Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet innenfor ulike velferdstjenester som sosial, barnevern - og habiliteringstjenesten. Tyngden i undervisningen omhandler beslutningstaking i barnevernet, og jeg er særlig opptatt av forholdet mellom sosial ulikhet og barnevern.

Pågående forskning

Barnevernets arbeid med barn og familier som lever med lav sosioøkonomisk status (prosjektleder, 2017-2021)

 

Akutte beslutninger i barnevernet (prosjektleder, 2014-2016, forsker 2017-2019)

 

Undervisning og veiledning

Emneansvar HSAR2006 Barnevern - Bachelor i sosialt arbeid

Emneansvar HMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernet - Master i barnevern

Veileder individuelt og i gruppe på bachelor, master og phd-nivå.

 

Utdanning

Ph.D Sosialt arbeid, NTNU, 2011

M.A. Social Science, Queensland University of Technology (QUT), Australia, 2004

B.A Sosialt arbeid,  HIST, 2002

 

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag, (HIST/NTNU), 2011 – d.d.

Forsker, NTNU, 2011

Ph.D stipendiat, Høgskolen i Sør-Trøndelag, (HIST), 2007 – 2010

Spesialkonsulent, Kreftforeningen, 2005 – 2007

Saksbehandler, Habiliteringstjenesten for barn og unge, Skedsmo kommune, 2005

Sosialarbeider, Sosialtjenesten, Oslo kommune, 2004

Saksbehandler, Barneverntjenesten, Meldal kommune, 2002-2003

Miljøarbeider, Trondheim og Meldal kommune, deltid, 1999-2002

Oppdrag som faglig rådgiver i sakkyndige utvalg, 2012-d.d. (HIoA, UiB, HIL, Folkhelseinstituttet, UHR, Helsetilsynet)

Oppdrag som fagfelle, 2012-d.d. (Journal of Poverty, Universitetsforlaget, Sosiologi i dag, Nordic Journal of Social Research, Nordic Social Work Research, Fontene Forskning, Social Work and Social Services Review, Australian Social Work)

Oppdrag som sensor, 2012-d.d (UiT, HIL, UiB, Høgskolen i Molde)

 

Faglige funksjoner og verv

Styremedlem, Brukermedvirkning og forskningsbasert tjenestestøtte, prosjekt i regi av UiT, 2018-2021

Nestleder, Senter for barnevernforskning og innovasjon, 2016-2018

Styremedlem FORSA, 2015-2017

Vitenskapelig representant, NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet, Helse og helserelaterte teknologier, 2016-2020

Regionråd for RKBU Midt-Norge for perioden 2013-2017

 

Researchgate

 

Kommende publikasjoner:

Kojan, B.H., Marthinsen, E. & Clifford, G. (forthcoming January 2019). Combining Public Health Approaches with Increased Focus on Risk and Safety: A Norwegian Experience. New Directions for Public Health Approaches: Key Themes and Issues. In B. Lonne, D. Scott, D. Higgins & T. Herrenkohl (Eds.). Re-visioning public health approaches for protecting children. New York: Springer Publishers.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-02684-8.

Del av bok/rapport

  • Kojan, Bente Heggem; Clifford, Graham. (2018) Rights-Based Practice and Marginalized Children in Child Protection Work. Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy.
  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2018) The neoliberal reframing of user representation in Norway. Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Beslutninger i barnevernet.
  • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. Beslutninger i barnevernet.
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. Beslutninger i barnevernet.
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutningslandskapet i barnevernet. Beslutninger i barnevernet.
  • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin. (2016) Å fatte beslutninger i barnevernet. Beslutninger i barnevernet.
  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin. (2016) Beslutninger i meldingsarbeidet. Beslutninger i barnevernet.