Bakgrunn og aktiviteter

MR Cancer gruppen studerer funksjonelle og metabolske egenskaper i kreft ved hjelp av magnetisk resonans (MR) avbildning og spektroskopi. Ved å utvikle, anvende og optimalisere MR metodikk (i kombinasjon med andre molekylære metoder) for å karakterisere sykdom, er vårt mål å etablere bedre diagnostiske metoder som har prognostisk verdi (i.e. etablerere og validere biomarkører), og som kan stratifisere pasienter til riktig behandling. Våre to største fokusområder er brystkreft og prostatakreft, og vi jobber med vevsprøver og biofluids fra store biobanker, prekliniske dyremodeller og kliniske pasientstudier. I tillegg driver gruppen utstrakt biomedisinsk forskning basert på MR-metodikk i bred forstand; vi er involvert i flere studier med problemstillinger knyttet til hjerte-karsykdom, svangerskapsforgiftning og utprøving av nye kontrastmidler.

 

Publikasjoner registrert i PubMed:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bathen+TF

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Andersen, Maria Karoline; Høiem, Therese Stork; Claes, Britt S.R.; Balluff, Benjamin; Marta, Martin-Lorenzo; Richardsen, Elin; Krossa, Sebastian; Bertilsson, Helena; Heeren, Ron M.A.; Rye, Morten Beck; Giskeødegård, Guro F.; Bathen, Tone Frost; Tessem, May-Britt. (2021) Spatial differentiation of metabolism in prostate cancer tissue by MALDI-TOF MSI. Cancer & Metabolism.
  • Jones, Paul Remy; Rajalahti, Tarja; Resaland, Geir Kåre; Aadland, Eivind; Steene-Johannessen, Jostein; Anderssen, Sigmund Alfred; Bathen, Tone Frost; Andreassen, Trygve; Kvalheim, Olav Martin; Ekelund, Ulf. (2021) Cross-sectional and prospective associations between aerobic fitness and lipoprotein particle profile in a cohort of Norwegian schoolchildren. Atherosclerosis. vol. 321.

2020

2019