Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seniorforsker og forskningsgruppeleder i barofysiologi/dykkemedisin ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Tidligere post doc ved Ecole Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg, molekylærbiolog ved Rigshospitalet København, leder for Avdeling for medisinsk genetikk ved St Olavs Hospital, prodekan forskning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet og medlem av Den Rettsmedisinske Kommisjon og av nemda for genetisk preimplantasjonsdiagnostikk (PGD-nemda). 

Forskningen min fokuserer på fysiologiske og patofysiologiske responser på ekstreme omgivelser. Målet er forskningsbasert kunnskap som kan forebygge helseskade hos dykkere og andre som oppholder seg i fysisk utfordrende omgivelser, og bidra til korrekt diagnostikk og behandling når skade oppstår. Den kan også bidra til bedre forståelse av de kompliserte prosessene som avgjør hvordan kroppen reagerer på miljøendringer i videre forstand. 

En vesentlig del av forskningen er knyttet opp mot yrkesdykking offshore, der Norge har en ambisjon om å være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet (St.Meld.12 (2017–2018)). Dykking som arbeidsform har vært viktig i olje og gassnæringen i mange tiår, og er like viktig i dag når aktiviteten dreier mot fornybare energikilder der dykkere er sentrale i etablering og vedlikehold av f.eks. anlegg for vind- og bølgekraft. 

Redaktør for  “Survival in Extreme Environments – Adaptation or Decompensation?” Volume I og Volume 2, om biologiske responser på fysisk ekstreme omgivelser, og “Women in Environmental Physiology” som setter søkelys på kvinnelige forskere og studier av kvinners fysiologi. 

 

Noen eksempler på samfunnsnytten av barofysiologisk forskning:

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Rapport/avhandling

 • Eftedal, Ingrid. (1993) Heterogeneity in the incorporation and excision of uracil in DNA. 1993. ISBN 82-7119-591-3. Doktor ingeniøravhandling (1993:12).
 • Eftedal, Ingrid; Brubakk, Alf O. (1989) Automatization of pressure chamber : Monitoring & control of hyperbaric environment for animalresearch. 1989.

Andre

 • Hvaal, Sidsel; Eftedal, Ingrid. (2022) Kristin holdt pusten i 5 minutter og 18 sekunder: - Tenker alltid på det samme. Budstikka [Avis]. 2022-04-10.
 • Schou, Ingrid; Eftedal, Ingrid. (2022) Dette velkjente dykke-fjeset er helt unødvendig. Forskning.no [Internett]. 2022-04-26.
 • Eftedal, Ingrid. (2021) Baromedisinsk forskning i Petromaks2 programmet: Hva vi får til når forskere, industrien og dykkerne samarbeider. Årsmøte Norsk Baromedisinsk Forening . Norsk Baromedisinsk Forening; Zoom. 2021-04-12.
 • Eftedal, Ingrid. (2021) Bobler i blod og glass - populærvitenskap om trykkfallssyke. Dykkeklubben Draugen ; Trondheim. 2021-11-20.
 • Eftedal, Ingrid. (2021) Foredrag med Ingrid Eftedal om dykkersyken og immunforsvaret. NTNUI Dykkergruppa . NTNUI Dykkergruppa; Gløshaugen. 2021-10-20.
 • Eftedal, Ingrid. (2021) Update on research - NTNU Summary of "Long term project". Bergen International Diving Seminar 2021 . Norsk Undervannsintervensjon; Bergen. 2021-11-09 - 2021-11-10.
 • Egge, Julie Haugen; Tagseth, Tuva; Eftedal, Ingrid. (2021) NTNU-forsker med på stort gjennombrudd: Vet hvorfor dykkersyke oppstår. NRK Viten [Internett]. 2021-08-30.
 • Gansmo, Arne Kristian; Eftedal, Ingrid. (2021) Skal forske på dykkersyke. NRK Trøndelag [Radio]. 2021-07-15.
 • Guttormsen, Emilie Wesche; Eftedal, Ingrid. (2021) Gjennombrudd i forskning om dykkersyke. NRK Ekko [Radio]. 2021-09-22.
 • Midling, Anne Sliper; Eftedal, Ingrid. (2021) Gjennombrudd i forskning på dykkersyke. Teknisk Ukeblad [Fagblad]. 2021-09-06.
 • Midling, Anne Sliper; Eftedal, Ingrid. (2021) Stort gjennombrudd i forskning på dykkersyke. Forskning.no [Internett]. 2021-08-30.
 • Wolden, Odd Rune; Flå, Ellen; Eftedal, Ingrid. (2021) Forsker på dypvannsdykkere. NRK Trøndelag [Radio]. 2021-08-23.
 • Magri, Kurt; Matity, Lyubisa; Azzopardi, Charles Paul; Muscat, Stephen; Eftedal, Ingrid; Pace, Nikolai Paul. (2020) Gene Expression in Decompression Sickness secondary to Underwater Compressed Gas Diving. 2020 UHMS Annual Scientific Meeting . Underwater and Hyperbaric Medicine Society; San Diego. 2020-06-17 - 2020-06-20.
 • Berenji Ardestani, Simin; Eftedal, Ingrid. (2019) Age associated endothelial function and cardiovascular health in divers: rat model. Årsmøte Norsk Baromedisinsk Forening . Norsk Baromedisinsk Forening; Haukeland Universitetssjukehus. 2019-04-05.
 • Eftedal, Ingrid. (2019) Current Baromedical Research at NTNU. Årsmøte Norsk Baromedisinsk Forening . Norsk Baromedisinsk Forening; Haukeland Universitetssjukehus. 2019-04-05.
 • Eftedal, Ingrid; Pedersen, Michael; Lautridou, Jacky. (2019) Research for saturation diving - European universities in Collaboration with Equinor and TechnipFMC. Bergen International Diving Seminar . Norsk Undervannsintervensjon; Bergen. 2019-11-13 - 2019-11-14.
 • Gray, Richard; Eftedal, Ingrid. (2019) Can you survive if you run out of air?. BBC Future [Internett]. 2019-04-23.
 • Lautridou, Jacky; Dugrenot, Emmanuel; Pichereau, Vianney; Artigaud, Sébastien; Matity, Lyubisa; Guerrero, François; Eftedal, Ingrid. (2019) Proteomics applied to decompression sickness: finding a new biomarker of DCS early development. Annual Meeting of the EUBS . European Underwater and Baromedical Society; Tel Aviv. 2019-09-09 - 2019-09-13.
 • Luczynski, Damian; Eftedal, Ingrid. (2019) Hemoglobin status during and after commercial saturation diving. Årsmøte Norsk Baromedisinsk Forening . Norsk Baromedisinsk Forening; Haukeland Universitetssjukehus. 2019-04-05.
 • Monnoyer, Roxane; Lautridou, Jacky; Haugum, Kjersti; Eftedal, Ingrid. (2019) Investigation of oral microbiome in commercial saturation diving. Annual Meeting of the EUBS . European Underwater and Baromedical Society; Tel Aviv. 2019-09-09 - 2019-09-13.
 • Berenji Ardestani, Simin; Matchkov, Vladimir V.; Eftedal, Ingrid; Pedersen, Michael. (2018) Endothelial function and cardiovascular stress markers in ApoE knockout rats after a single simulated heliox dive. 2nd Tricontinental Scientific Conference on Diving and Hyperbaric Medicine . EUBS, SPUMS, SAUHMA and the Scott Haldane Foundation; Durban. 2018-09-23 - 2018-09-29.
 • Buzzacott, Peter; Kernagis, Dawn; Eftedal, Ingrid. (2018) Scuba Diving and Life Expectancy. The Alert Diver, Expert Opinions [Internett]. 2018-07-31.
 • Eftedal, Ingrid. (2018) Grunnleggende biologiske mekanismer i akklimatisering til dykking. Yrkesdykkerkonferansen 2018 . Norsk Undervannsintervensjon; Bergen. 2018-11-13 - 2018-11-14.
 • Eftedal, Ingrid. (2018) Metningsdykkere har mye å lære oss om miljøtilpassing.
 • Kiboub, Fatima Zohra; Eftedal, Ingrid; Loennechen, Øyvind; Balestra, Costantino. (2018) EFFECTS OF A COMMERCIAL SATURATION DIVE ON HEMOGLOBIN AND ERYTHROPOIETIN LEVELS. 2nd Tricontinental Scientific Conference on Diving and Hyperbaric Medicine . EUBS, SPUMS, SAUHMA and the Scott Haldane Foundation; Durban. 2018-09-23 - 2018-09-29.
 • Berenji Ardestani, Simin; Hjelde, Astrid; Matchkov, Vladimir V.; Eftedal, Ingrid; Pedersen, Michael. (2017) Endothelial function and cardiovascular stress markers after a single dive in aging rats (ApoE knockout rats). NORDIC PhD SUMMIT "Health Sciences Across Borders" . NorDoc - Nordic Doctoral Training in Health Sciences; Karolinska Institutet, Stockholm. 2017-08-21 - 2017-08-22.
 • Eftedal, Ingrid. (2017) 2016 DAN/R.W. “Bill” Hamilton Memorial Dive Medicine Research Grant. Ingrid Eftedal Braves the North Seas for Blood Studies.
 • Eftedal, Ingrid. (2017) IMMUNITY UNDER PRESSURE: determining immune and inflammatory responses to the environments in diving. The Global Summit on Organ Banking through Converging Technologies ; Harvard Medical School, Boston. 2017-08-03 - 2017-08-06.
 • Eftedal, Ingrid. (2017) Modelling immune and inflammatory responses in human diving. Norsk Fysiologisk Forening - The Winter Meeting 2017 . Norsk Fysiologisk Forening; Hafjell. 2017-02-04.
 • Eftedal, Ingrid; Ruud, Merethe. (2017) 5 spørsmål om DNA. Teknisk Ukeblad [Fagblad]. 2017-09-19.
 • Kiboub, Fatima Zohra; Eftedal, Ingrid; Møllerløkken, Andreas; Hjelde, Astrid; Loennechen, Øyvind. (2017) The outcome of saturation diving on endothelial function and biomarkers of vascular health in professional offshore divers (2017). 43rd Annual Meeting of the European Underwater and Baromedical Society . The European Underwater and Baromedical Society; Ravenna. 2017-09-13 - 2017-09-17.
 • Razdan, Payal; Eftedal, Ingrid. (2017) Asking the Right Questions: Ingrid Eftedal researcher profile. Alert Diver Magazine [Fagblad]. 2017-03-01.
 • Eftedal, Ingrid. (2016) Dykkeforskning på NTNUs medisinske fakultet: Internasjonal forskningsfront og sentrale emner for videre forskning innen HMS i dagens offshoredykking. Dialogmøte for HMS-forskning i Petromaks . Norges Forskningsråd; Oslo. 2016-04-20.
 • Eftedal, Ingrid. (2016) Dykking endrer immunforsvaret. Observasjoner og tanker om konsekvenser. Norsk Baromedisinsk Forening, Julemøte 2016 . Norsk Baromedisinsk Forening; Bergen. 2016-12-02.
 • Eftedal, Ingrid. (2016) Dykking og immunforsvaret. Hva Skjer'a - ISBs interne seminarserie . Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU; NTNU Trondheim. 2016-12-13.
 • Eftedal, Ingrid. (2016) Hjerte- og karhelse hos nordsjødykkere. Norges Forskningsråd / Petromaks2 "HMS til frokost" . Norges Forskningsråd; Clarion Energy Hotel / Offshore North Sea (ONS) Stavavanger. 2016-08-31.
 • Eftedal, Ingrid. (2016) Ongoing Research in baromedicine at NTNU. Faggruppemøte Aarhus Universitetet . Aarhus Univ, Inst for Klinisk Medicin - Comparative Medicine; Aarhus. 2016-09-01.
 • Eftedal, Ingrid; Flatberg, Arnar; Kiboub, Fatima Zohra; Møllerløkken, Andreas; Hjelde, Astrid; Dujic, Zeljko. (2016) The peripheral blood transcriptome reflects leukocyte fractions and activity: applications in diving. 42nd Annual Scientific Meeting of the EUBS . European Underwater & Baromedical Society; Geneva. 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Eftedal, Ingrid; Williamson, Kari. (2016) What the immune system is up to while you’re holding your breath.
 • Kiboub, Fatima Zohra; Hjelde, Astrid; Møllerløkken, Andreas; Loennechen, Øyvind; Eftedal, Ingrid. (2016) The outcome of saturation diving on endothelial function and biomarkers of vascular health in professional offshore divers. 42nd Annual Scientific Meeting of the EUBS . European Underwater & Baromedical Society; Geneva. 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Eftedal, Ingrid; Kiboub, Fatima Zohra; Havnes, Marianne Bjordal; Imbert, Jean Pierre. (2015) Fitness to dive. NUI International Diving Seminar . Norsk Undervannsintervensjon; Bergen. 2015-11-25 - 2015-11-26.
 • Møllerløkken, Andreas; Blogg, Lesley S; Mueller, Bernd; Risberg, Jan; Eftedal, Ingrid. (2015) Decompression sickness after a chamber dive to 18 msw for 100 min. UHMS . UHMS; Montreal. 2015-06-18 - 2015-06-20.
 • Eftedal, Ingrid. (2014) Acclimation to SCUBA diving. Fagmøte barofysiologi ; Université de Bretagne Occidentale. 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Eftedal, Ingrid. (2014) Keynote Lecture: Diving physiology and acclimation to decompression stress. Canadian Chapter of the Undersea and Hyperbaric Medical Society Annual Symposium . Canadian Chapter of the Undersea and Hyperbaric Medical Soci; Quebec City. 2014-10-17 - 2014-10-18.
 • Eftedal, Ingrid; Fredriksen, Hallvard Aglen. (2014) Blodmålinger fra trykkammerstudie. Oppsummeringsmøte for studien Gjentatte dykk: effekter på hjerte- karsystemet . NTNU gruppe for barofysiologi; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-05-13 - 2014-05-13.
 • Eftedal, Ingrid. (2013) Bruk av genomverktøy i barofysiologisk forskning. Høstmøte Norsk Baromedisinsk Forening . Norsk Baromedisinsk Forening; Ullevål Sykehus, Oslo. 2013-10-04 - 2013-10-04.
 • Eftedal, Ingrid. (2013) Fitness to dive. Fellesmøte Pingvin Sportsdykkerklubb og Statoil BIL . Pingvin Sportsdykkerklubb; Trondheim. 2013-11-05 - 2013-11-05.
 • Eftedal, Ingrid. (2013) Fitness to dive - a translational approach to physiological challenges in the hyperbaric working environment. Presentasjon av nye prosjekter for HMS-kompetansegruppen i PETROMAKS 2 . Norges forskningsråd; Stavanger. 2013-10-16 - 2013-10-16.
 • Eftedal, Ingrid. (2013) Fitness to dive: A physiological research project into the health of underwater workers. NUI international diving seminar 2013 . Norwegian Underwater Intervention; Bergen. 2013-11-20 - 2013-11-21.
 • Eftedal, Ingrid; Green, Caitlin. (2013) Taking the plunge. International Innovation [Internett]. 2013-03-01.
 • Eftedal, Ingrid; Jørgensen, Arve; Ljubkovic, Marko; Flatberg, Arnar; Røsbjørgen, Ragnhild; Brubakk, Alf O; Dujic, Zeljko. (2013) Applying genomics tools in studies of barophysiology. Tricontinental meeting on diving and hyperbaric medicine . European Underwater and Baromedical Society; Ile de la Reunion. 2013-09-23 - 2013-09-28.
 • Solbu, Erlend Lånke; Eftedal, Ingrid; Møllerløkken, Andreas. (2013) Vil komme til bunns i dykkersykemysteriet. NRK Viten [Internett]. 2013-08-30.
 • Eftedal, Ingrid. (2012) Anvendt fysiologi i ekstreme miljøer: genuttrykksstudier av vaskulære effekter av dykking. Årlig molekylærmedisinseminar St. Olavs Hospital . Avdeling for patologi og medisinsk genetikk; St. Olavs Hospital. 2012-01-25 - 2012-01-25.
 • Eftedal, Ingrid. (2012) Dykkermedisinske erfaringer fra PETROMAKS-prosjektene ved NTNU. HMS-forskning i petroleumsindustrien . Norges forskningsråd; Stavanger. 2012-03-15 - 2012-03-15.
 • Eftedal, Ingrid. (2012) Fra frø til baby. Salaby /Gyldendal Norsk Forlag [Internett]. 2012-02-03.
 • Eftedal, Ingrid; Hjelde, Astrid; Jørgensen, Arve; Brubakk, Alf O. (2010) Plasminogen activator inhibitor protein is a biomarker of decompression stress in rats. 36th Annual Meeting of the European Underwater and Baromedical Society . European Underwater and Baromedical Society; Istanbul. 2010-09-14 - 2010-09-18.
 • Jørgensen, Arve; Eftedal, Ingrid; Brubakk, Alf O. (2010) HYPERBARIC OXYGEN PREBREATHING DOES NOT REDUCE VASCULAR BUBBLE FORMATION IN DECOMPRESSED RATS. 36th Annual Meeting of the European Underwater and Baromedical Society . the European Underwater and Baromedical Society; Istanbul. 2010-09-14 - 2010-09-18.
 • Eftedal, Ingrid; Bjørås, Magnar; Dierich, Andree; Fuchs, Robert P.; Seeberg, Erling Christen. (1996) Inactivation of the mouse 3-methyladenine DNA glycosylase gene by homologous recombination. Annual Meeting of the Norwegian Biochemical Society, annual meeting ; Geilo, Norway. 1996-01-01.