Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders. (2015) Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02438-7.

Del av bok/rapport

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Kermit, Patrick Stefan. (2017) Deaf Students’ Access to Informal Group-Work Activities Seen in Light of the Educational Interpreter’s Role. Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream..
  • Kermit, Patrick Stefan. (2015) Disability. Encyclopedia of Global Bioethics.
  • Kittelsaa, Anna M.; Kermit, Patrick Stefan. (2015) Voksen og utviklingshemmet - motsetning eller mulighet?. Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk.
  • Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Kermit, Patrick Stefan. (2015) Reformer og dagligliv. Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk.
  • Kermit, Patrick Stefan; Wendelborg, Christian. (2014) Søsken til funksjonshemmete barn og unge. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Kermit, Patrick. (2013) Børn, børnefællesskab og fælleskab - en vurdering af, hvordan Axel Honneths teori om anerkendese har relevans i dagtilbud og skole. Jeg ser dig - nye perspektiver på anerkendende pædagogik.
  • Kermit, Patrick. (2013) Inklusion und Anerkennung – hermeneutische Analyse einer Szene. „Dabeisein ist nicht alles“ – Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten. 3. Auflage.
  • Kermit, Patrick Stefan. (2012) Barn, barnefellesskap og fellesskap – En vurdering av hvordan Axel Honneths teori om anerkjennelse har relevans i barnehage og skole. Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole.
  • Kermit, Patrick Stefan. (2011) Inklusion und Anerkennung - hermeneutische Analyse einer Szene. Dabeisein ist nicht alles - Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten.