Bakgrunn og aktiviteter

Alex Hansen er senterleder for PoreLab - Porous Media Laboratory - Senter for fremragende forskning (SFF - Forskningsrådet)

Fagfelt/arbeidsområde

  • Komplekse systemers fysikk
  • Numerisk fysikk
  • Transport- og sammenbruddsfenomen i uordnede systemer
  • Porøse mediers fysikk
  • Granulære mediers fysikk
  • Ikke-likevekts statistisk fysikk

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner