Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i biologi og naturfagsdidaktikk med forskningsinteresser inn mot kontekstualisering av læring og undervisning i naturfag.

Jeg er førsteamanuensis i biologi og naturfagdidaktikk ved NTNU med en dr.scient. grad i økologi fra Universitetet i Tromsø. Jeg har også flere års erfaring fra grunnskolen og barnehage. Fra 2009 til 2013 ledet jeg NTNU Kompetanse i skolen som organiserer NTNUs tilbud inn mot det statlige systemet for videreutdanning av lærere. Deretter var jeg leder for Program for lærerutdanning (PLU) frem til det instituttet opphørte ved utgangen av 2016. 

Mine forskningsinteresser er knyttet til kontekstualisering av læring og undervisning i naturfag, med særlig vekt på verdien av praktisk arbeid for å fremme læring blant elever i grunnopplæringen. I det siste har jeg også forsket på læringsfremmende bruk av digitale tjenester i høyere utdanning. 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2016) Students’ Use of Science and Mathematics in Practical Projects in Design and Technology. Insights from Research in Science Teaching and Learning.
  • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2014) Students' use of science and mathematics in practical projects in design & technology. Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning (Proceedings of the ESERA 2013 Conference).
  • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2013) Teknologiprosjekter som læringsarena og betydningen av hensikt og kontekst. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
  • Lysne, Dag Atle. (2013) Hvordan bidrar elevenes erfaringer til arbeidet med teknologi i skolen?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
  • Lysne, Dag Atle; Hoveid, Halvor. (2013) A practical approach in technology and design in a school for all (Norway). Inquiry in Science Education and Science Teacher Education.
  • Manshadi, Saeed; Lysne, Dag Atle. (2013) Meningsdanning i matematikk basert på arbeid i teknologi og design. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
  • Bungum, Berit; Esjeholm, Bjørn-Tore; Lysne, Dag Atle. (2012) Technology & design as contexts for science and mathematics? An empirical study of the realisation of curriculum intentions in Norwegian schools. PATT 26 conference : Stockholm, Sweden 26–30 June 2012: Technology Education in the 21st Century.
  • Byrkjeflot, Liv; Lloyd, Margaret; Lysne, Dag Atle. (2012) Bloggen - en lite utnytta mulighet?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
  • Lysne, Dag Atle; Bungum, Berit. (2012) Praktisk arbeid på tvers av fag - sløsing med tid eller godt læringsarbeid?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.