Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

  • Atomfysikk
  • Kjernefysikk
  • Fysikk fagdidaktikk
  • Fysikens historie
  • Astronomi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Persson, Rolf Jonas; Nilsson, Per-Olof; Lerible, Meya. (2018) 80 sorters tankekakor Förklarade Fenomen i Köket. 2018. ISBN 978-91-7785-525-5.
  • Persson, Rolf Jonas. (2013) Astronomi - Laborativa moment. 2013. ISBN 978-82-7923-063-2.
  • Persson, Rolf Jonas. (2012) Videoanalys i Fysikundervisning. 2012. ISBN 978-82-7923-061-8. Sl-serien (14).
  • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun. (2011) Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2011. ISBN 978-82-7634-878-1.