Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i psykologi, institutt for psykologi, NTNU. Jeg er spesialist i klinisk psykologi og veileder i kognitiv terapi. Jeg har undervisningsansvar for fagene Personlighetspsykologi II og Psykiske lidelser, i tillegg til at jeg underviser om temaer som angst- og fobibehandling, atferdsgenetikk, evolusjonspsykologi og seksuell trakassering i en rekke andre fag på bachelor, master og profesjonsstudiet.

Jeg forsker på en rekke områder. Sammen med kollegaer på poliklinikken ved institutt for psykologi forsker vi på effektiv behandling for og mekanismene bak psykiske lidelser (feks tvangslidelse, depresjon og generalisert angst) og plager (feks lav selvfølelse og plager etter hodeskader). Vi bruker hovedsakelig metakognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi. I tillegg driver jeg med psykologisk grunnforskning på seksuell atferd og konflikt fra et evolusjonspsykologisk perspektiv, samt anvendt og innovativ forskning mot seksuell trakassering blant unge med utgangspunkt i grunnforskning.

Fem sentrale publikasjoner:

Advances in the Understanding of Same-Sex and Opposite-Sex Sexual Harassment

The effects of non-physical peer sexual harassment on high school students’ psychological well-being in Norway: consistent and stable findings across studies

Sexual Regret: Tests of Competing Explanations of Sex Differences

Jealousy: Evidence of strong sex differences using both forced choice and continuous measure paradigms

Estrogenic and Progestogenic Effects of Hormonal Contraceptives in Relation to Sexual Behavior: Insights into Extended Sexuality

 

I tillegg er jeg svært opptatt av allmennrettet forskningsformidling, og har deltatt i 7 TV-serier i Norge og Danmark (samt noen program som Først og Sist og God Ettermiddag Norge), i tillegg til en rekke radioprogram i Norge og i utlandet. Vi har hatt oppslag verden rundt inkludert forsiden i New York Times Magazine, BBC etc.

Noen av de siste sakene på GEMINI.no om forskningen vår:

Overbeskyttende voksne kan skade barna

Tinder-bruk gir ikke mer tilfeldig sex

Kvinner som initierer sex angrer sjeldnere

All seksuell trakassering kan gi psykiske plager

 

Spalten Menneskets Natur hos Psykologisk.no brukes også til å formidle forskningen vår til et bredere psykologisk interessert publikum.

 

Jeg er medlem av følgende forskningsgrupper:

Evolutionary psychology and individual differences (leder).

Adult clinical psychology research group (medlem)

* I tillegg samarbeider jeg med Asbjørn Dyrendal og Mons Bendixen om prosjekter knyttet til konspirasjonsmentalitet og INCEL fenomenet.

 

Under er noen av de siste publikasjonene på forskjellige temaer:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner