Bakgrunn og aktiviteter

Eg er stipendiat i språkvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Eg er utdanna master i nordisk språk ved NTNU, der eg skreiv avhandlinga "Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar". Eg har ein bachelor i norsk/nordisk frå Høgskolen i Telemark og Háskóli Íslands.

Faglege interesser

  • (Førstespråkts)tileigning
  • Språkendring
  • Generativ grammatikk møter kognitiv lingvistikk
  • Syntaks
  • Pragmatikk

Doktorgradsprosjektet mitt

I prosjektet mitt undersøker eg korleis einspråkleg norske og tospråkleg barn plasserer verb. Vi veit at barn plasserer verb på "riktig" (målspråklik) måte medan dei av og til plasserer verb på "feil" stad i setninga. Eg skal forsøke å finne ut kva som gjer at det av og til vert målspråklikt og av og til ikkje. 

Ved å bruke ei ny tilnærming til språktileigning (micro-cue-modellen), skal dette vere med på å seie oss meir om kor små barn hentar informasjon frå når dei bygger språket sitt. Kva hentar dei frå den medfødde grammatikken og kva hentar dei frå språket dei høyrer rundt seg?

Verv og undervising

  • Eg leia komiteen som arrangerte stipendiatkonferansen NoSlip (oktober 2016)
  • Eg var representant for PhD-kandidatane i HFs programråd studieåret 2015-2016 og 2016-2017
  • Eg har undervisingserfaring frå University of Edinburgh, der eg underviste i norsk (2014-2015)