Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Beregninger for geoteknisk design med vekt på konstitutiv modellering. Numeriske analyser ved hjelp av elementmetoden. Anvendelser av geoteknisk modellering for geohazards.

Undervisning

Publikasjoner

Se CV