Bakgrunn og aktiviteter

Forskning, undervisning og publikasjoner

Forskningsområder

Forskningsinteressene dreier seg i hovedsak om religion i samtiden, dens ulike uttrykk og betingelser, samt enkelte teoretiske og metodiske spørsmål. De religiøse uttrykkene spenner fra fundamentalisme til "new age" og er ofte innom ulike former for esoterisme. Jeg har arbeidet mye med satanisme, apokalyptisk tenkning og konspirasjonskultur, de siste årene mest med konspirasjonskultur og samfunn i krysskoblingen mot psykologi.

Jeg har tidligere vært (med)redaktør for tidsskriftene CHAOS (1996-2000) og International Journal for the Study of New Religions (2013-2018), sitter i redaksjon eller redaksjonsråd for bl.a Implicit ReligionInternational Journal for the Study of New Religions, Din og Aura. Jeg var redaktør for Skepsis.no frem til 2017.

Jeg satt i styringsgruppen, formidlingsutvalget og tiltaksgruppen for COST-prosjektet Comparative Analysis of Conspiracy Theory (COMPACT - 2015-2020). Jeg leder forskningsgruppen KONSPISK om konspirasjonsteori i skolen og er for tiden gruppeleder for filosofi og religion i DKNVS.

Pågående samarbeidsprosjekt inkluderer

- Conspiracy Mentality in Norway

- Political Ideology and Conspiracy Mentality

- Conspiracy Beliefs Among Future Teachers

- Conspiracy Beliefs, School and Adolescents

Undervisning

Først og fremst:
RVI 1010 Religionssystematikk
RVI 2125 Vestlig samtidsreligion

RVI 3900 Masteroppgaveseminar

Annet etter behov.

Veiledningsområder

Jeg veileder primært prosjekt innen følgende felt:

-Nye religiøse bevegelser og nyreligiøsitet

-Vestlig esoterisme

-Religion og populærkultur

- konspirasjonsteorier og konspirasjonskultur – gjerne relatert til ekstremisme og/eller de to ovennevnte.

Annet etter avtale.


Utvalgte publikasjoner

 

Under utgivelse

Dyrendal, Asbjørn og Egil Asprem. Conspirituality. i Asprem, Egil (red.) Dictionary of Esotericism. Leiden: Brill.

Dyrendal, Asbjørn og Inga B. Tøllefsen. Conspiracy theory, altered states and alternative community. Conspiracy beliefs in a sample of Nordic yoga-practitioners.  i Francesco Piraino, Marco Pasi og Egil Asprem (red.) Religious Dimension of Conspiracy Theories. Connecting Old and New Trends. London: Routledge.

Dyrendal, Asbjørn. 'COVID, Conspiracy Theories, and the Nordic Countries.' i Michael Butter og Peter Knight (red.) Conspiracy Theories and the Coronavirus Pandemic. London: Routledge.

 

2022

Imhoff, Roland, Felix Zimmer, Olivier Klein, João H. C. António, Maria Babinska, Adrian Bangerter, Michal Bilewicz, Nebojša Blanuša, Kosta Bovan, Rumena Bužarovska, Aleksandra Cichocka, Sylvain Delouvée, Karen M. Douglas, Asbjørn Dyrendal, Tom Etienne, Biljana Gjoneska, Sylvie Graf, Estrella Gualda, Gilad Hirschberger, Anna Kende, Yordan Kutiyski, Peter Krekó, Andre Krouwel, Silvia Mari, Jasna Milošević Đorđević, Maria Serena Panasiti, Myrto Pantazi, Ljupcho Petkovski, Giuseppina Porciello, André Rabelo, Raluca Radu, Florin A. Sava, Michael Schepisi, Robbie M. Sutton, Viren Swami, Hulda Thórisdóttir, Vladimir Turjačanin, Pascal Wagner-Egger, Iris Žeželj, & Jan-Willem van Prooijen. "Conspiracy Mentality and Political Orientation across 26 countries". Nature Human Behaviour. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01258-7

 

2021

Astapova, Anastasiya, Eirikur Bergmann, Asbjørn Dyrendal, Annika Rabo, Kasper Grotle Rasmussen, Hulda Thorisdottir og Andreas Önnerfors. Conspiracy Theories and the Nordic Countries. London: Routledge.

Dyrendal, Asbjørn og Knut Hestad. "Trust in Crisis. Conspiracy Mentality, Lack of Trust and Religiosity Predicted Conspiracy Beliefs about COVID-19 in a Norwegian Sample." Approaching Religion vol.11. No.2. DOI: https://doi.org/10.30664/ar.107485 

Dyrendal, Asbjørn, Leif Edward Ottesen Kennair og Mons Bendixen. "Predictors of belief in conspiracy theory: The role of individual differences in schizotypal traits, paranormal beliefs, social dominance orientation, right wing authoritarianism and conspiracy mentality." Personality and Individual Differences. Vol.173, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110645

2020

Dyrendal, Asbjørn. Conspiracy Theory and Religion. i Butter, Michael og Peter Knight (red.) Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge

Dyrendal, Asbjørn. Conspiracy Beliefs about Jews and Muslims in Norway. i Christhard Hoffmann and Vibeke Moe (red.) The Shifting Boundaries of Prejudice. Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 187-210

Dyrendal, Asbjørn og Daniel Jolley. “Conspiracy theories in the classroom: Problems and potential solutions”. Religions 11(10), 494https://doi.org/10.3390/rel11100494 

Troian, Jais, Pascal Wagner-Egger, Matt Motyl, Thomas Arciszewski, Roland Imhoff, Felix Zimmer, Olivier Klein, Maria Babinska, Adrian Bangerter, Michal Bilewicz, Nebojša Blanuša, Kosta Bovan, Rumena Bužarovska, Aleksandra Cichocka, Elif Çelebi, Sylvain Delouvée, Karen M. Douglas, Asbjørn Dyrendal, Biljana Gjoneska, Sylvie Graf, Estrella Gualda, Gilad Hirschberger, Anna Kende, Peter Krekó, Andre Krouwel, Pia Lamberty, Silvia Mari, Jasna Milosevic, Maria Serena Panasiti, Myrto Pantazi, Ljupcho Petkovski, Giuseppina Porciello, JP Prims, André Rabelo, Michael Schepisi, Robbie M. Sutton, Viren Swami, Hulda Thórisdóttir, Vladimir Turjačanin, Iris Zezelj, & Jan-Willem van Prooijen. "Investigating the Links Between Cultural Values and Belief in Conspiracy Theories: the Key Roles of Collectivism and Masculinity." Political Psychology 42:4, 597-618  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pops.12716

2019

Dyrendal, Asbjørn og Terje Emberland. Hva er konspirasjonsteorier? Oslo: Universitetsforlaget

2018

Robertson, David G. og Asbjørn Dyrendal. Conspiracy Theories and Religion: Superstition, Seekership, and Salvation. ss.411-421 i Uscinski, Joseph (red.) Conspiracy Theories and the People Who Believe Them. New York: Oxford University Press.

Dyrendal, Asbjørn, Leif Edward Ottesen Kennair og James R. Lewis. 'The Role of Conspiracy Mentality and Paranormal Beliefs in Predicting Conspiracy Beliefs Among Neopagans'. International Journal for the Study of New Religions 8(1): 73-97

Dyrendal, Asbjørn, David G. Robertson og Egil Asprem (red.) Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion. Leiden: Brill.

- Robertson, David G., Egil Asprem og Asbjørn Dyrendal. "Introducing the Field: Conspiracy Theory in, about, and as Religion" (ss.1-18);

- Dyrendal, Asbjørn, Egil Asprem, og David G. Robertson. "Conspiracy Theories and the Study of Religion\s: What We Are Talking about, and Why It’s Important" (ss.21-47);

- Asprem, Egil og Asbjørn Dyrendal. "Close Companions? Esotericism and Conspiracy Theories" (ss.207-233);

- Asprem, Egil, David G. Robertson og Asbjørn Dyrendal. "Afterword: Further Reflections, Future Directions" (ss.527-534);

Dyrendal, Asbjørn. Konspirasjonsteori i undervisningen. Religion og livssyn nr. 3 2018, 42-49

2017

Dyrendal, Asbjørn. New Age and Norwegian 'Conspirituality'. ss.159-181 i Gilhus, Ingvild, Siv-Ellen Kraft og James R. Lewis (red.) New Age in Norway. Equinox.

2016

Dyrendal, Asbjørn. Satanism in Norway. i Olav Hammer & Henrik Bogdan (red.): Western Esotericism in Scandinavia. Leiden: Brill Academic Publishers. ss.481-488.

Dyrendal, Asbjørn. Conspiracy Theory and New Religious Movements. i Inga B. Tøllefsen & James R. Lewis (red.) Oxford Handbook of New Religious Movements vol. 2.  New York: Oxford University Press. ss. 198-209

2015

Dyrendal, Asbjørn, James R. Lewis og Jesper Aa. Petersen. The Invention of Satanism. Oxford University Press. (272ss.)

Asprem, Egil og Asbjørn Dyrendal. Conspirituality Reconsidered: How Surprising and How New is the Confluence of Spirituality and Conspiracy Theory?  Journal of Contemporary Religion. Vol. 30, Nr. 3: 367-382

Dyrendal, Asbjørn. Norwegian Conspirituality: A Brief Sketch. i Lewis, James R. & Inga B. Tøllefsen  (red.)  Brill Handbooks of Contemporary Religion vol.11 Nordic New Religions. Leiden: Brill Academic Publishers, ss.268-290.  

2013

Dyrendal, Asbjørn. Hidden Knowledge, Hidden Powers. Esotericism and Conspiracy Culture. Ss.200-225 i Egil Asprem & Kennet Granholm (red.) Contemporary Esotericism. London: Equinox Publishing 2013

Dyrendal, Asbjørn og Egil Asprem. Sorte brorskap, mørke korrespondanser og frelsende avsløringer. Konspirasjonsteorier som esoterisk diskurs. Din. Tidsskrift for religion og kultur. nr. 2 2013. ss.32-61

Kennair, Leif Edward Ottesen og Asbjørn Dyrendal. Om religion fra et evolusjonspsykologisk perspektiv. Impuls. Tidsskrift for psykologi. nr.1. 2013 ss.62-69.

2012

Dyrendal, Asbjørn. Djevelske konstruksjoner. En historisk-tematisk oversikt over skandinavisk satanismeforskning. Aura. Tidsskrift for nyreligiøse studier. Vol.4 2012, ss.156-179

Dyrendal, Asbjørn. 'Hidden Persuaders and Invisible Wars. Anton LaVey and Conspiracy Culture'. ss.123-139 i  Per Faxneld & Jesper Aagaard Petersen (red.) The Devil's Party. Satanism in Modernity. Oxford University Press 2012. 

Dyrendal, Asbjørn. Guds lov, Guds regime? Amerikansk kristenfundamentalisme og totalitarisme. ss. 165-197 i Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.): Politikk og religion. En farlig kombinasjon? Oslo: Dreyer forlag 2012

Petersen, Jesper Aagaard og Asbjørn Dyrendal. Satanism.  ss. 215-229  i O.Hammer & M. Rothstein (red.):Cambridge Companion to New Religious Movements. Cambridge: Cambridge University Press 2012

Dyrendal, Asbjørn. Satan and the Beast. The Influence of Aleister Crowley on Modern Satanism. ss.369-394 i Henrik Bogdan & Martin P. Starr (red.): Aleister Crowley and Western Esotericism. An Anthology of Critical Studies. New York: Oxford University Press 2012.

Diverse bidrag i Mona H. Klausen & Kjetil Hope (red.). Skepsis. Guide til kritisk tenkning. Oslo: Humanist forlag 2012.

 

2011

Hammer, Olav og Asbjørn Dyrendal. 'Hvad kan man vide om religion? Mod en kritik af den metodologiske agnosticisme', ss.117-136 i Torben Hammersholt & Caroline Schaffalitzky de Muckadell (red.)  At kortlægge religion. Grundlagsdiskussioner i religionsforskningen. Højbjerg: Forlaget Univers.

Ulrika Mårtensson, Jennifer Bailey, Priscilla Ringrose & Asbjørn Dyrendal (red.). Fundamentalism in the Modern World: vol. 1: Fundamentalism, Politics and History: The State, Globalisation and Political Ideologies. London: I.B. Tauris.

Ulrika Mårtensson, Jennifer Bailey, Priscilla Ringrose & Asbjørn Dyrendal (red.) Fundamentalism in the Modern World: v. 2: Fundamentalism and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. London: I.B. Tauris.

 

2010

 

Dyrendal, Asbjørn. "Oh no it isn't!" Skeptics and the Rhetorical Use of Science in Religion. i Olav Hammer & James R. Lewis (red.) Handbook of Religion and the Authority of Science. ss.879-900. Leiden: Brill Academic Publishers.

Dyrendal, Asbjørn. Sykdomsindustrien. Moderne medisin i alternativkulturens demonologi. DIN: Tidsskrift for religion og kultur 1-2 2010, ss.141-160

 

2009
Dyrendal, Asbjørn. Darkness Within. Satanism as Self-Religion. i Jesper Aagaard Petersen (red.). Contemporary Religious Satanism. Oxford:Ashgate.

Søderlind, Didrik og Asbjørn Dyrendal. Social-Democratic Satanism? Some Examples of Satanism in Scandinavia. i Jesper Aagaard Petersen (red.). Contemporary Religious Satanism. Oxford:Ashgate.

Dyrendal, Asbjørn. Media, kriminalitet og religion: satanisme som sterk ondskapsforståelse. i Impuls. Tidsskrift for psykologi. nr.2 2009. ss.30-39

Dyrendal, Asbjørn. Satanism and Popular Music. i Christopher Partridge og Eric Christianson (red.): The Lure of the Dark Side. Satan and Western Demonology in Popular Culture. London: Equinox. 

Dyrendal, Asbjørn. Illuminerte, frimurere, katolikker og kommunister: Konspirasjonsteorier om den indre fiende i amerikansk historie. Humanist. Tidsskrift for livssynsdebatt. nr.4 2009, ss.36-51 

Hjelm, Titus, Henrik Bogdan Dyrendal, Asbjørn, Jesper Aagaard Petersen. Nordic Satanism and Satanism Scares. The Dark Side of the Secular Welfare State.  i Social Compass 56:4, ss. 515-529

 

2008

Dyrendal, Asbjørn. Devilish Consumption: Popular Culture in Satanic Socialization. Numen Vol.55 No.1, ss.68-98.

Med fokus på skadevirkning.

Dyrendal, Asbjørn og Amina Olander Lap. Satanism as News Item in Norway and Denmark. A Brief History. i Lewis, James & Jesper Aagaard Petersen (red.): Encyclopedic Sourcebook on Satanism. Buffalo: Prometheus Books. s.327-360

Dyrendal, Asbjørn. Dommedag og kollektivt selvmord. i Arnfinn Pettersen og Asbjørn Dyrendal (red.): Dommedag! Verdens ende før og nå. Humanist forlag 2008 s.189-214.

Dyrendal, Asbjørn. Dommedagsbevegelser: teori og empiri. i Arnfinn Pettersen og Asbjørn Dyrendal (red.): Dommedag! Verdens ende før og nå. Humanist forlag 2008. s.27-49.


2007

Dyrendal, Asbjørn. Religionsbegrepet i kristen fundamentalisme. i Sigurd Hjelde & Otto Krogseth (red.) Religion – et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Ss.100-116

Dyrendal, Asbjørn. Satanismens historie. Humanist 1-2007 ss.4-33.

Hoder på stake. Hva er Mungiki?

Psychology and the Satanic Ritual Abuse Controversy. A Brief Research Review.

2006

Dyrendal, Asbjørn. Demoner. Besettende djevler og andre ondskapsfulle vesener. Oslo:Humanist forlag. 238s.

Dyrendal, Asbjørn. Fusk eller heksejakt? Saken mot Eva Lundgren. i Humanist. Tidsskrift for livssynsdebatt. 1-2006. ss.48-64

Dyrendal, Asbjørn. Satanisme og populærkultur. Din. Tidsskrift for kultur og religion. 3-4 2005 s.49-59

Dyrendal, Asbjørn. Usant og ubehagelig? i Dyrendal, Asbjørn, Arnfinn Pettersen & Didrik Søderlind (red.) Åpent sinn eller høl i hue? Oslo: Humanist forlag. (s.91-110.)

Dyrendal, Asbjørn. Den indre fiende i amerikansk historie. Din. Tidsskrift for kultur og religion, 1-2006, s.35-42.

2005

Dyrendal, Asbjørn. Pseudovitenskap - en etisk utfordring? i Thorseth, May. (red.) Psevdovitenskap og etikk. Trondheim: Skriftserie ved Program for anvendt etikk nr.5. ss.35-44.

Dyrendal, Asbjørn. Satanisme - en innføring. Din. Tidsskrift for kultur og religion. nr.4 2004. ss.47-57.

2004

Dyrendal, Asbjørn. De andres vold - og vår. Din. Tidsskrift for religion og samfunn. 3-4 2003 s.2-7

Dyrendal, Asbjørn. Religionsvitenskap, religionskritikk og kritisk teori. Humanist. Tidsskrift for livssynsdebatt. Nr.2. 2004 s.14-33

Dyrendal, Asbjørn. Religiøse organisasjoner og maktmisbruk. Humanist. Tidsskrift for livssynsdebatt. Nr.3. 2004 s.56-67

Dyrendal, Asbjørn. Et Satans mannfolk. Den autoriserte Anton LaVey. Din. Tidsskrift for kultur og religion. Nr.2-3 2004. ss.73-83.

2003

Dyrendal, Asbjørn. True Religion versus Cannibal Others? Rhetorical Constructions of Satanism among American Evangelicals. (404s.) Acta Humaniora nr. 174. Oslo: Unipub forlag

Dyrendal, Asbjørn. Denne verdens herskere. Konspirasjonstenkning som virkelighetsforståelse. i Pettersen, Arnfinn & Terje Emberland (red.): Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC. Oslo: Humanist forlag 2003. (s.18-50)

Dyrendal, Asbjørn. Jakten på Satans tjenere. Satanismepanikkene og den paranoide stil. i Pettersen, Arnfinn & Terje Emberland (red.): Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC. Oslo: Humanist forlag 2003. (s.229-261)

Dyrendal, Asbjørn. Ritualer og ritualer, fru Blom... Humanist. Tidsskrift for livssynsdebatt. nr.3 2003. s.28-45

Dyrendal, Asbjørn. Autoritet, makt og motstand som retoriske fenomen. Autoriserende og undergravende tale i debatten om nyreligiøse bevegelser. i CHAOS Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier nr.40 2003. s.91-102

(For den veldig spesielt interesserte mangler listen et tiår, og den rommer bare et utvalg. Publikasjonene her er valgt litt etter dagsform men med vekt på det faglige.)