Bakgrunn og aktiviteter

Utdanna lege. Doktorgrad frå NTNU.

Bakgrunn:

Cand. med, NTNU 2008

Turnuslege 2009-2010

Stipendiat ved ISM, NTNU 2011-2016

Postdoktor ved ISM, NTNU 2016 -

Forskingsgruppe:

Sosialepidemiologi, arbeid og helse

 

Prosjekt:

I doktorgradsprosjektet mitt studerte eg uføretrygd med særleg fokus på uføretrygd hjå ektepar og sambuande par.

Eg er no postdoktor på eit samarbeidsprosjekt mellom NTNU og FHI. Målet med prosjektet er å studere konsekvensar av overvekt ved hjelp av genetiske instrumentvariblar (Mendelsk randomisering). Dette er, kort fortalt, ein metode der ein brukar genetisk bestemt variasjon i ein faktor (i dette tilfellet overvekt) for å unngå ein del feilkjelder som er vanlege når ein studerer årsaksforhold med observerte data. 

Stipendiatprosjekt om uføretrygd, med spesielt fokus på familie, helse og trygd. I dette prosjektet brukte eg data frå Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (http://www.ntnu.no/dmf/hunt/) kombinert med registerdata.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Vie, Gunnhild Åberge; Bjørngaard, Johan Håkon; Johnsen, Roar. (2016) Darlings and disability - perceived health in couples and disability pension receipt. 2016. ISBN 978-82-326-1464-6.