Bakgrunn og aktiviteter

Jeg undersøker politisk konflikt innenfor europeisk integrasjon og globalisering. Forskningstemaene mine omfatter euroskepsis og debatter om EU samt globalisering i medier og parlamenter.

Jeg leder forskningsprosjektet Trondheim Analytica om hva sosiale medier avslør om våre politiske oppfatninger, er med RECONNECT prosjektet om demokrati og rettstat i Europa og leder UNREP om ikke-valgte folkerepresentanter og liberal demokrati i Europa.

Jeg har en mastergrad fra Universitetet i Amsterdam (2005) og PhD i statsvitenskap fra ARENA, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo (2011). Fra 2011 til 2016 var jeg seniorforsker ved WZB Berlin Social Science Center i Tyskland. Jeg har også vært gjesteforsker ved Københavns Universitet, Stockholm Universitet og Minda de Gunzburg Centre for European Studies ved Harvard Universitet. Siden 2016 har jeg forsket på og undervist i europeisk politikk ved NTNU.