Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde:

Professor i byforming og planlegging og siden høst 2010 ansvarlig for og undervise i Grunnundervisning av arkitekturstudenter i planlegging og byforming. Han planlegger og underviser også i masterkurs og workshop innenfor temaer planlegging og byforming for et bærekraftig utvikling

Han var leder for forsknings- og undervisningskooperasjon med universiteter i West Balkan. Prosjektet heter ‘Rethinking architecture and energy efficiency in buildings and urban development'(2014-2016). Han var og er ansvarlig for flere samarbeidsprosjekter med kommuner og andre universiteter i Vest Balkan område og i Italia. Han er nå deltaker og norsk/NTNU leder i "Erasmus+ European strategic partnership “ Collectiv Evaluation of Design Driven Doctoral Training” CA2RE+(2019-2022).

 

Kompetansefelt:

Hans ekspertise er i planlegging og byforming, med utvikling av Typologier og medvirkning som hovedområde.

 

Bakgrunn:

Han har en mastergrad i arkitektur fra Graz University of Technology i Østerrike og en doktorgrad fra Graz University of Technology og NTNU. Har vært ansatt ved Instituttet siden 2007, først for å undervise Masterstudenter i fysisk planlegging og arkitekturstudenter i byforming og planlegging. Jobbet som instituttleder ved institutt for byforming og planlegging fra august 2013 till sommer 2015 og ble professor i byforming og planlegging i 2017.

 

http://markusschwai.blogspot.no/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Schwai, Markus; Stangeland, Rune; Jacobsen, Eirik Gya. (2009) RE010 - EROPAN 9 competition. Europan Austria. 2009.

Bøker

  • Schwai, Markus; Burazor, Mladen. (2018) USING AN INTERNATIONAL COOPERATION PROGRAM AS A FACILITATOR FOR CURRICULUM IMPROVEMENT IN HIGHER EDUCATION - THE CASE OF EDUCATING ARCHITECTS IN BIH. 2018. ISBN 978-9958-691-67-6.
  • Schwai, Markus; Burazor, Mladen; Zagora, Nermina; Ibrisibegovic, Senka. (2016) Metamorphosis of architectural education in (post Transitional context. 2016. ISBN 978-9958-691-49-2.

Del av bok/rapport

  • Schwai, Markus; Burazor, Mladen. (2020) CONTEMPORARY DESIGN INTERVENTION INSIDE THE CULTURAL LANDSCAPE OF ŽEPČE – AT WHAT PRICE?. Cities and Cultural Landscapes - Recognition, Celebration, Preservation and Experience.
  • Venkatesh, Govindarajan; Schwai, Markus. (2016) Overhauling higher education by factoring sustainability into university curricula. Metamorphosis of architectural education in (post Transitional context..

Rapport/avhandling

  • Finocchiaro, Luca; Schwai, Markus; Bertolin, Chiara. (2018) Adaptive Reuse of Rural heritage in Lofoten. 2018.
  • Schwai, Markus. (2010) Innspill til fremtidsløsning for kollektivtransporten i Trondheim. 2010.