Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet innenfor velferdstjenester som sosial, barnevern - og habiliteringstjenesten. Tyngden i min forskning og undervisning omhandler beslutningstaking og tjenesteutvikling i barnevernet, især forholdet mellom sosial ulikhet og barnevern. Jeg har også en bredere interesse innenfor sosialt arbeid, med fokus på hvordan politikk, vitenskap og samfunn former praksislogikker hvor sosial - og barnevernarbeidere jobber. Et gjennomgående tema er hvilke muligheter og utfordringer sosialt arbeid har for å hjelpe mennesker som erfarer sosiale problemer av ulik karakter og kompleksitet. I denne sammenheng utforsker jeg hvordan sosial rettferdighet kan være et bærende element i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, teoretisk og etisk fundert. Arbeidet til filosofen Nancy Fraser har vært en viktig inspirasjonskilde.

Leder for forskningsgruppen Senter for barnevernforskning og innovasjon

Pågående forskning

Barnevernets arbeid med barn og familier som lever med lav sosioøkonomisk status (prosjektleder, 2017-2021)

Akuttarbeid i det kommunale barnevernet (forsker 2018-2020)

Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep (2019-2022) (lokal prosjektleder NTNU, prosjektet ledes av NOVA, OsloMet)

EU COST Action CA18123 - The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (Management Committee Member)

 

Undervisning og veiledning

Emneansvar BSA2004 Barnevern - Bachelor i sosialt arbeid

Emneansvar ISA 3000 Politikk, velferd og ulikhet - Master i sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn og barnevern

Emneansvar HMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernet - Master i barnevern

Emneansvar SARB 8020 Familie, marked og stat i det nyliberale samfunn - PhD i samfunnsvitenskap, fagretning sosialt arbeid

 

Veileder individuelt og i gruppe på bachelor, master og phd-nivå.

 

Researchgate

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. (2016) Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-02684-8.

Del av bok/rapport

  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham. (2019) Combining Public Health Approaches with Increased Focus on Risk and Safety: A Norwegian Experience. Re-Visioning Public Health Approaches for Protecting Children.
  • Kojan, Bente Heggem; Clifford, Graham. (2018) Rights-Based Practice and Marginalized Children in Child Protection Work. Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy.
  • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll. (2018) The neoliberal reframing of user representation in Norway. Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
  • Kojan, Bente Heggem. (2013) Hvordan kan et strukturelt perspektiv med fokus på begreper som klasse og levekår påvirke narneverntjenestens praksis?. Det nye barnevernet.
  • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem. (2013) Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?. Det nye barnevernet.

Rapport/avhandling