Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Jeg forsker på hvordan kroppen reagerer på og tilpasser seg dykking og ekstreme omgivelser. 

Av bakgrunn er jeg sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTH, med doktorgrad i molekylær genetikk fra samme sted. Tidligere post doc ved Ecole supérieure de biotechnologie i Strasbourg, molekylærbiolog ved Rigshospitalet i København, leder for Avdeling for Medisinsk Genetikk ved St Olavs Hospital, prodekan forskning ved Nord universitet, og medlem av Den Rettsmedisinske Kommisjon og Preimplantasjonsdiagnostikknemda.