Bakgrunn og aktiviteter

De Wilde undersøker politisk konflikt innenfor europeisk integrasjon og globalisering. Forskningstemaene hans inkluderer euroskepsis og debatter om EU samt globalisering i medier og parlementer. Han er del av forskningsgruppen European Studies ved NTNU and underviser 'European Integration Theory' på bachelorprogrammet i europastudier samt 'The EU as a Global Actor' og 'Contesting Europe' på masterprogrammet i MA European Studies.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • de Wilde, Pieter. (2016) Silencing the Eurocrats in Public Crisis Politics. The End of the Eurocrats' Dream.
  • de Wilde, Pieter. (2015) The Politicization of European Integration: Towards Democratic Renationalization?. The Legitimacy of Regional Integration in Europe and the Americas.