Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er maskin ingeniør og er interessert i teknologi knyttet til fornybar energi. Vannturbiner er fasinerende og med jobben som professor på Vannkraftlaboratoriet hos NTNU har jeg gode muligheter til å jobbe med forskning knyttet til disse. Min bakgrunn som flymekanikker kommer godt med når man jobber med modeller i laboratoriet.

Jeg jobber  også for Norsk Vannkraftsenter som er et nasjonalt samlende senter for å sikre og videreutvikle undervisning og forskning innen vannkraftteknologi. Her er det mange utfordringer som gir et godt grunnlag for å opprettholde et høyt teknologisk nivå på vår forskning og undervisning i fremtiden.I 2016 så ble NTNU vertskap for HydroCen som er en nyopprettet FME innen vannkraftteknologi, og her sitter jeg i ledergruppen.

 

 

Spesialområder: 
• Mekanisk utstyr i vannkraftanlegg
• Virkningsgradsmåling av prototype pumper og turbiner
• Modelltester av pumper og turbiner
• Pumpe-/ Turbin-design
• Sanderosjon i turbiner
• Drift og vedlikehold av turbiner
• Design av vind- og tidevannsturbiner

 

Praksis:

1983 - 1986   Luftforsvaret, Ørlandet Flystasjon, Flymotortekniker
1992 - 1993   Forsker ved SINTEF Strømningsmaskiner
1997 - 1999   Forsker/gruppeleder ved SINTEF Energiforskning AS
1999 - 2003   1. Amanuensis ved institutt for termisk energi og vannkraft, NTNU
2003 - 2004   1. Amanuensis ved Kathmandu University
2003 - 2004   Forsker ved HydroLab på deltid, Kathmandu, Nepal
2004 - 2005   1. Amanuensis ved institutt for energi og prosessteknikk, NTNU
2005 - 2008   Professor ved institutt for energi og prosessteknikk, NTNU
2008 - 2010   Teknisk leder for ChapDrive as og DynaVec as
2010 - 2012   Professor ved institutt for energi og prosessteknikk, NTNU
2012 - 2013   Prosjekt ingeniør ved SN Power Peru i Lima.
2013 -           Professor ved institutt for energi og prosessteknikk, NTNU

2014 - 2015   Leder for Norsk vannkraftsenter, NVKS

2016 -           Medlem av ledergruppen til HydroCen

      


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner