Jan Ola Strandhagen

Professor Institutt for maskinteknikk og produksjon
73593907 92685427
S P Andersens V 5, Teknologiled * 2360

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner