Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Phelan, Mary; Rudvin, Mette; Skaaden, Hanne; Kermit, Patrick Stefan. (2020) Ethics in Public Service Interpreting. Routledge. 2020. ISBN 978-1-138-88614-8.
  • Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan. (2018) Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-02980-1.
  • Kermit, Patrick Stefan; Kittelsaa, Anna M.; Ytterhus, Borgunn; Gustavsson, Anders. (2015) Utviklingshemming: Hverdagsliv, levekår og politikk. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02438-7.

Del av bok/rapport

  • Kermit, Patrick Stefan. (2021) Struggles for inclusion. The unrecognised toil of hearing-impaired students. Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities.
  • Berre, Stine; Kermit, Patrick Stefan; Kvam, Lisbeth. (2021) Arbeidsgiveres holdninger til ansettelse av utviklingshemmede. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.
  • Kermit, Patrick Stefan; Olsen, Terje. (2021) Barriers to Access in the Norwegian Criminal Justice System. The Oxford Handbook of the Sociology of Disability.
  • Kermit, Patrick Stefan. (2019) Barn, barnefellesskap og fellesskap. Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole.
  • Kermit, Patrick Stefan. (2019) Har vi fantasi til å forestille oss den inkluderende skolen?. Skolen vår!.