Bakgrunn og aktiviteter

Leder for undervisningsenheten i Bildediagnostikk ved medisinstudiet

Overlege i Radiologi. PhD i Medisinsk Teknologi.  

Spesielt interessert i Nevroradiologi.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner