Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Beregninger for geoteknisk design med vekt på konstitutiv modellering. Numeriske analyser ved hjelp av elementmetoden. Anvendelser av geoteknisk modellering for geohazards.

Undervisning

Publikasjoner

Se CV

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner