Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i nordisk litteratur, med særlig kompetanse på det moderne gjennombrudds litteratur. I 2010 disputerte jeg på en avhandling om Alexander L. Kielland, og jeg har publisert artikler om både Kielland, Garborg og Ibsen.

Ved siden av å være interessert i litteratur, har jeg over flere år også vært engasjert i skolens norskfag, både som forsker, veileder, forfatter, kursholder og organisasjonsmenneske. Fra 2012-2016 var jeg styreleder i Landslaget for norskundervisning, og de siste årene har jeg holdt kurs for norsklærere i mange av landets fylker. I 2016 ble også et stort arbeid fullført da tredje og siste bind av Moment. Norsk for studieforberedende utkom, hvor jeg er en av forfatterne.

Som underviser har jeg erfaring med mange ulike emner. Ved ISL har jeg undervist alle litterære nordiskemner, i tilllegg til flere etter- og videreutdanningskurs. Fra 2010 til 2012 var jeg ansatt ved Fakultet for lærerutdanning (tidl. HiST), hvor jeg underviste alle norskfaglige emner på GLU 1-7 samt litterære/estetiske emner på masternivå.

Som veileder er jeg også bredt orientert. Jeg har fulgt masterkandidater som har skrevet om f.eks. gjennombruddslitteratur, ungdomslitteratur, fantasy, krim, rap, kiosklitteratur, samtidslitteratur, lærebøker og litteraturundervisning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2015) Moment. Norsk for studieforberedende. VG2. Cappelen Damm AS. 2015. ISBN 978-82-02-45637-5.
  • Fodstad, Lars August. (2014) Moderne gjennombrudd og sammenbrudd. Alexander L. Kiellands Jacob. Novus Forlag. 2014. ISBN 978-82-7099-799-2.
  • Fodstad, Lars August; Glende, Magnhild; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Østmoe, Tor Ivar. (2014) Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS. 2014. ISBN 978-82-02-40730-8.

Del av bok/rapport

  • Fodstad, Lars August. (2013) Litteratur uten form? Om læreplanens mål for eldre litteratur på ungdomstrinnet. Literacy i læringskontekster.
  • Fodstad, Lars August. (2008) Djevelen i demokratiet. Folkelighet og forfall i "Jacob". Kielland i Europa.

Rapport/avhandling

  • Fodstad, Lars August. (2010) Folkelighet og forfall. Modernitetskritiske innganger til Alexander L. Kiellands Jacob. 2010. ISBN 978-82-471-2133-7.
  • Fodstad, Lars August. (2001) "Og ordet var Gud." Sannhet og semantisk forskyvning i Arne Garborgs Fred. 2001.
  • Fodstad, Lars August. (1998) "Jesus lo aldri". Dialog og karneval i Arne Garborgs Fred. 1998.