Bakgrunn og aktiviteter

Alf Steinar Sætre er professor i innovasjon og strategi på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.  Han initierte og ledet Norwegian Research School in Innovation sitt Program in Innovation Management and Innovation Strategy (NORSI-PIMS).  Som er en forskerskole i innovasjon og strategi i samarbeid med ledende internasjonale fagmiljø som Harvard Business School, INSEAD, Wharton Graduate School of Business, Stanford University, Technion, Politechnico di Milano, University of Texas og UC Berkeley.  

Hans forskningsinteresser omfavner håndtering av tvetydighet i innovasjonsprosesser, terminering av innovasjonsprosjekter, søk etter nye muligheter, organisasjoners evne til å ta til seg ny kunnskap og innovasjonsstrategi.  

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.   Han har videre en Ph.D. fra the University of Texas at Austin, hvor han var Fulbright Scholar og Research Associate ved Institute for Creativity and Capital (IC2).   Der han var en del av et team som forsket på ”agile business practices.” I sitt doktorgradsarbeide forsket han på kommunikasjon og beslutningstaking i innovative organisasjonsformer.   Etter å ha fullført sin Ph.D. i 1997 var Alf Steinar Saetre ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer.  Sætre kom til NTNU i 1999.

Undervisning:

Dr. Sætre er mye brukt som foreleser og kursholder innen tema som:

 • Innovasjonsledelse og Strategi (TIØ 4180)
 • Enganged Scholarship (ØK8101) co-taught with Andrew Van de Ven
 • Kommunikasjon og forhandlinger;
 • Organizational adaptation and strategy
 • Exploration and Exploitation
 • Organizing for Innovation

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Aspelund, Arild; Moen, Øystein; Sætre, Alf Steinar; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein. (2009) Teknologibasert nyskaping i Norge. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2481-8.
 • Sætre, Alf Steinar. (2009) Kommunikasjon i organisasjoner: Perspektiver og prosesser. Fagbokforlaget. 2009. ISBN 978-82-450-0277-5.
 • Browning, Larry; Sætre, Alf Steinar; Stephens, Keri; Sørnes, Jan-oddvar. (2008) Information and Communication Technologies in Action: Linking Theory and Narratives of Practice. Routledge. 2008. ISBN 0415965470.

Del av bok/rapport

 • Sætre, Alf Steinar; Brun, Eric Christian. (2020) Managing exploration–exploitation. Managing medical technological innovations : Exploring multiple perspectives.
 • Sætre, Alf Steinar; Erikson, Truls. (2011) Deep Sea Fishing Inc.: Acquiring the 'right' capital for a new technology-based firm. Entrepreneurship: Perspectives and cases.
 • Sætre, Alf Steinar; Brun, Eric Christian; Gjelsvik, Martin. (2009) Håndtering av tvetydighet i de tidligste fasene i innovasjonsprosessen. Teknologibasert nyskaping i Norge.
 • Sørnes, Jan-oddvar; Stephens, Keri; Sætre, Alf Steinar; Browning, Larry. (2009) The reflexivity between ICTs and business culture: Applying Hofstede's Theory to Compare Norway and The United States. Organizational Communication and Technology: Information and Communication Technology Use in Organizations in Norway and the United States.
 • Sætre, Alf Steinar; Stephens, Keri. (2006) Tricking Your Customers Without Cheating Them: Minimal Details as an Information Strategy. Case Studies in Organizational Communication: Ethical Perspectives and Practices.
 • Sætre, Alf Steinar; Sørnes, Jan-oddvar. (2006) Working at Home and Playing at Work: Using ICTs to Break Down the Barriers Between Home and Work. Case Studies in Organizational Communication: Ethical Perspectives and Practices.

Rapport/avhandling

Andre

 • Sætre, Alf Steinar. (2016) Bringing new knowledge into the organization: Scanning, framing and connecting. The XXVII ISPIM Innovation Conference: Blending Tomorrow’s Innovation Vintage . ISPIM; Porto. 2016-06-19 - 2016-06-22.
 • Harrison, J. Richard; Kemp, Ayenda; Sætre, Alf Steinar. (2015) PR Landscapes for strategic search. SMS 35th Annual International Conference - Strategy Expanding: Making Sense of Shifting Field and Firm Boundaries . Strategic Management Society; Denver, CO. 2015-10-03 - 2015-10-06.
 • Gjerde, Anne Skalleberg; Sætre, Alf Steinar. (2013) Døren på gløtt for forskere. Dagens Næringsliv [Avis]. 2013-08-12.
 • Myklemyr, Anita; Sætre, Alf Steinar. (2013) Geniforklarer Amazon sjefen. Ukeavisen Ledelse [Avis]. 2013-11-01.
 • Sætre, Alf Steinar; Myklemyr, Anita. (2013) Se opp for forstyrrende innovasjon. Ukeavisen Ledelse [Avis]. 2013-06-14.
 • Meland, Svein Inge; Sætre, Alf Steinar. (2012) Innovasjonsutdanning i verdensklasse. Adresseavisen [Avis]. 2012-09-15.
 • Sætre, Alf Steinar; Meland, Svein Inge. (2012) Verdenseliten med når NTNU starter forskerskole. Adresseavisen [Avis]. 2012-01-30.
 • Tonstad, Per Lars; Hansen, Jon Terje Hellgren; Sætre, Alf Steinar. (2012) Innovasjon - Hard nøtt for ledere. Magasinet Tekna [Avis]. 2012-04-15.
 • Harrison, J. Richard; Sætre, Alf Steinar; Brun, Eric Christian. (2010) Innovation Strategy and the Management of Ambiguity. Invited research presentation to the Faculty of Applied Economics . Faculty of Applied Economics; University of Antwerp. 2010-06-18 - 2010-06-18.