Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Jeg jobber som førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU, og jeg forsker på lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen. Samtidig er jeg koordinator for Kompetanse for Kvalitetet (KfK) Engelsk 1 og Engelsk 2 Take Credit programmet, emneansvarlig og faglærer i to nettbaserte emner i engelsk fagdidaktikk (Take Credit, ENG6024 - Litteratur og kultur i klasserommet og ENG6014 - Skriving i klasserommet). Jeg er også emneansvarlig og faglærer i emnet EDU3084 - Digital kompetanse for Masterstudenter i samfunnsfag og fremmedspråksdidaktikk som jeg underviser sammen med Gunnar Grut. Jeg underviser også et doktorgradsemne i skriving av litteraturreview sammen med Rune Krumsvik ved UiB (se nettressursen: https://www.facebook.com/Phd-kurs-503921176474052/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf).

Jeg er også leder av forskergruppen New Technologies and Educational Design Research Group - NTED, sammen med Mari-Ann Letnes. Jeg er alltid interessert i å samarbeide med PhD studenter, MA studenter, og andre forskere om prosjekter som omhandler bruk av digital teknologi i utdanningen.

Forskningsinteresser:

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • Engelsk fagdidaktikk
 • Nettbasert undervisning og læring
 • IKT i skole og høyere utdanning
 • Lærerutdanning
 • Lærerstudenter
 • Utdanningsteknologi
 • Digitale fortellinger
 • Flipped classroom
 • Learning Analytics
 • MOOC
 • Litteraturgjennomganger, systematiske reviews og meta-analyse

Pågående prosjekter:

Avsluttede prosjekter

Forskningsgrupper:

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6812-5366

PhD/doktorgradsstudenter:

 • Han Han (2018-nåværende tidspunkt)
 • Karen Birgitte Dille (2017-nåværede tidspunkt)
 • Even Einum (2016-2019)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum; Røkenes, Fredrik Mørk. (2020) Language and technology: Digital competence in English. Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge. (2020) Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge. (2020) Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school. Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?.
 • Svendsen, Bodil; Burner, Tony; Røkenes, Fredrik Mørk. (2020) Intrinsically Motivating Instruction - Thomas Malone. Science Education in Theory and Practice. An Introductory Guide to Learning Theory.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2019) Hvordan finne kunnskapsfronten? Litteraturreview i masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen. Kvalitativ metode i lærarutdanninga.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann. (2019) Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan. (2019) Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2019) PhD revisited: Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L. (2018) ICT and Digital Divides. The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2018.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2018) Digital kompetanse i lærerutdanning og i høyere utdanning. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Learning Analytics i skole og høyere utdanning. Digital læring i skole og lærerutdanning.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Litteraturreview i ph.d.-avhandlingen. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen: Hva sier forskningslitteraturen?. Digital læring i skole og lærerutdanning.

Rapport/avhandling

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Guldal, Tale Margrethe; Krumsvik, Rune Johan. (2016) Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. 2016. ISBN 978-82-326-1676-3.