Bakgrunn og aktiviteter

Pågående forskningsprosjekt

 • Ungdom og psykisk helse
  https://www.ntnu.no/rkbu/uoph 

 • Evaluering av Helsesatsningen i barnevernet (Høst 2020 - 2022)

 • Oppfølgingsstudie av nytt integrert institusjonstilbud mellom barnevern og helse (2021-2023)

 • Helsetilbud til barn i barnevernet (2021-2024)

 • Spesialiserte hjelpetiltak i statlig barnevern (2021-2024)

 • Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår – Barnevernets ansvar? Om barnevernets arbeid med barn og familier som lever med vedvarende lav sosioøkonomisk status (2018-2021)

Spesialkompetanse

Barn og unges psykiske helse, Barn som pårørende, Sosial- og samfunnspsykologi, Risiko og Resiliens, Barn og unges psykiske helse, Innovasjon i helse- og omsorgssektoren, Psykisk helse, Helsetjenesteforskning, Barnevern, Barnefattigdom, Lavinntektsfamilier, Forskningsbasert evaluering, Medisinsk statistikk, Epidemiologi, Survey, Familekoblinger registerdata, Longitudinelle studier, Systematiske kunnskapsoppsummeringer.

 • Fagfelle/forfatter i Ungsinn og Psyktestbarn

Utdanning
Ph.D Klinisk medisin, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), Det Medisinske Fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). ”Parental chronic pain and aspects of mental health in offspring – The HUNT study.

Temagruppe innen RKBU Midt-Norge
Folkehelse og kommunale tjenester

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Fævelen, Malin; Kaasbøll, Jannike; Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor. (2021) Sosioøkonomisk status og foreldreskap hos foreldre i barnevernet. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S.; Paulsen, Veronika; Ulset, Gro; Fævelen, Malin; Thrana, Hilde Marie; Øverland, Mari Bore; Lichtwarck, Willy; Halvorsen, Thomas; Anthun, Kjartan Sarheim; Kaasbøll, Jannike; Fauske, Halvor. (2021) Anbefalinger for barnevernets arbeid med familier som erfarer sosioøkonomiske vansker. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar.

Rapport/avhandling