Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning handler om skalerbare løsninger for å øke tilgangen til kirurgiske tjenester i lav-inntekst land. I 2010 var jeg med og etablerte CapaCare, en organisasjon som driver medisinsk opptrening i områder slik kompetanse mangler. CapaCare har vært aktive i Sierra Leone siden 2010 og har et utstrakt samarbeid med NTNU som igjen samarbeid med andre akademiske sentre i Europa. Vi implementerer og tester ny måter å drive kirurgisk opplæring i områder med lite ressurser, vi evaluerer effekt og sikkerhet av jobbglidning.  

Vi har også sett hvordan og om kirurgiske operasjoner kan være et mål på et helsesystem under store katastrofer, som den Vest-Afrikanske Ebola utbruddet i 2014-16.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner