Bakgrunn og aktiviteter

Siv. ing i ressursgeologi, 1999. 

Dr. ing i teknisk ressursgeologi, 2005.

Primæraktivitet knyttet til 3D modellering av geodata. Inkluderer både geometrisk og kvalimetrisk (matematisk geologi / geostatistikk) modellering.

Bruker GeoX, Matlab, Isatis, Leapfrog, Surpac, Datamine (CAE Mining) og MicroStation. 

Pågående aktiviteter:

MMR - Marine Mineral Resources 

Blue Mining

InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical Concept 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ludvigsen, Martin; Søreide, Fredrik; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Zylstra, Michael; Pardey, Marshall. (2017) ROV based drilling for deep sea mining exploration. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.

Rapport/avhandling

  • Ellefmo, Steinar Løve. (2016) MWD-workshop. Brønnøysund October 2016. Discussion sum-up and presentations. 2016.
  • Ludvigsen, Martin; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Hilário, Ana; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik Xander; Falcon-Suarez, Ismael; Juliani, Cyril Jerome; Kieswetter, Amanda; Lim, Anna; Malmquist, Christian; Nornes, Stein Melvær; Reimers, Hauke; Paulsen, Emil; Sture, Øystein. (2016) NTNU Cruise reports 2016 no 1 - MarMine cruise report Arctic Mid-Ocean Ridge 15.08.2016 - 05.09.2016. 2016. NTNU Cruise reports (1).
  • Ramirez-Llodra, Eva; Bergstad, Odd Aksel; Kutti, Tina; Armstrong, Claire W.; Ellefmo, Steinar Løve; Heldal, Tom; Baker, Maria. (2015) ECOMINA - Ecosystem-based management for areas targeted by deep-sea mining in the Arctic: a pilot study. Final Report. 2015.
  • Ellefmo, Steinar Løve; Søreide, Fredrik. (2014) Marine mineral resources in Norwegian waters; a survey of knowledge and research needs. 2014.
  • Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell. (2005) From deposit to product. A probabilistic approach to the value chain of underground iron ore mining. 2005. ISBN 82-471-7001-9.