Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Annik Magerholm Fet er viserektor ved NTNU i Ålesund, en stilling hun har hatt siden 2017. Hun har siden 1999 vært professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har også en tilsvarende tilknytning til institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund. Fra 2014-2016 var hun direktør og faglig leder for NTNU's strategiske forskningsområde Bærekraftig Samfunnsutvikling.

Professor Fet leder flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft. Gjennom Nettverk for Grønn Vekst, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), støttes også den tverrfaglige forskergruppen Grønn Innovasjon og Bedriftsmodeller (GIB) ved NTNU i Ålesund. I tillegg til kompetanseprosjekter finansiert av NFR, har hun i perioden 2016-2019 ledet Erasmus+ prosjektet CapSDEM med akademiske partnere i Europa, Afrika og Asia.

Professor Fet har deltatt som observatør i FNs Internasjonale Ressurspanle (UN IRP), samt også aktiv i andre nasjonale og internasjonale organisasjoner med fokus på å utvikle samarbeid mellom akademia og næringsliv.  

Hun sitter i styret til Initiativ Vest som har som mål å utvikle samarbeid mellom Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Andre styreverv er for Sustainable Development Solutions Network - Northern Europe (SDSN NE), Polaris Media Nordvest. ÅKP – Ålesund Kunnskapspark, Møreforsking Ålesund AS, Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), Ocean Training AS og GCE Blue Maritim. Hun har vært aktiv styremedlem for EPD-Norge for utvikling av miljødeklarasjoner for produkter (environmental product declarations  - EPDs), og bidratt til utviklingen av dette systemet i Norge. I 8 år var hun i også med i programstyre Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) - det største programmet i forskningsrådet for å fremme forsking i norsk næringsliv. 

Bilde av Annik Magerholm Fet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner