Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Johnsen, Hans Christian Garman; Ennals, Richard; Holtskog, Halvor. (2017) Balancing Organisational Design Principles: A Pragmatic Scandinavian Approach to CSR. Stages of Corporate Social Responsibility : From Ideas to Impacts.
  • Holtskog, Halvor; Ennals, Richard; Johnsen, Hans Christian Garmann. (2015) Sustainable Manufacturing as Mutual Competence Building. Higher Education in a Sustainable Society.
  • Rolfsen, Monica; Giæver, Tor; Holtskog, Halvor. (2014) Andre verktøyskuff: Flyt. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Holtskog, Halvor. (2013) Lean and Innovative: two discources. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon.
  • Bergum, Svein; Holtskog, Halvor. (2009) Samarbeid mellom høgskole og næringsliv i Innlandet. Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.
  • Martinsen, Kristian; Holtskog, Halvor. (2008) Social aspects of Plant monitoring and visualization. Manufacturing systems and technologies for the new frontier : the 41st CIRP Conference on Manufacturing Systems, May 26-28, 2008, Tokyo, Japan.