Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Arild Gustavsen er direktør for The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) og er professor i bygningsfysikk ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er også task-leder i EU-prosjektet "Energy Efficiency for EU Historic Districts Sustainability" (EFFESUS - www.effesus.eu) og leder for prosjektet "Window Technologies for Energy Efficient Buildings", der Windows and Daylighting Group ved Lawrence Berkeley National Laboratory er en av partnerne.
 

Kompetanse

Arild Gustavsen har en cand. scient.-grad i energi og miljøfysikk (fra 1996) og en dr. ing.-grad i bygningsfysikk (fra 2001). Han har jobbet som universitetslektor (2000-2001), førsteamanuensis (2001-2006) og professor (2007-) ved NTNU innen bygningsfysikk og energibruk i bygninger. Han har også jobbet som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og gjesteforsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory (i 1999 og 2006). Faglige interesser er varme-, luft- og fukttransport i bygningskonstruksjoner, anvendelse av nye materialer og energibruk i nye og eksisterende bygg.
 

Om ZEB-senteret

The Research Centre on Zero Emission Buildings (www.zeb.no) er et senter for miljøvennlig energi (FME), finansiert av Norges forskningsråd og 25 partnere. Visjonen for senteret er å eliminere klimagassutslipp forårsaket av bygninger. Forskning utføres innen fem hovedområder: Avanserte materialteknologier, klimatilpassede og energieffektive bygningskonstruksjoner, energiforsyningssystemer og tekniske installasjoner, energieffektiv bruk og drift, og konsepter og strategier for nullutslippsbygg.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016

2015

2014