Bakgrunn og aktiviteter

De Wilde undersøker politisk konflikt innenfor europeisk integrasjon og globalisering. Forskningstemaene hans omfatter euroskepsis og debatter om EU samt globalisering i medier og parlamenter. Han er del av forskningsgruppen European Studies ved NTNU og underviser i emnet 'European Integration Theory' på bachelorprogrammet i europastudier, samt 'The EU as a Global Actor' og 'Contesting Europe' på masterprogrammet i MA European Studies.

Han har en mastergrad fra Universitetet i Amsterdam (2005) og PhD i statsvitenskap fra ARENA, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo (2011). Fra 2011 til 2016 var han seniorforsker ved WZB Berlin Social Science Center i Tyskland. Han har også vært gjesteforsker ved Københavns Universitet, Stockholm Universitet og Minda de Gunzburg Centre for European Studies ved Harvard Universitet. Siden 2016 har De Wilde arbeidet som førsteamanuensis i europastudier ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • de Wilde, Pieter. (2016) Silencing the Eurocrats in Public Crisis Politics. The End of the Eurocrats' Dream.
  • de Wilde, Pieter. (2015) The Politicization of European Integration: Towards Democratic Renationalization?. The Legitimacy of Regional Integration in Europe and the Americas.