Bakgrunn og aktiviteter

Eg er stipendiat i språkvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Eg er utdanna master i nordisk språk ved NTNU, der eg skreiv avhandlinga "Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar". Eg har ein bachelor i norsk/nordisk frå Høgskolen i Telemark og Háskóli Íslands.

Faglege interesser

 • (Førstespråkts)tileigning
 • Språkendring
 • Generativ grammatikk møter kognitiv lingvistikk
 • Syntaks
 • Pragmatikk

Doktorgradsprosjektet mitt

I prosjektet mitt undersøker eg korleis førstespråkstileigning går føre seg. Dette gjer eg ved å sjå på bestemte setningstypar norske barn har problem med å få til vaksenlikt. Barn seier ofte "Der er han som liker ikkje kake". Eg undersøker kvifor barn plasserer verbet på feil stad. Barna veksler mellom å bruke barneordstillinga si, og å ytre seg nett som vaksne. I mitt prosjekt forsøker eg å finne ut kva som gjer at det av og til er vaksenlikt og av og til ikkje.

Dette kan vere med på å seie oss meir om kor små barn hentar informasjon frå når dei bygger språket sitt. Kva hentar dei frå den medfødde grammatikken og kva hentar dei frå språket dei høyrer rundt seg?

Du kan lese meir her.

Verv og undervising

 • Eg leia komiteen som arrangerte stipendiatkonferansen NoSlip (oktober 2016)
 • Eg var representant for PhD-kandidatane i HFs programråd studieåret 2015-2016 og 2016-2017
 • Eg har undervisingserfaring frå University of Edinburgh, der eg underviste i norsk (2014-2015)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar. 2014.

Andre

 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit; Ringstad, Tina Louise. (2017) Genus i barnespråk. Genus i norsk . Språkrådet og NTNU; Trondheim. 2017-06-14 - 2017-06-14.
 • Ringstad, Tina Louise. (2017) "Ikke æ kakk eggan". Korleis fungerer språktileigning?. Exfac "TED"-talk ; NTNU. 2017-09-20 - 2017-09-20.
 • Ringstad, Tina Louise. (2017) Innføyd ordstilling i førstespråkstileigning: Valfridom eller overgeneralisering?. MONS 17 . Universitetet i Bergen; Solstrand, Bergen. 2017-11-22 - 2017-11-24.
 • Ringstad, Tina Louise; Kush, Dave Whitney. (2017) Children's strategies in acquisition: Acquiring embedded word order optionality. International Symposium of Bilingual and Monolingual Speech . Institute of Monolingual and Bilingual Speech; Chania. 2017-09-04 - 2017-09-07.
 • Ringstad, Tina Louise; Kush, Dave Whitney. (2017) Overgeneralizing word order? L1 acquisition of embedded word order optionality. Generative Approaches to Language Acquisition . Universitat de les Illes Balears; Palma de Mallorca. 2017-09-07 - 2017-09-09.
 • Ringstad, Tina Louise. (2016) Acquiring embedded word order in Norwegian. EMLAR 2016 . Utrecht University; Utrecht. 2016-04-19 - 2016-04-21.
 • Ringstad, Tina Louise. (2016) CHILDES-vettreglane – Ver rusta mot utfordringar når du skal transkribere barnespråk i CHILDES-standarden. Dagsseminar om transkribering og koding . Høgskolen i Østfold; Halden. 2016-05-12 - 2016-05-12.
 • Ringstad, Tina Louise. (2015) Om kvifor me treng ein norsk standard for transkripsjon og tagging av barnespråkskorpus. MONS - Møte om norsk språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad; Ringstad, Tina Louise. (2014) Humaniora har egenverdi. Under dusken [Avis]. 2014-05-04.
 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Now Ylva little and can't coffee. Norwegian L1 acquisition - a corpus study. Manchester forum in Linguistics (MFiL) ; 2014-11-06 - 2014-11-07.