May Helen Midtbust

Førsteamanuensis/Nestleder utdanning bachelor i sykepleie

Institutt for helsevitenskap Ålesund
70161266

Bakgrunn og aktiviteter

Leder for forskningsgruppa Aldring og eldreomsorg

Forskningsinteresser

Helsetjenesteforskning med fokus på eldreomsorg, pårørende, demens og palliasjon.

Utdanning

Sykepleier med videreutdanning i økonomi- og administrasjon, praktisk pedagogisk utdanning, aldring- og eldreomsorg og Master i helse- og sosialfag. Ph.d i helse- og sosialfag fra Høgskolen i Molde/Volda.

Underviser på Bachelor i Sykepleie, videreutdanning og master i klinisk sykepleie.

Forsker på helsepersonell og pårørende sine erfaringer med palliativ omsorg til personer med alvorlig grad av demens, og deres erfaringer rundt faktorer som kan fremme og hemme tilrettelegging av palliativ omsorg i sykehjem.

Publikasjoner

Midtbust, MH; Lykkeslet, E; Skovdahl, K (2011): "Med mobilen i lomma": Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011; Volum 7(1) s 77-90

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Midtbust, May Helen. (2009) En verdig død i sykehjem. De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå.

Rapport/avhandling

  • Midtbust, May Helen. (2019) Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem : helsepersonells og pårørendes erfaringer. 2019. ISBN 978-82-7962-276-5. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag (2019:2).
  • Midtbust, May Helen; Ipsen, Liv Bodil Angvik; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Etisk kompetanseheving ved behandling og lindring ved livets slutt - et utviklingsprosjekt for personalet i sykehjem. 2014. ISBN 978-82-92186-47-3. Rapport HiÅ (02).
  • Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines. (2013) Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. 2013. ISBN 978-82-92186-42-8. Rapport HiÅ (01).