Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Jeg forsker på hvordan kroppen reagerer på og tilpasser seg dykking. 

Jeg er utdannet sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTH, og har en doktorgrad (dr ing) i molekylær genetikk fra samme sted. Tidligere har jeg bla vært post doc ved Ecole supérieure de biotechnologie i Strasbourg, molekylærbiolog ved Rigshospitalet i København, leder for Avdeling for Medisinsk Genetikk ved St Olavs Hospital, og medlem av Den Rettsmedisinske Kommisjon og Preimplantasjonsdiagnostikknemda.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Eftedal, Ingrid. (1993) Heterogeneity in the incorporation and excision of uracil in DNA. 1993. ISBN 82-7119-591-3. Doktor ingeniøravhandling (1993:12).
  • Eftedal, Ingrid; Brubakk, Alf O. (1989) Automatization of pressure chamber : Monitoring & control of hyperbaric environment for animalresearch. 1989.