Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Jeg jobber som førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU, og jeg forsker på lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen. Samtidig er jeg førsteamanuensis II ved Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II) ved UiB. Jeg er emneansvarlig og faglærer i emnet DID3304 Data-støttet språklæring som jeg underviser sammen med Han Han. Jeg er emneansvarlig og faglærer i emnet MGLU5206 Methodology and English Didactics som jeg underviser sammen med Delilah Bermudez Brataas. Jeg underviser også et doktorgradsemne i skriving av litteraturreview sammen med Rune Krumsvik ved UiB (se nettressursen: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/147116/literature-review-phd-level).

Jeg er også leder av forskergruppen New Technologies and Educational Design Research Group - NTED, sammen med Mari-Ann Letnes. Jeg er alltid interessert i å samarbeide med PhD studenter, MA studenter, og andre forskere om prosjekter som omhandler bruk av digital teknologi i utdanningen, språklæring og profesjonell utvikling.

Forskningsinteresser:

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Engelsk fagdidaktikk
 • Nettbasert undervisning og læring
 • IKT i skole og høyere utdanning
 • Lærerutdanning
 • Lærerstudenter
 • Utdanningsteknologi
 • Digitale fortellinger
 • Flipped classroom
 • Learning Analytics
 • MOOC
 • Litteraturgjennomganger, systematiske reviews og meta-synteser

Pågående prosjekter:

Avsluttede prosjekter

Forskningsgrupper:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6812-5366

PhD/doktorgradsstudenter:

Pågående og tidligere undervisning:

 • LÆR2006 Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og utdanning
 • Literature review on PhD-level (WNGER II)
 • DID3304 Computer-assisted language learning (MDID)
 • MGLU5206 Methodology and English Didactics (MGLU)
 • EDU3084 Profesjonsfaglig digital kompetanse (MFAG)
 • ENG6014 Writing in the classroom (KfK)
 • ENG6024 Literature and culture in the classroom (KfK)
 • PPU/5LU English didactics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum; Røkenes, Fredrik Mørk. (2020) Language and technology: Digital competence in English. Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge. (2020) Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge. (2020) Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school. Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?.
 • Svendsen, Bodil; Burner, Tony; Røkenes, Fredrik Mørk. (2020) Intrinsically Motivating Instruction - Thomas Malone. Science Education in Theory and Practice. An Introductory Guide to Learning Theory.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2019) Hvordan finne kunnskapsfronten? Litteraturreview i masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen. Kvalitativ metode i lærarutdanninga.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann. (2019) Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. (2019) Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2019) PhD revisited: Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L. (2018) ICT and Digital Divides. The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2018.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2018) Digital kompetanse i lærerutdanning og i høyere utdanning. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Learning Analytics i skole og høyere utdanning. Digital læring i skole og lærerutdanning.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Litteraturreview i ph.d.-avhandlingen. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen: Hva sier forskningslitteraturen?. Digital læring i skole og lærerutdanning.

Rapport/avhandling

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Guldal, Tale Margrethe; Krumsvik, Rune Johan. (2016) Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. 2016. ISBN 978-82-326-1676-3.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Robbins-Sponaas, Rhonna; Langseth, Inger Dagrun. (2011) Being Critical in a Digital Landscape. 2011.

Andre

 • Brøyn, Tore; Røkenes, Fredrik Mørk. (2021) Digitaliseringsprosjektene i lærerutdanningene. Bedre Skole [Fagblad]. 2021-04-01.
 • Han, Han; Røkenes, Fredrik Mørk. (2021) Teacher Educators’ Perceptions of Flipped Classroom in Teacher Education for EFL Student teachers. JURE 2021 Online . EARLI; Gothenburg (Online). 2021-08-18 - 2021-08-20.
 • Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril; Bueie, Agnete Andersen; Thingnes, Josef; Koch, Susanne Anette Kjekshus; Amdam, Synnøve Hedemann; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann; Skaalvik, Cecilie. (2021) Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt. UHR Lærerutdanningskonferansen 2021 . Universitets- og høgskolerådet; Oslo/digitalt. 2021-04-27 - 2021-04-28.
 • Kelly, Nick; Curwood, Jen Scott; Thompson, Kate; Reimann, Peter; Røkenes, Fredrik Mørk. (2021) Analysing teacher learning in online networks: An outline for methodological decision-making. ISLS Annual Meeting 2021 . The International Society of the Learning Sciences; Nettbasert. 2021-06-08 - 2021-06-11.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Grüters, Anna Ruth; Skaalvik, Cecilie; Lie, Tove Grete; Østerlie, Ove; Järnerot, Anna; Humphrey, Kristoffer; Gjøvik, Øistein; Letnes, Mari-Ann. (2021) Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling: En studie av digitalisering av grunnskolelærerutdanningen. Lærerutdanningskonferansen 2021 . Universitets- og høgskolerådet og Diku; Nettbasert. 2021-04-27 - 2021-04-28.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas; Erstad, Ola. (2021) Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene: Fredrik Mørk Røkenes, NTNU, i samtale med Andreas Lund og Ola Erstad, Universitetet i Oslo. Lærerutdanningskonferansen 2021 [Internett]. 2021-04-27.