Ashkan Jahanbani Ghahfarokhi

Postdoktor

Institutt for geovitenskap og petroleum
Petroleumsteknisk senter, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter