Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser: 
Mediepedagogikk / mediekompetanse & Media Literacy / digital kompetanse & Digital Literacy / IKT og medieverktøy i skolen / mediedanning og digital danning / dømmekraft og medieetikk / mediebruk, mediepraksiser og medieopplevelser / refleksivitet, refleksjon og narrativitet / ungdom og krisenyheter / ungdomsbedrift og entreprenørskapsutdanning

Aktuelle prosjekter: Mediegrafi / refleksiv mediekompetanse / ungdom og krisenyheter / ungdomsbedrift og entreprenørskapsutdanning

Undervisning: Pedagogikk / mediepedagogikk - mediekompetanse - media literacy - digital danning / kvalitativ forskningsmetode

Prosjektleder i forskergruppen MEDLiE

Prosjektleder i forskningsprosjektet ELEMENT

Ulike nettverk og samarbeid: Mediepedagogene / The Child & Youth Seminar

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Schofield, Daniel. (2017) Katastrofenyheter i et nytt medielandskap. Undersøkelse i Trøndelag i 2016. Krig og katastrofer i media. De unges møte med brutale nyheter..
 • Schofield, Daniel. (2017) Å bli agent i egen medieverden. Skolens rolle for barn og unge i mediesamfunnet. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..
 • Schofield, Daniel. (2014) Reflexivity and Global Citizenship in High School Students' Mediagraphies. Global Citizenship in a Digital World. MILID Yearbook 2014.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2013) Artefakter i nye læringsmiljø. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Schofield, Daniel. (2012) Mediegrafi - didaktikk for global refleksjon. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Rapport/avhandling

 • Schofield, Daniel. (2015) Reflexive Media Education. Exploring Mediagraphy as a Learning Activity in Upper Secondary School. 2015. ISBN 978-82-326-1068-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (206).

Andre

 • Schofield, Daniel. (2017) Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og refleksjonskompetanse i mediefag. NKUL ; 2017-05-10 - 2017-05-12.
 • Schofield, Daniel. (2017) Ungdoms opplevelse av krisenyheter. Klok i kriser . NTNU, ILU; NTNU Rotvoll. 2017-10-26 - 2017-10-26.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2016) Barn og unges oppvekstmiljø med fokus på media. Foredrag for lærerstudenter . FLT, NTNU; NTNU Gløshaugen. 2016-10-25 - 2016-10-25.
 • Schofield, Daniel. (2011) Global mediagraphy as a teaching method in upper secondary school. Rights and Education - Nera’s 39th Congress Nera’s 39th Congress . NERA; Jyväskylä. 2011-03-10 - 2011-03-12.
 • Schofield, Daniel. (2011) The students as researchers on media and globalization. EU Kids Online: Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective . London School of Economics, EU Kids Online; London. 2011-09-22 - 2011-09-23.