Bakgrunn og aktiviteter

 

Pågående forskningsprosjekt

  • Ungdom og psykisk helse
    https://www.ntnu.no/rkbu/ungdom-og-psykisk-helse    (pågående)

  • Evaluering av Helsesatsningen i barnevernet (Høst 2020 - 2022)

  • Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår – Barnevernets ansvar? Om barnevernets arbeid med barn og familier som lever med vedvarende lav sosioøkonomisk status (2018-2021)

Spesialkompetanse

Barn og unges psykiske helse, Barn som pårørende, Sosial- og samfunnspsykologi, Risiko og Resiliens, Barn og unges psykiske helse, Innovasjon i helse- og omsorgssektoren, Psykisk helse, Helsetjenesteforskning, Barnevern, Barnefattigdom, Lavinntektsfamilier, Forskningsbasert evaluering, Medisinsk statistikk, Epidemiologi, Survey, Familekoblinger registerdata, Longitudinelle studier, Systematiske kunnskapsoppsummeringer.


Utdanning
2008 – 2015*
Ph.D Klinisk medisin, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), Det Medisinske Fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). ”Parental chronic pain and aspects of mental health in offspring – The HUNT study.
*Svangerskapspermisjoner i periodene: 22.10.2010 - 22.8.2011 og 12.3.2012-4.12.2012. I tillegg 100 % omsorgspermisjon fra 1.4.2013 – 30.6.2013 og 30 % omsorgspermisjon fra 8.8.2013 – 31.12.1213.
2004 - 2007
MSc Psykologi, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU). Fordypning i sosial- og samfunnspsykologi.
2001 - 2004
BSc Psykologi, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).


Arbeidserfaring
2017- dd
SINTEF Digital, avdeling Helse, faggruppe Helsetjenesteforskning. Forsker
2014 - 2016
SINTEF, Teknologi og samfunn, avdeling Medisinsk teknologi, faggruppe Innovasjon i helse – og omsorgssektoren. Forsker.
2005 - 2007
Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse, Sentrum kontaktsenter. Miljøarbeider, Rusomsorg
2000 - 2006
Trondhjems Hospital. Miljøarbeider, Dagsenter for eldre og sykehjem.

Temagruppe innen RKBU Midt-Norge
Folkehelse og kommunale tjenester

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling