Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Jeg forsker på hvordan kroppen reagerer på og tilpasser seg dykking og ekstreme omgivelser. 

Av bakgrunn er jeg sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTH, med doktorgrad i molekylær genetikk fra samme sted. Tidligere post doc ved Ecole supérieure de biotechnologie i Strasbourg, molekylærbiolog ved Rigshospitalet i København, leder for Avdeling for Medisinsk Genetikk ved St Olavs Hospital, prodekan forskning ved Nord universitet, og medlem av Den Rettsmedisinske Kommisjon og Preimplantasjonsdiagnostikknemda.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013