Jostein Vik

Førsteamanuensis Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591957 90925917
Dragvoll, Loholt allé 85, Idrettssenteret * A412

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein. (2015) Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1752-6.

Del av bok/rapport

  • Almås, Reidar; Bjørkhaug, Hilde; Vik, Jostein. (2015) Matmakt - en introduksjon. Norsk matmakt i endring.
  • Almås, Reidar; Vik, Jostein. (2015) Strukturelle og institusjonelle endringsprosesser i den norske melkesektoren. Norsk matmakt i endring.
  • Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar; Vik, Jostein. (2015) Nyskaping og maktforhold i den norske matvarekjeden. Norsk matmakt i endring.
  • Vik, Jostein; Bjørkhaug, Hilde. (2015) Kyllingens politiske økonomi - et bilde av det fremtidige landbruket?. Norsk matmakt i endring.