Bakgrunn og aktiviteter

Eg er stipendiat i språkvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Eg er utdanna master i nordisk språk ved NTNU, der eg skreiv avhandlinga "Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar". Eg har ein bachelor i norsk/nordisk frå Høgskolen i Telemark og Háskóli Íslands.

Faglege interesser

 • Førstespråktsileigning
 • Språkendring
 • Generativ grammatikk møter kognitiv lingvistikk
 • Syntaks

Doktorgradsprosjektet mitt

I prosjektet mitt undersøker eg korleis einspråkleg norske og tospråkleg barn plasserer verb. Vi veit at barn plasserer verb på "riktig" (målspråklik) måte medan dei av og til plasserer verb på "feil" stad i setninga. Eg skal forsøke å finne ut kva som gjer at det av og til vert målspråklikt og av og til ikkje. 

Ved å bruke ei ny tilnærming til språktileigning (micro-cue-modellen), skal dette vere med på å seie oss meir om kor små barn hentar informasjon frå når dei bygger språket sitt. Kva hentar dei frå den medfødde grammatikken og kva hentar dei frå språket dei høyrer rundt seg?

Verv og undervising

 • Eg leia komiteen som arrangerte stipendiatkonferansen NoSlip (oktober 2016)
 • Eg er representant for PhD-kandidatane i HFs programråd studieåret 2015-2016 og 2016-2017
 • Eg har undervisingserfaring frå University of Edinburgh, der eg underviste i norsk (2014-2015)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Byggeklossar i barnespråk. Om tre norske born si tileigning av funksjonelle kategoriar. 2014.

Andre

 • Ringstad, Tina Louise. (2016) Acquiring embedded word order in Norwegian. EMLAR 2016 . Utrecht University; Utrecht. 2016-04-19 - 2016-04-21.
 • Ringstad, Tina Louise. (2016) CHILDES-vettreglane – Ver rusta mot utfordringar når du skal transkribere barnespråk i CHILDES-standarden. Dagsseminar om transkribering og koding . Høgskolen i Østfold; Halden. 2016-05-12 - 2016-05-12.
 • Ringstad, Tina Louise. (2016) Life as a PhD-candidate: a survival guide. PhD seminar . Factulty of Humanities; NTNU. 2016-11-09 - 2016-11-09.
 • Ringstad, Tina Louise. (2015) Acquiring verb placement in embedded clauses in Norwegian - How is it even possible?. Department seminar . ISL, NTNU; NTNU. 2015-11-16 - 2015-11-16.
 • Ringstad, Tina Louise. (2015) Om kvifor me treng ein norsk standard for transkripsjon og tagging av barnespråkskorpus. MONS - Møte om norsk språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad; Ringstad, Tina Louise. (2014) Humaniora har egenverdi. Under dusken [Avis]. 2014-05-04.
 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Now Ylva little and can't coffee. Norwegian L1 acquisition - a corpus study. Manchester forum in Linguistics (MFiL) ; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Ringstad, Tina Louise. (2014) Nå Ylva litn og kan ikke kaffe. Førstespråkstileigning i tre norske born. Språkdagen . ISL, NTNU; 2014-02-07 - 2014-02-07.