Lars August Fodstad

Førsteamanuensis / Faggruppeleder, litteratur og kulturhistorie

Institutt for språk og litteratur
73596429 97953429
Bygg 3, 3404B, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i nordisk litteratur, med særlig kompetanse på det moderne gjennombrudds litteratur. I 2010 disputerte jeg på en avhandling om Alexander L. Kielland, og jeg har publisert artikler om både Kielland, Garborg og Ibsen. For tiden er jeg involvert i forskergruppen The Medial Breakthrough 1855-1905.

Ved siden av å være interessert i litteratur, har jeg over flere år også vært engasjert i skolens norskfag, både som forsker, veileder, forfatter, kursholder og organisasjonsmenneske. For tiden er jeg FoU-leder ved Universitetsskolene i Trondheim. Fra 2012-2016 var jeg styreleder i Landslaget for norskundervisning, og de siste årene har jeg holdt kurs for norsklærere i mange av landets fylker. I 2016 ble også et stort arbeid fullført da tredje og siste bind av Moment. Norsk for studieforberedende utkom, hvor jeg er en av forfatterne.

Som underviser har jeg erfaring med mange ulike emner. Ved ISL har jeg undervist alle litterære nordiskemner, i tilllegg til flere etter- og videreutdanningskurs. Fra 2010 til 2012 var jeg ansatt ved Avdeling for lærerutdanning ved HiST (nå ILU, NTNU), hvor jeg underviste alle norskfaglige emner på GLU 1-7 samt videreutdanning og litterære/estetiske emner på masternivå.

Som veileder er jeg også bredt orientert. Jeg har fulgt masterkandidater som har skrevet om f.eks. gjennombruddslitteratur, ungdomslitteratur, fantasy, krim, rap, kiosklitteratur, samtidslitteratur, lærebøker og litteraturundervisning. Som ph.d.-veileder følger jeg mine to forskningsinteresser: sen 1800-tallslitteratur og litteraturundervisning i skolen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2015) Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS. 2015. ISBN 978-82-02-45637-5.
  • Fodstad, Lars August. (2014) Moderne gjennombrudd og sammenbrudd. Alexander L. Kiellands Jacob. Novus Forlag. 2014. ISBN 978-82-7099-799-2.
  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2014) Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS. 2014. ISBN 978-82-02-40730-8.

Del av bok/rapport

  • Fodstad, Lars August. (2016) Liding og latter. Fantemotivet i Arne Garborgs Fred. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
  • Fodstad, Lars August. (2013) Litteratur uten form? Om læreplanens mål for eldre litteratur på ungdomstrinnet. Literacy i læringskontekster.
  • Uhlen, Kjetil; Cirio, D; Haarla, L; Bekaert, K.; Jensen, KB; Duthaler, C; Vormedal, L; Larsson, S; Fodstad, Lars August. (2010) IEA Enard: - International collaboration on developments in transmission systems R&D. CIGRE 2010, Session 43.
  • Fodstad, Lars August. (2008) Djevelen i demokratiet. Folkelighet og forfall i "Jacob". Kielland i Europa.

Rapport/avhandling

  • Fodstad, Lars August. (2010) Folkelighet og forfall. Modernitetskritiske innganger til Alexander L. Kiellands Jacob. 2010. ISBN 978-82-471-2133-7.
  • Fodstad, Lars August. (2001) "Og ordet var Gud." Sannhet og semantisk forskyvning i Arne Garborgs Fred. 2001.
  • Fodstad, Lars August. (1998) "Jesus lo aldri". Dialog og karneval i Arne Garborgs Fred. 1998.