Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Rolstadås, Asbjørn; Olsson, Nils; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander. (2014) Praktisk prosjektledelse - Fra ide til gevinst. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1690-1.
 • Samset, Knut Fredrik; Kilde, Halvard; Andersen, Bjørn; Langlo, Jan Alexander; Rolstadås, Asbjørn; Torp, Olav. (1999) PS2000 Oppsummering. Et sammedrag av forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000. ISBN 82-7706-113-1. 1999.

Del av bok/rapport

 • Hajikazemi, Sara; Olsson, Nils; Ekambaram, Anandasivakumar; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander. (2017) Downfall in the Oil Price; Challenges and Opportunities for the Construction Industry. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Langlo, Jan Alexander. (2017) PM Research Results. PMUni 2017 Workshop - Conference papers.
 • Langlo, Jan Alexander. (2017) Teaching Methodologies. PMUni 2017 Workshop - Conference papers.
 • Stene, Trine Marie; Wahl, Ragnhild; Svarva, Reidun; Langlo, Jan Alexander. (2017) Digitalization of the Rail Network – Challenging the Traffic Management. Safety & Reliability, Theory and Applications.
 • Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander. (2016) Productivity and performance measurement in the construction sector. WBC16 Proceedings : Volume IV Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions.
 • Ekambaram, Anandasivakumar; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander; Rondon Andueza, Pedro Jose. (2014) Knowledge Transfer – a Means to Manage the Interplay Between Changes and Time-usage in Construction Projects. Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management.
 • Hansson, Lisbeth; Andersen, Bjørn; Langlo, Jan Alexander; Karahasanovic, Amela; Zeh, Theodor. (2012) Measuring Team Quality as a Means for Improving productivity in Air Traffic Management (ATM). 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland.
 • Langlo, Jan Alexander; Eide, Aslak Wegner; Karahasanovic, Amela; Swendgaard, Hans Erik; Andersen, Bjørn; Hansson, Lisbeth; Zeh, Theodor; Kind, Stephan; Rokitansky, Carl-Herbert; Gräupl, Thomas. (2012) Usefulness of FMECA for improvement of productivity of TWR process. Proceedings of the SESAR Innovation Days.

Rapport/avhandling

 • Torp, Olav; Olsson, Nils; Larssen, Per Fridtjof; Langlo, Jan Alexander. (2019) Evaluering av prosjektet Ny Bodø brannstasjon. 2019.
 • Langlo, Jan Alexander. (2018) Sentrale læringspunkter fra T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen. En evaluering gjennomført av SINTEF, NTNU og WSP Norge på oppdrag fra Avinor. 2018.
 • Langlo, Jan Alexander; Skotnes, Kari-Elisabeth; Klakegg, Ole Jonny; Kristensen, Kai Haakon; Andersen, Bjørn; Olsson, Nils; Bjørkvoll, Thor; Stene, Trine Marie. (2018) Evaluering av T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn. Sentrale læringspunkter og erfaringer fra gjennomføringen av Terminal 2 – prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen. 2018. ISBN 978-82-14-06602-9. SINTEF Rapport (2017:00895).
 • Langlo, Jan Alexander; Bakken, Siri Merethe; Karud, Otto Ole Jørgen; Landet, Rannveig Ravnanger; Olsen, Alexander Smidt; Andersen, Bjørn Sørskot; Hajikazemi, Sara. (2017) Sluttrapport, Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring. 2017.
 • Landet, Rannveig Ravnanger; Langlo, Jan Alexander; Andersen, Bjørn Sørskot; Bakken, Siri Merethe; Karud, Ole Jørgen. (2015) Prestasjonsmåling I norsk BAE-næring. 2015.