Elise Farstad Djupedal

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning
41696987

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Elise Farstad Djupedal er utdannet lektor i samfunnsfag fra NTNU. Sammen med Runa Næss Korshavn leverte hun i 2014 masteroppgaven "Når alle skal utdannes til kunnskapssamfunn" i sosiologi. Der utforsket de hvordan yrkesfagelever med lave karakterer opplever skolen. Oppgavens overordnede argument er at en smal kunnskapsskole bidrar til at elevene verken mestrer eller trives på skolen. Dette kan forstås som medvirkende årsaker til at elever frafaller videregående opplæring. 

Masteroppgaven vant Manifest tankesmies masterstipend. Den ble i 2015 utgitt som artikkel med tittelen ”De frafalne: Nedvurderingen av praktisk kunnskap i dagens skole”. 

Året 2014/2015 studerte hun sosiologi på University of California, Berkeley. Hun har vært ansatt på lærerutdanninga siden høsten 2015. Ved siden av jobben på NTNU, jobber hun som lærer på Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Arbeidsoppgaver på lærerutdanning

 • Underviser lektorstudenter i emnene pedagogikk 1 (PPU4601) og pedagogikk 2 (PPU4602) 
 • Underviser, veileder og sensurerer på andre pedagogikkemner. Blant annet på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU).
 • Er pilotbruker for e-læringsplattformen Blackboard 2016/2017.
 • Deltar i forskningsprosjektet "Blackboard for samarbeid og innovativ undervisning i lærerutdanningen ved NTNU" (BBSIL). Hensikten med studien er å utvikle og forske på god pedagogisk bruk av e-læringsplattformen Blackboard. 

Verv på NTNU

 • 2017-2021: Representant i studiekvalitetsutvalget for 5-årig lektorutdanning
 • 2017-: Medlem i NTL NTNUs universitetspolitikkgruppe
 • 2017: Representant for de midlertidige ansatte i utvida ledergruppe på Institutt for lærerutdanning

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Farstad Djupedal, Elise. (2017) Ikke forvent utdanningsrevolusjon med heldagsskolen. Sosiologen.no.
 • Farstad Djupedal, Elise. (2017) MyBlackboard: Hvordan bygge et emne i Blackboard?. NTNU Læringsstøttesenteret. 2017.
 • Farstad Djupedal, Elise. (2017) MyBlackboard: Hvordan bygge inn (embedde) tredjepartsprogrammer i Blackboard?. NTNU Læringsstøttesenteret. 2017.
 • Farstad Djupedal, Elise. (2017) Skolen som produsent av frafall. Vett.

2016

 • Farstad Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2016) Medisinering av mangfold i kunnskapsskolen. ADHD og det disiplinerte samfunn.

2015

2014

 • Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2014) Når alle skal utdannes til et kunnskapssamfunn: En institusjonell etnografi av yrkesfagelevers erfaringer fra videregående opplæring. 2014.