Bakgrunn og aktiviteter

Jostein Vik (Dr.polit) er førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Viks forskningsinteresser befinner seg i skjæringspunktet mellom offentlig politikk og økonomisk utvikling – oftest med et regionalt perpsektiv. Vik har publisert omfattede innenfor tema som fiskeri og kystsamfunn, mat og matsikkerhet, landbruk og landbrukspolitikk, lokal utvikling og entreprenørskap mm. Ved ISS har Vik undervist i ‘Kvalitativ metode og forskningsdesign’, ‘EUs rurale og regionale politikk’ ‘Komparativ politikk’, ‘Offentlig politikk og administrasjon’, ‘Politisk økonomi’, ‘Internasjonal politikk’, og ‘Politisk risiko’.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein. (2015) Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1752-6.

Del av bok/rapport

  • Vik, Jostein; Almås, Reidar; Flø, Bjørn Egil; Fuglestad, Eirik Magnus. (2020) Periferiens politiske økonomi i sentrum - nokre refleksjonar. Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum..