Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk litteratur, med særlig vekt på tre forskningsfelt: det moderne gjennombrudds litteratur, norsk dramatikk og litteraturdidaktikk. 

I 2018 ble jeg merittert underviser, og du finner den pedagogiske mappen min her.

Fra og med høsten 2021 er jeg instituttleder ved ISL

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2015) Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS. 2015. ISBN 978-82-02-45637-5.
  • Fodstad, Lars August. (2014) Moderne gjennombrudd og sammenbrudd. Alexander L. Kiellands Jacob. Novus Forlag. 2014. ISBN 978-82-7099-799-2.
  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2014) Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS. 2014. ISBN 978-82-02-40730-8.

Del av bok/rapport

  • Fodstad, Lars August. (2013) Litteratur uten form? Om læreplanens mål for eldre litteratur på ungdomstrinnet. Literacy i læringskontekster.
  • Fodstad, Lars August. (2008) Djevelen i demokratiet. Folkelighet og forfall i "Jacob". Kielland i Europa.

Rapport/avhandling

  • Fodstad, Lars August. (2010) Folkelighet og forfall. Modernitetskritiske innganger til Alexander L. Kiellands Jacob. 2010. ISBN 978-82-471-2133-7.
  • Fodstad, Lars August. (2001) "Og ordet var Gud." Sannhet og semantisk forskyvning i Arne Garborgs Fred. 2001.
  • Fodstad, Lars August. (1998) "Jesus lo aldri". Dialog og karneval i Arne Garborgs Fred. 1998.