Arild Gustavsen

Professor, senterleder FME ZEN Institutt for arkitektur og teknologi Fakultet for arkitektur og design
+4773595065 +4799363674
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 743

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Arild Gustavsen er direktør for The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) og er professor i bygningsfysikk ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er også task-leder i EU-prosjektet "Energy Efficiency for EU Historic Districts Sustainability" (EFFESUS - www.effesus.eu) og leder for prosjektet "Window Technologies for Energy Efficient Buildings", der Windows and Daylighting Group ved Lawrence Berkeley National Laboratory er en av partnerne.
 

Kompetanse

Arild Gustavsen har en cand. scient.-grad i energi og miljøfysikk (fra 1996) og en dr. ing.-grad i bygningsfysikk (fra 2001). Han har jobbet som universitetslektor (2000-2001), førsteamanuensis (2001-2006) og professor (2007-) ved NTNU innen bygningsfysikk og energibruk i bygninger. Han har også jobbet som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og gjesteforsker ved Lawrence Berkeley National Laboratory (i 1999 og 2006). Faglige interesser er varme-, luft- og fukttransport i bygningskonstruksjoner, anvendelse av nye materialer og energibruk i nye og eksisterende bygg.
 

Om ZEB-senteret

The Research Centre on Zero Emission Buildings (www.zeb.no) er et senter for miljøvennlig energi (FME), finansiert av Norges forskningsråd og 25 partnere. Visjonen for senteret er å eliminere klimagassutslipp forårsaket av bygninger. Forskning utføres innen fem hovedområder: Avanserte materialteknologier, klimatilpassede og energieffektive bygningskonstruksjoner, energiforsyningssystemer og tekniske installasjoner, energieffektiv bruk og drift, og konsepter og strategier for nullutslippsbygg.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

 • Gustavsen, Arild. (2017) Can zero emission buildings be the next step, after 2020?. 11th Nordic Symposium on Building Physics . NTNU and SINTEF; Trondheim. 2017-06-11 - 2017-06-14.
 • Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole. (2017) Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2055-7.
 • Zhang, Lei; Gustavsen, Arild; Jelle, Bjørn Petter; Yang, Liu; Gao, Tao; Wang, Yu. (2017) Thermal Conductivity of Cement Stabilized Earth Blocks. Construction and Building Materials. vol. 151.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Baetens, Ruben; Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild. (2011) Aerogel insulation for building applications: A state-of-the-art review. Energy and Buildings. vol. 43 (4).
 • Bourrelle, Julien S.; Gustavsen, Arild. (2011) Allocating GHG Emissions to the Co-Products of micro Cogeneration - The Case of Emission Balance in Zero Emission Buildings (ZEBs). SB11 Proceedings Volume 1.
 • Grynning, Steinar; Gustavsen, Arild; Time, Berit. (2011) Solar Shading Systems and Thermal Performance of Windows in Nordic Climates. Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2011.
 • Grynning, Steinar; Jelle, Bjørn Petter; Uvsløkk, Sivert; Gustavsen, Arild; Baetens, Ruben; Caps, Ronald; Meløysund, Vivian. (2011) Hot Box Investigations and Theoretical Assessments of Miscellaneous Vacuum Insulation Panel Configurations in Building Envelopes. Journal of Building Physics. vol. 34 (4).
 • Gustavsen, Arild; Grynning, Steinar; Arasteh, Dariush; Jelle, Bjørn Petter; Goudey, Howdy. (2011) Key Elements of and Materials Performance Targets for Highly Insulating Window Frames. Energy and Buildings. vol. 43 (10).
 • Haavi, Thomas; Gustavsen, Arild. (2011) Zero Emission Building Envelopes - Comparison of Floor Constructions with PCM,Wood and Concrete in a Life Cycle Perspective. CISBAT 2011 . Swiss Federal Institute of Technology; Lausanne. 2011-09-14 - 2011-09-16.
 • Haavi, Thomas; Gustavsen, Arild. (2011) Zero Emission Building Envelopes - Comparison of Different Wall Constructions in a Life Cycle Perspective. Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2011.
 • Haavi, Thomas; Murphy, Mark Allen; Frédéric, Kuznik; Gustavsen, Arild. (2011) Zero Emission Building Envelopes - Numerical Simulations of a Well-Insulated Building with Phase Change Material Panels Integrated in the Floor. Proceedings of the 12th Conference of The International Building Performance Simulation Association.
 • Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild; Time, Berit; Skogstad, Hans Boye; Dalehaug, Arvid. (2011) Properties, Requirements and Possibilities for Traditional, State-of-the-Art and Future Thermal Building Insulation Materials and Solutions. 9th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2011) . Tampere University of Technology, Finland; Tampere. 2011-05-29 - 2011-06-02.
 • Sveipe, Erland; Jelle, Bjørn Petter; Wegger, Erlend; Uvsløkk, Sivert; Grynning, Steinar; Thue, Jan Vincent; Time, Berit; Gustavsen, Arild. (2011) Improving Thermal Insulation of Timber Frame Walls by Retrofitting with Vacuum Insulation Panels – Experimental and Theoretical Investigations. Journal of Building Physics. vol. 35 (2).

2010

2008

 • Arnesen, Heidi; Uvsløkk, Sivert; Gustavsen, Arild. (2008) Improvement of thermal insulation properties of wooden windows. Proceedings, Building Physics Conference in honour of Prof. Hugo Hens.
 • Gustavsen, Arild; Arasteh, Dariush; Jelle, Bjørn Petter; Curcija, Dragan; Kohler, Christian. (2008) Developing low-conductance window frames: Capabilities and limitations of current window heat transfer design tools - State-of-the-art review. Journal of Building Physics. vol. 32 (2).
 • Relander, Thor-Oskar; Thue, Jan Vincent; Gustavsen, Arild. (2008) Air tightness performance of different sealing methods for windows in wood-frame buildings. Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Report R-189.
 • Relander, Thor-Oskar; Thue, Jan Vincent; Gustavsen, Arild. (2008) The influence of different sealing methods of window and door joints on the total air leakage of wood-frame buildings. Proceedings of the 8th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Report R-189.

2007

2005

 • Gustavsen, Arild; Kohler, Christian; Arasteh, Dariush; Curcija, Dragan. (2005) Two-Dimensional Conduction and CFD Simulations of Heat Transfer in Horizontal Window Frame Cavities. ASHRAE Transactions. vol. 111 (1).
 • Gustavsen, Arild; Uvsløkk, Sivert; Jelle, Bjørn Petter. (2005) Numerical and Experimental Studies of the Effect of Various Glazing Spacers on the Window U-value and the Glazing Temperature. Proceeding of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Volume 2.
 • Gustavsen, Arild; Uvsløkk, Sivert; Jelle, Bjørn Petter. (2005) Numerical and Experimental Studies of the Effect of Various Glazing Spacers on the Window U-value and the Glazing Temperature. 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries . The Icelandic Building Research Institute, Reykjavik; Reykjavik. 2005-06-13 - 2005-06-15.

2001

 • Gustavsen, Arild; Griffith, Brent; Arasteh, Dariush. (2001) Natural Convection Effects in Three-Dimensional Window Frames with Internal Cavities. ASHRAE Transactions. vol. 107.
 • Gustavsen, Arild; Griffith, Brent; Arasteh, Dariush. (2001) Three-Dimensional Conjugate Computational Fluid Dynamics Simulations of Internal Window Frame Cavities Validated Using Infrared Thermography. ASHRAE Transactions. vol. 107.