Annik Magerholm Fet

Viserektor / Professor, NTNU i Ålesund

Institutt for internasjonal forretningsdrift
70161656 92296890
K-243, Larsgårdsveien 2, 6009 Ålesund

Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Annik Magerholm Fet er viserektor ved NTNU i Ålesund. Hun er også professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse - en stilling hun har hatt siden 1999. Fra 2014-2016 var hun direktør og faglig leder for NTNU's strategiske forskningsområde Bærekraftig Samfunnsutvikling.

Professor Fet leder flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft. Gjennom Nettverk for Grønn Vekst, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), støttes også den tverrfaglige forskergruppen Grønn Innovasjon og Bedriftsmodeller (GIB) ved NTNU i Ålesund. I tillegg til kompetanseprosjekter finansiert av NFR, leder hun også et Erasmus+ prosjekt med akademiske partnere i Europa, Afrika og Asia.

Professor Fet er observatør i FNs Internasjonale Ressurspanle (UN IRP), samt aktiv i andre nasjonale og internasjonale organisasjoner med fokus på å utvikle samarbeid mellom akademia og næringsliv.  

Hun sitter i styret for Sustainable Development Solutions Network - Northern Europe (SDSN NE), Polaris Media Nordvest, og i programstyre Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) - det største programmet i forskningsrådet for å fremme forsking i norsk næringsliv. Hun er også styremedlem i ÅKP – Ålesund Kunnskapspark, Møreforsking AS, Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), Ocean Training AS og EPD-Norge for utvikling av miljødeklarasjoner for produkter (environmental product declarations  - EPDs). 

Bilde av Annik Magerholm Fet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner