en ny retning innen DNA-reparasjonsfeltet som avslører nye funksjoner utover kanonisk DNA. Videre har vi etablert samarbeid med klinikere for å studere virkningen av DNA-baselesjonsreparasjon på sykdommer som infeksjoner, hjertesvikt, sjeldne nevrodegenerative lidelser og kreft.

Prosjekt

• Rollen til reparasjon av oksidativ DNA-baseskade ved kreft. Prosjektleder: Magnar Bjørås

• Avvikende oksidative DNA-modifikasjoner og DNA-strukturer i genomregulering. Prosjektledere: Magnar Bjørås

• Bakterielle toksin-antitoksinpeptider. Prosjektledere: Magnar Bjørås og James Booth

• Pato-mekanismer ved lysosomale lagringsforstyrrelser ved sjeldne nevrodegenerative sykdommer: Prosjektledere: Magnar Bjørås og Mirta Mittelstedt de Sousa

• Anvendelser av nanopartikkelteknologi i genomikk: Prosjektleder: Magnar Bjørås

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner