Bakgrunn og aktiviteter

Instituttleder siden 2013

Lege, klinisk bakgrunn fra gynekologi & obstetrikk og allmennmedisin. Professor i samfunnsmedisin.

Utdannelse

Cand. med., Universitetet i Trondheim, 1985

Kandidat i folkehelsevitenskap (Master of Public Health, MPH), Universitetet i Tromsø, 1990

Dr.med., NTNU, 1997

Forskning

Effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser

Osteoporose og brudd

Folkehelse, ernæring, livsstil

Kreftsykdommer

Metoder

Epidemiologi

Kvalitative metoder

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord