Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Bakgrunn:

Jannike har en mastergrad i psykologi fra NTNU. Hun har blitt tildelt et stipendiat på 4 år. Pliktarbeidet i doktorgraden består av kommunikasjonsarbeid. Dette innebærer RBUPs hjemmesider, kommunikasjonsstrategi, samt deltagelse i kommunikasjonsrådet for alle fire regionsentrene for barn og unges psykiske helse i Norge.

Interesseområder:

Psykisk og somatisk helse hos ungdommer som har foreldre med kroniske smerter. Beskyttelsesfaktorer, som personlig kompetanse, familiesamhold og sosial kompetanse vil bli undersøkt blant ungdommer som lever med foreldre som har kroniske smerter. Karakteristika ved de friske ungdommene vil bli vektlagt.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling