Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning handler om skalerbare løsninger for å øke tilgangen til kirurgiske tjenester i Sierra Leone. I 2013 besøkte vi alle sykehus og private klinikker som gjorde kirurgi og samlet data som vil danne en grunnlinje for kirurgisk aktivitet i Sierra Leone. Gjennom CapaCare's kirurgiske opptreningsprogram styrker vi helsevesenet til å kunne gjøre flere kirurgiske inngrep og sammen med grunnlinjedataene ønsker vi å måle denne effekten.

Siden September 2014 har vi også samlet data om sykehusenes funksjonalitet nå under Ebolaepidemien med det formålet å kunne måle hvordan Ebolaepidemien har endret behandling av andre sykdommer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner