Bakgrunn og aktiviteter

Tjerand Silde er stipendiat ved Institutt for matematiske fag, hvor han tilhører algebragruppen. Han er også en del av NTNU Applied Cryptology Lab, samt PhD nettverket COINS.

Tjerand startet på sin PhD høsten 2018, og forsker på kvantesikker kryptografi, med spesielt fokus på å konstruere nye protokoller.