Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser: 
Mediepedagogikk / mediekompetanse & Media Literacy / digital kompetanse & Digital Literacy / IKT og medieverktøy i skolen / mediedanning og digital danning / dømmekraft og medieetikk / mediebruk, mediepraksiser og medieopplevelser / refleksivitet, refleksjon og narrativitet / ungdom og krisenyheter / ungdomsbedrift og entreprenørskapsutdanning

Aktuelle prosjekter: ELEMENT / Mediegrafi / refleksiv mediekompetanse / ungdom og krisenyheter / ungdomsbedrift og entreprenørskapsutdanning

Undervisning: Pedagogikk / Mediepedagogikk / Kvalitativ forskningsmetode

Ulike nettverk og samarbeid: 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245020731.

Del av bok/rapport

 • Aarsand, Pål; Schofield, Daniel. (2021) Deltakerperspektiv i studier av barns og unges mediepraksiser. Barndomsstudier i norsk kontekst: Tverrfaglige tilnærminger.
 • Kupiainen, Reijo P.; Schofield, Daniel. (2020) Nordic Perspectives on the History and Future of Media Education. The Handbook of Media Education Research.
 • Samoilow, Tatjana Kielland; Kjelaas, Irmelin; Kjørholt, Ingvild Hagen; Schofield, Daniel; Larsen, Ann Sylvi. (2020) Innledning. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.
 • Schofield, Daniel. (2020) Medienes rolle i tiendeklassingers tekster om katastrofer. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Schofield, Daniel. (2019) Performing literacy and social media. Drama in education. Exploring key research concepts and effective strategies.
 • Schofield, Daniel. (2019) Fra selvinnsikt til å "handle i verden" i et medialisert samfunn. Selvinnsikt og profesjonalitet.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Innledning. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Mediepedagogikk og mediedidaktikk. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Schofield, Daniel. (2018) Digital danning i skolen: Etikk, ansvar og refleksiv kompetanse. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2018) Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Schofield, Daniel. (2017) Katastrofenyheter i et nytt medielandskap. Undersøkelse i Trøndelag i 2016. Krig og katastrofer i media. De unges møte med brutale nyheter..
 • Schofield, Daniel. (2017) Å bli agent i egen medieverden. Skolens rolle for barn og unge i mediesamfunnet. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..
 • Schofield, Daniel. (2014) Reflexivity and Global Citizenship in High School Students' Mediagraphies. Global Citizenship in a Digital World. MILID Yearbook 2014.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2013) Artefakter i nye læringsmiljø. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Schofield, Daniel. (2012) Mediegrafi - didaktikk for global refleksjon. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Rapport/avhandling

 • Fossland, Trine; Grimstad, Hilde; Schofield, Daniel. (2020) Digitalisering av utdanning ved NTNU - med hovedfokus på prosjektet Drive. 2020. ISBN 978-82-690813-2-9.
 • Schofield, Daniel; Kupiainen, Reijo P.; Frantzen, Vegard Marinius. (2020) På vei mot en nordisk MIK-indeks. En forstudie for en nordisk indeks for måling av medie- og informasjonskompetanse, på oppdrag for Statens Medieråd, Sverige. 2020.
 • Schofield, Daniel. (2015) Reflexive Media Education. Exploring Mediagraphy as a Learning Activity in Upper Secondary School. 2015. ISBN 978-82-326-1068-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (206).

Andre

 • Schofield, Daniel. (2021) Digital Literacy and Media Literacy in Norway: Concepts, practice and future challenges. SATMEDIA ; 2021-03-09.
 • Schofield, Daniel. (2019) Mediegrafi - et verktøy for dybdelæring i mediefag. Hvordan utøver vi mediepedagogikk? . Mediepedagogene v/ Daniel Schofield og Albertine Aaberge; Oslo, kulturhuset Seilet. 2019-11-05.
 • Schofield, Daniel. (2019) Å leve og lære i en medialisert verden. Barn og unges mediebruk i et pedagogisk perspektiv. Videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse . NTNU; 2019-03-20 - 2019-03-20.
 • Schofield, Daniel. (2019) Å leve og lære i mediekulturen. Bruk, deltakelse og kompetanse. Temakveld om spillkultur og mediebruk . Fagforbundet Trondheim, YKKO; 2019-05-07 - 2019-05-07.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2019) Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Mediepedagogikk for fremtiden. Introduksjon. Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Mediepedagogikk for fremtiden . MEDLiE v/ Daniel Schofield og Vegard Frantzen; Litteraturhuset i Trondheim. 2019-04-03 - 2019-04-03.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard Marinius. (2019) Demokrati og livsmestring i mediekulturen: Betydningen av fagfornyelsen for medielærere. Fagdag i fagforum for medier og kommunikasjon i Vestfold . Fagforum for medier og kommunikasjon i Vestfold; Sandefjord. 2019-08-14 - 2019-08-14.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Workshop: Lansering av Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. IPL-konferansen #2018 . digital og hybrid pedagogikk . NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring; Trondheim. 2018-05-31 - 2018-05-31.
 • Schofield, Daniel. (2018) Barn og unges mediebruk - betydning for skole og skolehelsetjeneste. Helsesøsterutdanningen i Trondheim . NTNU; 2018-01-11 - 2018-01-11.
 • Schofield, Daniel. (2018) Digital danning i skolen: Etikk og ansvar. Skolelederdagen 2018 - Skoleledelse og fagfornyelse i en reformtid . UiO, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning; Oslo, Blindern. 2018-09-14 - 2018-09-14.
 • Schofield, Daniel. (2018) Eleven som agent i egen medieverden: Hva er skolens rolle?. Skolen i digital utvikling . NTNU; Lillestrøm. 2018-11-08 - 2018-11-09.
 • Schofield, Daniel. (2018) Global Imagination: Young Norwegians' Narratives about Identity and Citizenship. Young People’s Civic Engagement in Latin America and the Nordic region . Marit Ursin and Daniel Schofield, funding from NorLARNet; DOKK-huset, Trondheim. 2018-10-31 - 2018-11-01.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2018) Boklansering: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Boklansering ; 2018-01-01 - 2018-01-01.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2018) Kritisk medieforståelse: Hva, hvorfor, hvordan?. Frokostseminar: Kritisk medieforståelse, er det viktig og hvordan kan det læres? . Litteraturhuset i Trondheim og NxtMedia; Trondheim. 2018-11-16 - 2018-11-16.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2018) Ny bok: Læring og demokrati i en digitalisert verden.
 • Ursin, Marit; Schofield, Daniel. (2018) Welcome to seminar: Young People’s Civic Engagement in Latin America and the Nordic region. Young People’s Civic Engagement in Latin America and the Nordic region . Marit Ursin and Daniel Schofield, funding from NorLARNet; DOKK-huset, Trondheim. 2018-10-31 - 2018-11-01.
 • Schofield, Daniel. (2017) Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og refleksjonskompetanse i mediefag. NKUL ; 2017-05-10 - 2017-05-12.
 • Schofield, Daniel. (2017) Speedpresentasjon av forskergruppen MEDLiE: Sandkassa som rom for utforsking og refleksjon. SU-konferansen . NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap; Trondheim. 2017-10-02 - 2017-10-02.
 • Schofield, Daniel. (2017) Ungdoms opplevelse av krisenyheter. Klok i kriser . NTNU, ILU; NTNU Rotvoll. 2017-10-26 - 2017-10-26.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2016) Barn og unges oppvekstmiljø med fokus på media. Foredrag for lærerstudenter . FLT, NTNU; NTNU Gløshaugen. 2016-10-25 - 2016-10-25.
 • Schofield, Daniel. (2011) Global mediagraphy as a teaching method in upper secondary school. Rights and Education - Nera’s 39th Congress Nera’s 39th Congress . NERA; Jyväskylä. 2011-03-10 - 2011-03-12.
 • Schofield, Daniel. (2011) The students as researchers on media and globalization. EU Kids Online: Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective . London School of Economics, EU Kids Online; London. 2011-09-22 - 2011-09-23.