Bakgrunn og aktiviteter

Undertegnede er overlege i onkologi ved Kreftpoliklinikken, Sykehuset Levanger, Kirurgisk Avdeling og post-doktor ved NTNU.

Hovedprosjekt: Cancer-Biomarkers in HUNT, kort innføring
I denne internasjonale multidisiplinære studien er målet å oppdage signal-molekyler i blod for tidlig diagnostikk av lungekreft og mesotheliom.

Lungekreft og mesotheliom (kreft i bryst- eller bukhinne) er sykdommer som i høy grad skyldes inhalasjon av tobakksrøyk og/eller asbest og er meget vanskelige å behandle når de først gir symptomer. Gjennomsnittlig fem-års overlevelse for lungekreft er bare 15% og 0-5% for mesotheliom. Lungekreft er den kreftsykdommen som i dag tar flest liv globalt. Asbest- og tobakksrelatert kreft er økende de fleste steder i verden og vil øke i årene som kommer da bruken av asbest og tobakk på verdensbasis fortsatt er stor. For å kunne endre forløpet på disse sykdommene er tidlig diagnostikk av avgjørende betydning og slike markører mangler. Derfor er oppdagelsen av nye biomarkører for tidlig diagnostikk i blod/serum svært viktig.

MicroRNA er molekyler som regulerer gen-uttrykket via mRNA. Hos mennesket har man hittil påvist ca 2500 ulike microRNA og funnet at de er overraskende stabile i serum. I dag er det allerede påvist mange lovende microRNA kandidat-markører for ulike kreftsykdommer. For lungekreft og mesotheliom er det ikke publisert noen større studie med pre-kliniske blodprøver der alle kjente microRNA er undersøkt.

I dette arbeidet vil vi sammenlikne micoRNA-profilene med proteiner og metabolitter i blod/serum tatt 1-5 år før fra de som fikk kreft mot de som ikke fikk kreft og derved forhåpentligvis oppdage nye relevante tidlig-markører.

Meso-Lung HUNT er et internasjonalt tre-delt prosjekt som vil gå over flere år og som involverer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere ved Universiteter i Kina (Nanjing), Sverige (Uppsala), Hellas (Kreta) samt Aalborg (Danmark).

Status og plan videre
Cancer-Biomarker-HUNT: Samarbeidsorganet innvilget I 2014 5,7 mill. Nok og verdens lungekreftorganisasjon IASLC innvilget 2,6 mill. Nok til dette prosjektet. Dette samarbeids-prosjektet med den unike biobanken HUNT har vi nå identifisert alle de som fikk lungekreft og mesotheliom samt deres kontroller. Vi har i tillegg til mikroRNA begynt å analysere protein og metabolittprofil i serum ved ulike metoder. Preliminære resultater ble presentert bla i Cambridge og ved IMIG i Cape Town oktober og november 2014 og nye resultater ve IMIG i Birmingham og ASCO i Chicago i 2016.

I Nanjing, Kina har vi siden 2010 samarbeidet tett med kliniske og biologiske studier. Det er samlet inn biologisk materiale fra lungekreft-operasjoner og tatt blodprøver samt detaljerte sykehistorier samt tilgang til en biobank medmesotheliom-prøver klare for biologiske analyser.

Videre er det etablert et samarbeide med Aalborg Universitetshospital, Danmark, der vi har tilgang til en biobank med flere tusen lungekreft og mesotheliom-prøver.

Dette samarbeidet har ført til samforfatterskap ved 10 publiserte artikler og 7 internasjonale abstract i 2014 og 8 artikler samt mange abstracts i 2015-2016.