Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i biologi og naturfagsdidaktikk med forskningsinteresser inn mot kontekstualisering av læring og undervisning i naturfag.

Jeg er førsteamanuensis i biologi og naturfagdidaktikk ved NTNU med en dr.scient. grad i økologi fra Universitetet i Tromsø. Jeg har også flere års erfaring fra grunnskolen og barnehage. Fra 2009 til 2013 ledet jeg NTNU Kompetanse i skolen som organiserer NTNUs tilbud inn mot det statlige systemet for videreutdanning av lærere. Deretter var jeg leder for Program for lærerutdanning (PLU) frem til det instituttet opphørte ved utgangen av 2016. 

Mine forskningsinteresser er knyttet til kontekstualisering av læring og undervisning i naturfag, med særlig vekt på verdien av praktisk arbeid for å fremme læring blant elever i grunnopplæringen. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2014) Science and Mathematics as part of practical projects in technology and design: An analysis of challenges in realising the curriculum in Norwegian schools. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. vol. 10 (1).
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore. (2013) Hvordan bidrar elevenes erfaringer til arbeidet med teknologi og design?. Naturfag.
 • Bungum, Berit; Hoveid, Halvor; Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn-Tore; Byrkjeflot, Liv; Bentsen, Birgitte; Manshadi, Saeed. (2012) Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen. Naturfag.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn-Tore; Byrkjeflot, Liv; Bentsen, Birgitte; Manshadi, Saeed. (2012) Fire elevprosjekter innenfor teknologi og design. Naturfag. vol. 2.
 • Lysne, Dag Atle; Hemmingsen, Willy; Skorping, Arne. (2006) Is reduced body growth of cod exposed to the gill parasite Lernaeocera branchialis a cost of resistance?. Journal of Fish Biology. vol. 69 (5).
 • Lysne, Dag Atle; Skorping, Arne. (2002) The parasite Lernaeocera branchialis on caged cod: infection pattern is caused by differences in host susceptibility. Parasitology. vol. 124.

Del av bok/rapport

 • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2016) Students’ Use of Science and Mathematics in Practical Projects in Design and Technology. Insights from Research in Science Teaching and Learning.
 • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2013) Teknologiprosjekter som læringsarena og betydningen av hensikt og kontekst. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Lysne, Dag Atle. (2013) Hvordan bidrar elevenes erfaringer til arbeidet med teknologi i skolen?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Lysne, Dag Atle; Hoveid, Halvor. (2013) A practical approach in technology and design in a school for all (Norway). Inquiry in Science Education and Science Teacher Education.
 • Manshadi, Saeed; Lysne, Dag Atle. (2013) Meningsdanning i matematikk basert på arbeid i teknologi og design. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2012) Technology & design as contexts for science and mathematics? An empirical study of the realisation of curriculum intentions in Norwegian schools. PATT 26 conference : Stockholm, Sweden 26–30 June 2012: Technology Education in the 21st Century.
 • Byrkjeflot, Liv; Lloyd, Margaret; Lysne, Dag Atle. (2012) Bloggen - en lite utnytta mulighet?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Lysne, Dag Atle; Bungum, Berit. (2012) Praktisk arbeid på tvers av fag - sløsing med tid eller godt læringsarbeid?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Byrkjeflot, Liv; Lloyd, Margaret; Lysne, Dag Atle. (2011) Discussions on conceptual knowledge and the use of blogs. STEM in education conference proceedings.
 • Byrkjeflot, Liv; Lysne, Dag Atle; Lloyd, Margaret. (2010) The use of blogs in discussions on conceptual knowledge. CONTEMPORARY SCIENCE EDUCATION RESEARCH: TEACHING.

Rapport/avhandling

 • Lysne, Dag Atle; Engvik, Gunnar. (2013) Skolebasert kompetanseutvikling. Piloten i Midt-Norge 2012/2013. En kvalitativ kasusstudie av faktorer som hemmer og fremmer læring. 2013.

Andre

 • Lysne, Dag Atle; Skorping, Arne. (2003) Do parasites influence reproductive effort in Atlantic cod?. 21th symposium of the Scandinavian Society for Parasitology ; Bergen. 2003-06-12 - 2003-06-15.
 • Lysne, Dag Atle; Skorping, Arne. (2002) Variation in infection levels in natural populations due to differences in host susceptibility. the 10th International Congress of Parasitology - ICOPA X ; Vancouver, Canada. 2002-08-04 - 2002-08-09.
 • Lysne, Dag Atle; Skorping, Arne. (2001) Variation in susceptibility and body growth between hosts identified by their infection history. 20th Symposium of the Scandinavian Society for Parasitology ; Stockholm-Sweden. 2001-10-04 - 2001-10-07.