Jens Oluf Andersen

Professor

Institutt for fysikk
Realfagbygget, E3-137, Gløshaugen, Høgskoleringen 5

Bakgrunn og aktiviteter

Research interests

Quantum chromodynamics at finite temperature and density

Cold Bose and Fermi gases

Renormalization group methods

Effective field theory

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner