Bakgrunn og aktiviteter

Dr. grad i Geoteknikk ved NTNU 1994.  Forsker ved SINTEF Geoteknikk frå 1994 til 2005 innan tema som på offshore geoteknikk, geotekstiler. Jobba som konsulent innan offshore geoteknikk 2005 -2011 i GeoPartner Marin as. Profesor i geoteknikk ved NTNU frå 2012.

Har ansvar for forskning på temaet fundamentering av offshore vindturbiner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Anusic, Ivana; Eiksund, Gudmund Reidar; Meissl, Sandra; Liingaard, Morten A.. (2017) Study of a new installation technique for large diameter monopiles. Unearth the Future, Connect beyond. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.
  • Sparrevik, Per; Eek, Espen; Klinkvort, Rasmus Tofte; Eiksund, Gudmund Reidar. (2017) A Submarine Full of Mercury. OTC-2017 Offshore Technology Conference.
  • Anusic, Ivana; Eiksund, Gudmund Reidar; Liingaard, Morten Albjerg. (2016) Comparison of pile driveability methods based on a case study from an offshore wind farm in North Sea. Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting.
  • Page, Ana M.; Schafhirt, Sebastian; Eiksund, Gudmund Reidar; Skau, Kristoffer Skjolden; Jostad, Hans Petter; Sturm, Hendrik. (2016) Alternative Numerical Pile Foundation Models for Integrated Analyses of Monopile-based Offshore Wind Turbines. Proceedings of the Twenty-sixth International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2016.
  • Depina, Ivan; Eiksund, Gudmund Reidar. (2015) Reliability-based design optimization of laterally loaded monopile foundations for offshore wind turbines. Frontiers in Offshore Geotechnics III.