Bakgrunn og aktiviteter

Litteraturforskning

Jeg er førsteamanuensis i nordisk litteratur, med særlig vekt på det moderne gjennombrudds litteratur. I 2010 disputerte jeg på en avhandling om Alexander L. Kielland, og har ellers publisert artikler om Kielland, Garborg og Ibsen. For tiden er jeg involvert i forskergruppen The Medial Breakthrough 1855-1905.

Litteratur i skolen

Ved siden av å være interessert i litteratur, har jeg over flere år også vært engasjert i skolens norskfag, både som forsker, veileder, forfatter, kursholder og organisasjonsmenneske. I perioden 2016-2019 var jeg FoU-leder ved Universitetsskolene i Trondheim. Fra 2012-2016 var jeg styreleder i Landslaget for norskundervisning, og de siste årene har jeg holdt kurs for norsklærere i mange av landets fylker. I 2016 ble også et stort arbeid fullført da tredje og siste bind av Moment. Norsk for studieforberedende utkomhvor jeg er en av forfatterne.

Undervisning

I 2018 ble jeg merittert underviser. Min pedagogiske mappe finnes her.

Som underviser har jeg erfaring med mange ulike emner. Ved ISL har jeg undervist alle litterære nordiskemner, i tilllegg til flere etter- og videreutdanningskurs. Fra 2010 til 2012 var jeg ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved HiST (nå ILU, NTNU), hvor jeg underviste alle norskfaglige emner på GLU 1-7 samt videreutdanning og litterære/estetiske emner på masternivå.

Veiledning

Som veileder er jeg også særlig orientert om 1800-tallslitteratur og litteratur i skolen, men er ellers bredt orientert. Jeg har fulgt masterkandidater som har skrevet om f.eks. gjennombruddslitteratur, ungdomslitteratur, fantasy, krim, rap, kiosklitteratur, samtidslitteratur, lærebøker og litteraturundervisning.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen; Antonsen, Pål Fjeldvig. (2020) Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS. 2020. ISBN 9788202597337.
  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2015) Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS. 2015. ISBN 978-82-02-45637-5.
  • Fodstad, Lars August. (2014) Moderne gjennombrudd og sammenbrudd. Alexander L. Kiellands Jacob. Novus Forlag. 2014. ISBN 978-82-7099-799-2.
  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2014) Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS. 2014. ISBN 978-82-02-40730-8.

Del av bok/rapport

  • Fodstad, Lars August. (2019) Fortsatt kulturfag? Norsk på nytt. Det (nye) nye norskfaget.