Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Rolstadås, Asbjørn; Olsson, Nils; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander. (2014) Praktisk prosjektledelse - Fra ide til gevinst. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1690-1.
  • Samset, Knut Fredrik; Kilde, Halvard; Andersen, Bjørn; Langlo, Jan Alexander; Rolstadås, Asbjørn; Torp, Olav. (1999) PS2000 Oppsummering. Et sammedrag av forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000. ISBN 82-7706-113-1. 1999.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Langlo, Jan Alexander; Bakken, Siri Merethe; Karud, Otto Ole Jørgen; Landet, Rannveig Ravnanger; Olsen, Alexander Smidt; Andersen, Bjørn Sørskot; Hajikazemi, Sara. (2017) Sluttrapport, Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring. 2017.
  • Landet, Rannveig Ravnanger; Langlo, Jan Alexander; Andersen, Bjørn Sørskot; Bakken, Siri Merethe; Karud, Ole Jørgen. (2015) Prestasjonsmåling I norsk BAE-næring. 2015.
  • Langlo, Jan Alexander. (2010) Where is the knowledge we have lost in information? A study on communication and information quality in interorganisational project processes. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-471-2161-0.
  • Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander. (2005) Dokumentasjon kostnadsanalyse CTC/ATC Mosjøen - Bodø. 2005. ISBN 8214029937. SINTEF Rapport (STF50 A05115).
  • Acedo, J.; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander; Rødne, K.. (2001) Best Practice in Managing Distributed Projects - A Benchmarking Report from the CoDisCo Project. 2001. ISBN 8214019982. SINTEF Rapport (STF38 A01824).