Bakgrunn og aktiviteter

Pieter undersøker politisk konflikt innenfor europeisk integrasjon og globalisering. Forskningstemaene omfatter euroskepsis og debatter om EU samt globalisering i medier og parlamenter.

Han leder prosjektet UNREP om ikke-valgte folkerepresentanter og liberal demokrati i Europa, er med i forskningsprosjektet Trondheim Analytica om hva sosiale medier avslør om våre politiske oppfatninger, og RECONNECT prosjektet om demokrati og rettstat i Europa og leder .

De Wilde har en mastergrad fra Universitetet i Amsterdam (2005) og PhD i statsvitenskap fra ARENA, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo (2011). Fra 2011 til 2016 var han seniorforsker ved WZB Berlin Social Science Center i Tyskland. Han har også vært gjesteforsker ved Københavns Universitet, Stockholm Universitet og Minda de Gunzburg Centre for European Studies ved Harvard Universitet. Siden 2016 har han forsket på og undervist i europeisk politikk ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • de Wilde, Pieter. (2021) Rebound? The Short- and Long-term Effects of Crises on Public Support and Trust in European Governance. The Palgrave Handbook of EU Crises.
  • de Wilde, Pieter. (2020) The Fall of the Spitzenkandidaten: Political Parties and Conflict in the 2019 European Parliament Elections. Assessing the 2019 European Parliament Elections.