Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Annik Magerholm Fet er viserektor ved NTNU i Ålesund, en stilling hun har hatt siden 2017. Hun har siden 1999 vært professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har også en faglig tilknytning til institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund. Fra 2014-2016 var hun direktør og faglig leder for NTNU's strategiske forskningsområde Bærekraftig Samfunnsutvikling.

Hun er utdannet fysiker med hovedfag i kjernefysikk, og innehar en PhD i Systems Engineering and environmental life cycle performcane in the ship industry. 

Professor Fet har lang erfaring fra å lede flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft. Gjennom Nettverk for Grønn Vekst, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), støttes også den tverrfaglige forskergruppen Busines Transition to Sustanable Development (BTSD) ved NTNU i Ålesund. I tillegg til å lede kompetanse-prosjekter finansiert av NFR, har hun i perioden 2016-2019 ledet Erasmus+ prosjektet CapSEM med akademiske partnere i Europa, Afrika og Asia.

Professor Fet har deltatt som observatør i FNs Internasjonale Ressurspanel (UN IRP). Hun er medlem i styret til Initiativ Vest som har som mål å utvikle samarbeid mellom Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Andre styreverv er for Sustainable Development Solutions Network - Northern Europe (SDSN NE), Polaris Media Nordvest, ÅKP – Ålesund Kunnskapspark, Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), Ocean Training AS og GCE Blue Maritim. Hun har vært aktiv styremedlem for EPD-Norge for utvikling av miljødeklarasjoner for produkter (environmental product declarations  - EPDs), og bidratt til utviklingen av dette systemet i Norge. I 8 år var hun i også med i programstyre Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) - det største programmet i forskningsrådet for å fremme forsking i norsk næringsliv. Hun koordinerer initiativet for etableringen av Business Hub for Sustainability (BH4S).

Bilde av Annik Magerholm Fet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner