Bakgrunn og aktiviteter

Research Interests

  • Bigdata Cybernetics: Combining data-driven methods with control theory
  • Hybrid Analytics / Modeling: Combining physics based modeling with advanced machine learning algorithms
  • Artificial Intelligence and Machine Learning
  • Reduced Order Modeling
  • Computational Fluid Dynamics and Turbulence Modelling 
  • Numerical Methods

Application Area

  • Wind Energy
  • Aviation
  • Autonomous Vessels
  • Drones in urban area

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021