Bakgrunn og aktiviteter

Visjon: Matematikk for et bedre samfunn!

Min stilling ved NTNU er innen beregningsorientert matematikk, dvs. utvikling av nye teorier og metoder innen anvendt matematikk og numerisk analyse som egner seg for å lage robust og effektiv programvare for å adressere utfordrende problemer innen vitenskap og teknologi.

Hovedanvendelsesområdet er beregningsorientert mekanikk, dvs. både faststoff-, konstruksjons- og fluid-mekanikk relevant for bygg-, maskin-, marin- og petroleums-teknologi, samt innen biomekanikk, geofysikk og fornybar energi.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner