Bakgrunn og aktiviteter

Forsker innen ressursoptimalisering i helsesektoren med et nåværende fokus på allokering av ressurser for bildediagnostikk (blant annet MR-maskiner) og allokering av personell.

Doktorgradsoppgaven dreide seg om optimering av IKT-tjenester og datasentre innen cloud computing-området med spesielt fokus på tjenestekvalitet og strømforbruk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gullhav, Anders N.; Nygreen, Bjørn; Heegaard, Poul Einar. (2013) Approximating the Response Time Distribution of Fault-­tolerant Multi­-tier Cloud Services. 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing.

Rapport/avhandling