Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Elise Farstad Djupedal er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Prosjektet omhandler historiske endringer i den nasjonale fag- og timefordelinga og kommunale variasjoner i timeplanleggingsarbeid i grunnskolen. Farstad Djupedal er tilknytta forskningsgruppa utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet (UMU)

Farstad Djupedal har ledet arbeidsgruppa i fagfornyelsen som har laget de nye læreplanene i samfunnskunnskap for videregående (nasjonal og samisk plan). Hun har også vært rådgiver for arbeidsgruppa som laga planen for grunnskolefaget samfunnsfag. Læreplanene ble ferdigstilt i november 2019.

Farstad Djupedal er utdannet lektor i samfunnsfag og kroppsøving fra NTNU. Sammen med Runa Næss Korshavn leverte hun i 2014 masteroppgaven "Når alle skal utdannes til et kunnskapssamfunn" i sosiologi. Der utforsket de hvordan yrkesfagelever med lave karakterer opplever skolen. Oppgavens overordnede argument er at en smal kunnskapsskole bidrar til at elevene verken mestrer eller trives på skolen. Dette kan forstås som medvirkende årsaker til at elever frafaller videregående opplæring. 

Hun har vært ansatt på lærerutdanninga ved NTNU siden høsten 2015. Ved siden av jobben på NTNU, har hun jobbet som lærer på Thora Storm videregående skole i Trondheim.

Arbeidsoppgaver og undervisningserfaring på lærerutdanninga

  • Underviser lektorstudenter i emnene pedagogikk 1 (PPU4601), pedagogikk 2 (PPU4602) og pedagogikk 3 (PPU4603)
  • Underviser, veileder og sensurerer på andre pedagogikkemner. Blant annet på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) og på grunnskolelærerutdanninga (GLU 1-7 og 5-10)

Verv på NTNU

  • 2017-: Medlem i NTL NTNUs universitetspolitikkgruppe
  • 2017: Representant i studiekvalitetsutvalget for 5-årig lektorutdanning
  • 2017: Representant for de midlertidige ansatte i utvida ledergruppe på Institutt for lærerutdanning
  • 2016-2017: Pilotbruker og ressursperson for SU-fakultetet og instituttet knytta til e-læringsplattformen Blackboard

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

  • Farstad Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2016) Medisinering av mangfold i kunnskapsskolen. ADHD og det disiplinerte samfunn.

2015

2014

  • Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2014) Når alle skal utdannes til et kunnskapssamfunn: En institusjonell etnografi av yrkesfagelevers erfaringer fra videregående opplæring. 2014.