Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet blant annet i sosial, barnevern - og habiliteringstjenesten. I 2011 disputerte jeg med avhandlingen "Klasseblikk på et barnevern i vekst" ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU. Jeg underviser blant annet i hvordan forholdet mellom sosial ulikhet og forekomst av barnevern henger sammen. Andre temaer er samfunnsvitenskapelig metode, kritiske perspektiver i sosialt arbeid som interseksjonalitet og kritisk refleksjon, samt praktisk beslutningstaking i barnevernet.

 

Pågående forskning

Barnevernets arbeid med barn og familier som lever med lav sosioøkonomisk status (prosjektleder, 2017-2021)

 

Akutte beslutninger i barnevernet (prosjektleder, 2014-2016, forsker 2017-2019)

 

Undervisning og veiledning

Emneansvar HSAR2006 Barnevern - Bachelor i sosialt arbeid

Emneansvar HMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernet - Master i barnevern

Veileder individuelt og i gruppe på flere nivå.

 

Utdanning

Ph.D Sosialt arbeid, NTNU, 2011

M.A. Social Science, Queensland University of Technology (QUT), Australia, 2004

B.A Sosialt arbeid,  HIST, 2002

 

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag, (HIST/NTNU), 2011 – d.d.

Forsker, NTNU, 2011

Ph.D stipendiat, Høgskolen i Sør-Trøndelag, (HIST), 2007 – 2010

Spesialkonsulent, Kreftforeningen, 2005 – 2007

Saksbehandler, Habiliteringstjenesten for barn og unge, Skedsmo kommune, 2005

Sosialarbeider, Sosialtjenesten, Oslo kommune, 2004

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Meldal kommune, 2002-2003

Miljøarbeider, Trondheim og Meldal kommune, deltid, 1999-2002

Oppdrag som faglig rådgiver i sakkyndige utvalg, 2012-d.d. (HIoA, UiB, HIL, Folkhelseinstituttet, UHR, Helsetilsynet)

Oppdrag som fagfelle, 2012-d.d. (Journal of Poverty, Universitetsforlaget, Sosiologi i dag, Nordic Journal of Social Research, Nordic Social Work Research, Fontene Forskning, Social Work and Social Services Review, Australian Social Work)

Oppdrag som sensor, 2012-d.d (UiT, HIL, UiB, Høgskolen i Molde)

 

Faglige funksjoner og verv

Nestleder, Senter for barnevernforskning og innovasjon, 2016-2018

Styremedlem FORSA, 2015-2017

Vitenskapelig representant, NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet, Helse og helserelaterte teknologier, 2016-2020

Regionråd for RKBU Midt-Norge for perioden 2013-2017

 

Researchgate

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-02684-8.

Del av bok/rapport

 • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Beslutninger i barnevernet.
 • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. Beslutninger i barnevernet.
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. Beslutninger i barnevernet.
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutningslandskapet i barnevernet. Beslutninger i barnevernet.
 • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin. (2016) Å fatte beslutninger i barnevernet. Beslutninger i barnevernet.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin. (2016) Beslutninger i meldingsarbeidet. Beslutninger i barnevernet.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S.. (2015) Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis. Sosialt arbeid. En grunnbok.
 • Kojan, Bente Heggem. (2013) Hvordan kan et strukturelt perspektiv med fokus på begreper som klasse og levekår påvirke narneverntjenestens praksis?. Det nye barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem. (2013) Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?. Det nye barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar; Kojan, Bente Heggem; Skjefstad, Nina Schiøll; Flem, Aina Lian. (2012) Sju grunner til hvorfor vi trenger sosialt arbeid. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.