Bakgrunn og aktiviteter

Hilde Johnsen Venvik, født i Bergen og oppvokst i Tromsø, er sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH, 1993, og doktor ingeniør fra Institutt for fysikk, NTNU, 1998. Doktorgradsarbeidet ble utført innen eksperimentell overflatevitenskap, der «Scanning Tunneling Microscopy» ble benyttet til å studere overflater av kobolt og platina enkrystallprøver på atomært nivå. Forståelsen av adsorpsjonsfenomener på slike overflater er relevant innen heterogen katalyse, og metallet kobolt er spesielt interessant for dets egenskaper som katalysator i prosessen konvertering av naturgass til flytende drivstoff («Fischer-Tropsch»).

I perioden 1998-2004 arbeidet Venvik først som forsker ved SINTEF Kjemi, avd Reaksjonskinetikk og katalyse, og etter hvert som seniorforsker ved det som ble hetende SINTEF Materialer og kjemi. Ved SINTEF arbeidet hun i hovedsak med katalyse for hydrogenproduksjon og gasskonvertering, og initierte og ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd.

I 2004 ble Venvik ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, og rykket i 2009 opp til professor. Forsknings- og publiseringsaktiviteten er knyttet til heterogen katalyse og overflatevitenskap med relevans for gasskonvertering og hydrogenteknologi. Arbeidet med å oppnå prosessintensivering gjennom bruk av mikrostrukturerte reaktorsystemer og membranteknologi kan nevnes spesielt. Det har vært bygget opp et internasjonalt forskningsnettverk, med samarbeid mot Tyskland og USA. Studieåret 2008-9 hadde hun forskningsopphold ved University of Wisconsin-Madison, USA.

I perioden 2010-15 har Venvik også vært leder av Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF (GTS). GTS har Statoil som strategisk partner og arbeider for å fremme gassteknologisk samarbeid, forskning og utdanning for effektiv, miljøvennlig og lønnsom utnyttelse av naturgass. Venvik var medlem av programstyret for GASSMAKS, Norges Forskningsråd 2007-12, og er fra 2012 styremedlem i programmet ENERGIX.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner