Bakgrunn og aktiviteter

Håvard Dalen, PhD, Førsteamanuensis K.G Jebsen - Senter for Hjertetrening, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved det Medisinske Fakultet ved NTNU, og overlege ved Klinikk for hjertemedisin St Olavs Hospital og Sykehuset Levanger.

Dalen forsker på nye metoder for ultralyddiagnostikk, diagnostikk og behandling av hjertesykdommer med fokus både på ultralyddiagnostikk, treningsstudier, men også den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Han har ledet Norsk Cardiologisk Selskaps Arbeidsgruppe i ekkokardiografi (hjerteultralyd), og deltatt i flere nasjonale og internasjonale samarbeid spesielt relatert til ultralyddiagnostikk brukt for hjertepasienter.

Dalen er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer fra 2008 og har PhD i klinisk medisin fra NTNU fra 2010. Han har i hovedsak jobbet med pasienter med hjertesykdommer fra 2003. Han har undervist både leger under spesialisering, legestudenter, sykepleiere og brukerorganisasjoner.

Dalen har hatt hovedansvaret for vitenskapelig bruk av og kvalitet på kliniske sykehusdata (f. eks. hjerteinfarkt) i samarbeid med HUNT-undersøkelsen, samt hjertediagnostikk i den kommende HUNT-undersøkelsen (HUNT4).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner