Annik Magerholm Fet

Viserektor / Professor, NTNU i Ålesund Rektor og styre
70161656 92296890
Velg bygning, K-243, Larsgårdsveien 2, 6009 Ålesund

Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Annik Magerholm Fet er viserektor ved NTNU i Ålesund. Hun er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse, og kommer fra stillingen som direktør og faglig leder for NTNU's strategiske satsningsprogram Bærekraftig Samfunnsutvikling (2014-2016).  Hun er leder for flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljø og bedrifters samfunnsansvar.

Hun har vært med å utvikle det norske systemet for miljødeklarasjoner, klimaspor og water footprint for produkter, og har arbeidet med miljøanalyser i forhold til miljøansvar i det maritime clusteret. Hun sitter i styret Polaris Media Nordvest og i styret for brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Norges forskningsråd (Brukerstyrt InnovasjonsArena - BIA) -- det største porgrammet i NFR. Hun er også norsk delegat til FN's ressurspanel, og norsk ekspert i Sustainable Development Solution Network - North Europe (SDSN-NE). Hun leder Nettverk for Grønn Vekst - et forskningsbasert næringslivsrettet intiativ for å styrke norsk industri og bidra til forretningsmodeller for bærekraftige løsninger. 

Bilde av Annik Magerholm Fet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner