Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Jeg forsker på hvordan kroppen reagerer på og tilpasser seg dykking. 

Jeg er utdannet sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTH, og har en doktorgrad (dr ing) i molekylær genetikk fra samme sted. Tidligere har jeg bla vært post doc ved Ecole supérieure de biotechnologie i Strasbourg, molekylærbiolog ved Rigshospitalet i København, leder for Avdeling for Medisinsk Genetikk ved St Olavs Hospital, og medlem av Den Rettsmedisinske Kommisjon og Preimplantasjonsdiagnostikknemda.