Bakgrunn og aktiviteter

Edd Blekkan er professor med fagfelt katalyse, og har vært instituttleder ved institutt for kjemisk prosessteknologi siden august 2013.

Edd Anders Blekkan er utdannet som sivilingeniør Industriell kjemi, NTH 1981, og dr.-ing. i Industriell kjemi, NTH 1985.

Bakgrunn           

 • Instituttleder ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU (2013-)
 • Professor NTH/NTNU (1995-
 • 1.amanuensis ved NTH/NTNU) (1988-1995)
 • Rådgiver i SINTEF (1988-2013)
 • Gjesteprofessor Univ. of Cambridge (2010)
 • Gjesteprofessor Cardiff University (2005)
 • Gjesteforsker, Statoil (Trondheim) og Borealis (Porsgrunn) (2000)
 • Institttleder, Institutt for industriell kjemi, NTNU (1998)
 • Nestleder, Institutt for industriell kjemi, NTNU (1991- 1997)
 • Gjesteprofessor Université Louis Pasteur, Strasbourg (1992-93)
 • Forsker SINTEF Teknisk Kjemi, Trondheim (1982-84 og 1987-88)
 • Postdoc, University of Reading (1986)
 • Stipendiat, NTH (1985)
 • innvalgt medlem NTVA

Forskning

 • Heterogen katalyse
 • Naturgasskonvertering
 • Petrokjemi
 • Oljeraffinering
 • Biodrivstoff og bioraffinering
 • Prosessteknikk

Undervisning og veiledning

 • Underviser på alle nivå i Kjemisk prosessteknologi (Prosessteknikk, Katalyse, Petrokjemi og oljeraffinering, Prosjektering av prosessanlegg)
 • Veileder/medveileder for ca 20 Dr.-ing./PhD-studenter, 50 diplom/masterstudenter og over 100 prosjektstudenter
 • Pedagogisk pris ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU 2009.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Blekkan, Edd Anders; Borg, Øyvind; Frøseth, Vidar; Holmen, Anders. (2007) Fischer-Tropsh synthesis on cobalt catalysts: the effect of water. Catalysis.