Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgrad innen kommunikasjon i prosjekter fra 2010. Seniorforsker og forskningsleder i SINTEF Teknologi og samfunn fra 1998 ti 2018. Førsteamanuensis ved NTNU fra 2018 (II-stilling siden 2011). 

Som ledd arbeidet ved NTNU er Langlo bl.a. daglig leder for fagprogrammet i prosjektledelse ved NTNU, daglig leder for Nordic 10-10 og sentral ressurs i Prosjekt Norge

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forskning
 • Veiledning av studenter og stipendiater
 • Publisering
 • Håndterer bedriftskontakt mot næringsliv og offentlig sektor innen prosjektfaget
 • Foreleser innen masterutdanning
 • Faglærer og foreleser innen EVU (Etter- og videreutdanning)
 • Foreleser i bedriftsinterne kurs
 • Administrasjon av fagprogram og studieprogram innen EVU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Rolstadås, Asbjørn; Johansen, Agnar; Olsson, Nils; Langlo, Jan Alexander. (2021) Oppgavesamling til praktisk prosjektledelse. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 978-82-450-3520-9.
 • Rolstadås, Asbjørn; Johansen, Agnar; Olsson, Nils; Langlo, Jan Alexander. (2020) Praktisk prosjektledelse. Fra idé til gevinst. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 978-82-450-3205-5.
 • Rolstadås, Asbjørn; Olsson, Nils; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander. (2014) Praktisk prosjektledelse - Fra ide til gevinst. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1690-1.
 • Samset, Knut Fredrik; Kilde, Halvard; Andersen, Bjørn; Langlo, Jan Alexander; Rolstadås, Asbjørn; Torp, Olav. (1999) PS2000 Oppsummering. Et sammedrag av forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000. ISBN 82-7706-113-1. 1999.

Del av bok/rapport

 • Hajikazemi, Sara; Olsson, Nils; Ekambaram, Anandasivakumar; Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander. (2017) Downfall in the Oil Price; Challenges and Opportunities for the Construction Industry. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Langlo, Jan Alexander. (2017) PM Research Results. PMUni 2017 Workshop - Conference papers.
 • Langlo, Jan Alexander. (2017) Teaching Methodologies. PMUni 2017 Workshop - Conference papers.
 • Stene, Trine Marie; Wahl, Ragnhild; Svarva, Reidun; Langlo, Jan Alexander. (2017) Digitalization of the Rail Network – Challenging the Traffic Management. Safety & Reliability, Theory and Applications.
 • Andersen, Bjørn Sørskot; Langlo, Jan Alexander. (2016) Productivity and performance measurement in the construction sector. WBC16 Proceedings : Volume IV Understanding Impacts and Functioning of Different Solutions.
 • Ekambaram, Anandasivakumar; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander; Rondon Andueza, Pedro Jose. (2014) Knowledge Transfer – a Means to Manage the Interplay Between Changes and Time-usage in Construction Projects. Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management.
 • Hansson, Lisbeth; Andersen, Bjørn; Langlo, Jan Alexander; Karahasanovic, Amela; Zeh, Theodor. (2012) Measuring Team Quality as a Means for Improving productivity in Air Traffic Management (ATM). 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland.
 • Langlo, Jan Alexander; Eide, Aslak Wegner; Karahasanovic, Amela; Swendgaard, Hans Erik; Andersen, Bjørn; Hansson, Lisbeth; Zeh, Theodor; Kind, Stephan; Rokitansky, Carl-Herbert; Gräupl, Thomas. (2012) Usefulness of FMECA for improvement of productivity of TWR process. Proceedings of the SESAR Innovation Days.